Visualisering af Ellebo II

Ellebo II

Ballerup Ejendomsselskab bygger seniorbofællesskabet Ellebo II, som består af 40 boliger.

Ballerup EjendomsselskabByggeriet er svanemærket og opføres i 2-4 etager med facader af teglsten og træ.

- 2V boligerne er på ca. 65 m²
- 3V boligerne er på ca. 84 m²


Der er fælleslokale, fælles tagterrasse, fælles vaskeri, fælleskøkken og fælles værksted for alle beboere.

Ladestandere til el-biler og handicap parkering er fordelt i hele bebyggelsen. Cykelparkering og skure til el-scootere udføres i nærheden af indgangen.

Ellebo II liger 600 meter fra Ballerup Station og 300 meter fra buslinje 156, som stopper ved Baltoppen og Ballerup Centret.

Hvem kan søge en bolig?

Borgere i Ballerup Kommune har fortrinsret ift. ansøgere fra andre kommuner.

Det er hos Ballerup Kommune, du kan skrive dig på interesselisten til en bolig i Ellebo II. Alle kan skrive sig på interesselisten, men du kan kun flytte ind hvis:

  • Du er over 50 år
  • Ikke har hjemmeboende børn
  • Er selvhjulpen
  • Vil indgå i et forpligtende fællesskab

Du skriver dig på interesseliste via Ballerup Kommunes hjemmeside https://forms.ballerup.dk/ekstern/boligansoegning-seniorbofaellesskab 

OBS: Du skal bruge NemID til at logge ind.

Indflytning

Der er forventet indflytning i april 2024.