Fremtidens Sølund

I København opfører Samvirkende Boligselskaber (SAB) 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger og 20 boliger i seniorbofællesskab.

Fremtidens Sølund kommer til at bestå af en karrébebyggelse samt et punkthus. Karrébebyggelsen skal huse Plejecenter Sølund med ca. 360 plejeboliger.

Plejeboligerne varierer i størrelsen 67-85 m2 og struktureres omkring mindre bogrupper. I en del af karrébebyggelsens stueetage etableres et seniorbofællesskab bestående af 20 boliger på mellem 67-87 m2. De 150 ungdomsboliger på mellem 35-50 m2 samles i punkthuset.

Området

Fremtidens Sølund får adresse på Ryesgade i København lige ned til Sortedams Dossering. Mikrobutikker og plejecenterets borgerrettede funktioner vil bidrage til et varieret og aktivt byliv.

Det er ambitionen, at byggeriet bliver en integreret del af bylivet på Ryesgade og omkring søerne.

Plejeboligerne

Anvises gennem Københavns Kommune

Ungdomsboligerne

Udlejes via Centralindstillingsudvalget (CIU). 20 af ungdomsboligerne bliver øremærket til unge med autismespektrumforstyrrelser.

Seniorbofællesskabet

Udlejes via KAB. Udlejningsprocessen er endnu ikke afklaret. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Fremtidens Sølund. Så får du besked, når vi åbner op for ansøgning.

Læs mere om Fremtidens Sølund på www.detnyesoelund.dk

Forventet indflytning

Der er forventet indflytning i november 2022.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept