Grønttorvet (Asters Rækkerne)

På det gamle historiske Grønttorv i Valby opfører Boligselskabet AKB, København og SAB 49 almene rækkehuse.

I AKB, Københavns afdeling er der 24 rækkehuse og i Samvirkende Boligselskabers afdeling er der 25 rækkehuse. De skønne nye rækkehuse er i 1-3 etager med dejlige opholdsrum, fantastisk lysindfald og store terrasser, hvor der er plads til familien både ude og inde.

Rækkehusene ligger i Københavns nye bydel Grønttorvet i Valby, er grønne og bæredygtige, og bofællesskabets ånd er gennemgående i et område, der byder på både små og store fællesskaber. 

De nye rækkehuse er de helt ideelle rammer for et godt boligliv, hvor du som beboer kan være med til at sætte dit eget præg på boligområdet og din nye bolig, som en del af fællesskabet med de andre beboere.

Se oversigtsplan
Se gårdplan
Se situationsplan

Til og fra området

Området er særligt egnet til beboere, der ikke er afhængig af en bil. Fra Grønttorvet kommer du hurtigt til daginstitutioner, skole og indkøb – uanset om du spadserer, cykler, tager bussen eller S-toget fra Vigerslev Allé Station, der ligger under en kilometer væk. Ligeledes ligger Ny Ellebjerg Station i en kort afstand fra boligerne. Herfra er der udover S-togs forbindelse regionale forbindelser til resten af Sjælland samt kommende metrostation.

Du har adgang til aflåst parkering til cykler og ladcykler. Der er desuden en p-kælder under Grønttorvet, hvor du kan købe eller leje en p-plads.

Rækkehusene

Rækkehusene er opført i modulbyggeri i træ beklædt med røde tegl. Der er forskellige typer og størrelser. I de to udlejningspjecer, kan du se de enkelte boligtyper.

Rækkehusene er opført som storrumsboliger, hvor der er rum uden skillevægge. I rummene uden skillevægge, får du selv mulighed for at sætte dit præg på boligens indretning.

AKB, Københavns rækkehuse

Rækkehusene der opføres af AKB, København udlejes som AlmenBolig+. Det betyder, at du skal deltage i driften af afdelingen og på den måde være med til at holde huslejen nede.

Samvirkende Boligselskabers rækkehuse

Rækkehusene der opføres af Samvirkende Boligselskaber udlejes som almindelige almene familieboliger med driftspersonale tilknyttet.

Nybyggeri til en god husleje

Rækkehusene opføres i 1, 2 og 3 plan og er på mellem 88 - 115 m2. Huslejeniveauet ligger fra 7.539 kr. til 10.797 kr. eksklusivt forbrug med et indskud på mellem 42.037 kr. og 54.967 kr. for henholdsvis de billigste og de dyreste boliger.

Boligerne er alle bygget efter de nyeste energihensyn og har derfor et lavt energiforbrug og lave udgifter til vand og varme. Du skal selv tilmelde dig hos leverandørerne af el, vand og varme. Du kan se de to afdelingers husleje og indskud i udlejningsbudgetterne her på siden.

Hvordan får jeg en bolig på Grønttorvet?

Det afhænger af, hvilken af de to afdelinger du ønsker at bo i. 

AKB, Københavns 24 rækkehuse udlejes efter lodtrækning blandt dem der ansøger om at komme i betragtning.

Samvirkende Boligselskabers 25 rækkehuse udlejes til opnoterede på ventelisten, hvoraf ca. 1/3 er reserveret til boligsøgende, der allerede bor i en bolig i Samvirkende Boligselskaber og 1/3 er reserveret til opnoterede på ventelisten, der ikke har en bolig i Samvirkende Boligselskaber og KAB-fællesskabet. Derudover er 1/3 af boligerne reserveret til beboere fra SAB-afdelingen Humlevænget, som skal genhuses.

AKB, Københavns 24 rækkehuse – ansøgning og lodtrækning

 • 50 % af boligerne udlejes til boligsøgende med børn der er i beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats.
   
 • 25 % af boligerne udlejes til boligsøgende uden børn der er i beskæftigelse og med ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats.
   
