Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Fremtidens Sølund

Samvirkende Boligselskaber opfører 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger og 20 boliger i seniorbofællesskab. Det eksisterende Sølund skal rives ned og byggeriet påbegyndes i 2018.

Boligerne forventes klar til indflytning i november 2022.

Boligerne

Bebyggelsen består af en karrébebyggelse samt et punkthus. Karrébebyggelsen skal huse Plejecenter Sølund med ca. 360 plejeboliger, der varierer i størrelsen 67-85 m2. Plejeboligerne struktureres omkring mindre bogrupper. 

I en del af karrébebyggelsens stueetage etableres et seniorbofællesskab bestående af 20 boliger, der varierer i størrelsen 67-87 m2. De 150 ungdomsboliger samles i et punkthus og varierer i størrelsen 35-50 m2.

Området

Fremtidens Sølund har adresse på Ryesgade, Nørrebro i København, og er placeret lige ned til Sortedams Dossering. Mod Ryesgade er bygningen trukket tilbage. Her er mikrobutikker og plejecenterets borgerrettede funktioner placeret, og der skabes mulighed for varieret og aktivt byliv. I hjørnet mod Sortedams Dossering er facaderne trukket tilbage, så der dannes en Søplads.

Overordnet spænder forslaget bebyggelsen ud i hele byggefeltet med tre grønne gårdrum, hvoraf det centrale danner passage på tværs af Sølund, fra Ryesgade mod søsiden.

Det er ambitionen at byggeriet bliver en integreret del af bylivet på Ryesgade og omkring søerne.

Udlejning

Plejeboligerne:
•    Anvises gennem Københavns Kommune

Ungdomsboligerne:
•    Udlejes gennem Centralindstillingsudvalget: www.ciu.dk 
•    Det vil tidligst være muligt at skrive sig op gennem CIU i 2021
•    Boligsøgende skal være under uddannelse – boliger tildeles efter anciennitet og boligbehov
•    20 af ungdomsboligerne er øremærket til unge med autismespektrumforstyrrelser og anvises gennem Københavns Kommune.

Seniorbofællesskabet:
•    Udlejes gennem  KAB – udlejningsprocessen er endnu uafklaret
•    Det vil tidligst være muligt at melde sig som interesseret i 2020
•    Interesserede kan tilmelde sig nyhedsbrevet neden for, og vil dermed få mere info, når der er nyt om processen.

NYHEDSBREV

Interesseret i Fremtidens Sølund

Følg med i byggeprojektet ved at tilmelde dig nyhedsbrevet "Fremtidens Sølund – seniorbofællesskab, København N ". Så sender vi dig løbende information om status på byggeriet, Åbent Hus-arrangementer og hvornår vi åbner op for ansøgning.

Tilmelder du dig det generelle nyhedsbrev om nybyggeri får du besked hver gang, der er nye boliger på vej.

                                    TILMELD DIG NYHEDSBREVE

Læs mere om Fremtidens Sølund på www.detnyesoelund.dk