Visualisering af Generationernes Byhus i Ørestad Syd.

Generationernes Byhus - Ørestad Syd

3B opfører en ny boligafdeling på Asger Jorns Allé med familieboliger, ungdomsboliger og et 50+ bofællesskab

3B logo

Boligafdelingen ligger placeret få hundrede meter fra Amager Fælled på den ene side og Vestamager metro på den anden side. Der planlægges opført 118 boliger i alt:

  • 52 familieboliger
  • 42 ungdomsboliger
  • 24 ”50+ boliger” i bofællesskab (uden hjemmeboende børn)
     

Byggeriet forventes opført fra efteråret 2024 til efteråret 2026.
 

Om boligerne og fællesskabet

Der planlægges opført 118 boliger i alt:

  • 52 familieboliger
  • 42 ungdomsboliger
  • 24 ”50+ boliger” i bofællesskab (uden hjemmeboende børn)

Du kommer til at bo i et hus, der er bygget efter bæredygtige principper og hvor vi bestræber os på at bruge træ, hvor det er muligt. Et hus hvor man samarbejder om affaldssortering og har en fælles ambition om at passe på forbruget – af vand, varme, energi og drift. 

I stueetagen er der fleksible rum, der supplerer boligerne. Her er plads til at invitere til fest, og arrangere fællesspisning, filmklub, legestue og studie/kontortid, og mulighed for at indrette værksted – f.eks. keramik, male/tegne, træværksted, cykelreparation samt gæsteværelser.

Man hilser på naboen, i vaskeriet og ved postkasserne, og deles om fælles terrasser på etagerne og en tagterrasse med kig til Amager Fælled.

Du kommer til at bo tættest på naboer, der er samme sted i livet som dig selv, men med mulighed for at opsøge og opdyrke fælles interesser og aktiviteter i det store naboskab. For at bo her, skal du have lyst til at være med til at definere og tage del i et godt naboskab for alle i afdelingen.

Vi har skabt de bedste rammer for at de fælles kvadratmetre kan blive et aktiv i hverdagen for alle beboere – men det er beboerne, der skal være med til at beslutte hvordan, og det forventer vi, at du vil være med til.

Område og nærmiljø

Generationernes Byhus opføres på hjørnet af Robert Jacobsens Vej og Asger Jorns Allé med Ørestads Boulevard mod Øst og Fælleden mod vest.

Udenfor huset er Asger Jorns Allé samlepunkt for Ørestad Syds byliv – her kan du handle, drikke kaffe, gå på vinbar og tage ophold på pladsen foran huset.

Her er du helt tæt på Københavns største naturområde Amager Fælled, som inviterer til gå-, løbe- og cykelture. Samt til naturaktiviteter for børn og voksne.

I området afholdes desuden en årlig byfest, og I kan deltage i kajakroning og Skt. Hans Bål ved kanalen.

Udlejningsmetode

Information er på vej.

Husleje, forbrug og energi

Information er på vej.

Boligstøtte

Lejere med eget køkken og fast bopæl har mulighed for at søge boligstøtte.

Beregn din boligstøtte her. (beløbet er vejledende)

Indflytningsproces

Vi vil gerne sikre at de kommende beboere får mulighed for at hilse på hinanden og sammen finder ud af hvordan de får et godt naboskab. Derfor inviterer vi til en beboerproces, med informationsmøder, workshops og fælles aktiviteter inden indflytning. 

Der vil komme mere information om denne proces ca. 1 år inden indflytning.

Mere information er på vej.

Hold dig orienteret

Denne side opdateres løbende med information. Tilmeld dig nyhedsbrevet for Generationernes Byhus for at holde dig opdateret.