 • 25 % af boligerne udlejes til boligsøgende med erfaring fra vedlige-holdelse af boliger og seniorer over 62 år, der ønsker at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats. Mindst ét medlem i husstanden er i beskæftigelse eller har fast indtægt fra aldersbetinget pension.

Uddybning af kriterier

 • Beskæftigelse – mindst ét medlem i husstanden, den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, har fast arbejde på minimum 30 timer om ugen. For seniorer over 62 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjenestemandspension eller folkepension)
   
 • Børn – hjemmeboende børn under 23 år
   
 • Ønske om at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats - den boligsøgende og dennes ægtefælle/partner ønsker at tage medansvar for driften af deres bolig og afdelingens fællesområder. 

Ansøgning til Boligselskabet AKB, Københavns rækkehuse

Er afholdt.

Samvirkende Boligselskabers 25 rækkehuse (boligsøgende der bor i Samvirkende Boligselskaber)

Hvis du allerede bor i en af Samvirkende Boligselskabers afdelinger, kan du søge boligerne via den interne venteliste. Du skriver dig på intern venteliste via Mit KAB. Det koster 200 kr.

Følg denne guide og læs hvordan du skriver dig på intern venteliste.

Hvis du allerede har et internt ventelistenummer, kan du tilføje afdelingen samt ønsket boligtype på din opnotering fra den 6. februar 2019.

Samvirkende Boligselskabers 25 rækkehuse (boligsøgende der IKKE bor i Samvirkende Boligselskaber)

Hvis ikke du har en bolig i Samvirkende Boligselskaber eller KAB-fællesskabet, skal du skrive dig på ventelisten Bolignøglen og bagefter tilføje Grønttorvet på din opnotering. Det koster 200 kr. 

I denne guide (side 8) kan du se hvordan du tilføjer boliggrupper til din venteliste.

Er du allerede skrevet op, kan du tilføje afdelingen på din opnotering fra den 6. februar 2019.

Vi begynder at sende tilbudsbreve ud primo april 2019.
 
For at få en af boligerne anvist, skal du opfylde et af følgende fleksible kriterier:

 • Beskæftigelse – mindst ét medlem i husstanden, den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, har fast arbejde på minimum 25 timer om ugen. For seniorer over 62 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjene-stemandspension eller folkepension)
   
 • Du eller din ægtefælles/partner er i gang med en SU-berettiget fuldtidsuddannelse eller er lærling/elev  

Kommer du i betragtning til en bolig, skal indskuddet betales og kontrakt underskrives senest 1. juni 2019

Informationsmøde og åbent hus

Er afholdt.

Indskud og lejekontrakt

Frist for indbetaling af indskud og returnering af lejekontrakt er den 1. juni 2019.

Udlejningsdato

Boligerne udlejes pr. 1. september 2019.

Parkeringsforhold

Parkering på Grønttorvet er fastlagt i Københavns Kommunes lokalplan for området.

Der er ikke parkeringspladser i de 2 afdelinger. Der er mulighed for kortvarigt at standse og læsse af/på.

Parkering er henvist til parkeringshuset på Grønttorvet mod betaling eller på gader og veje udenfor Grønttorvet. 

Københavns Kommune har varslet, at der bliver betaling for parkering på gader og veje udenfor Grønttorvet.

Link til parkering Grønttorvet – klik på fanen ”Om Grønttorvet” - Parkering https://groenttorvet.dk/parkering/

Der er cykelparkering i begge afdelinger.

Husdyrhold

AKB, Københavns 24 rækkehuse. 
Der må holdes 1 husdyr, enten 1 hund eller 1 kat.

Samvirkende Boligselskabers 25 rækkehuse
Der må ikke holdes husdyr.

Første måneds husleje

Første måneds husleje skal betales senest den 20. august 2019.

Opsigelse

Når du har underskrevet kontrakten, har du 3 måneders opsigelse.

Nøgleudlevering og indflytning

Alle der får en kontrakt, får primo august 2019 en plan for nøgleudleveringen fredag den 30. august 2019.

Indflytning fra nøgleudleveringsdagen.

Forbehold

Indflytnings- og udlejningsdato er med forbehold for ændringer. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept