For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.

Kajerødhuse

Furesø Boligselskab opfører 25 almene familieboliger i Birkerød nord for København.

Kajerødhusene er tegnet af Tegnestuen Vandkunsten, der har udformet boligerne med inspiration fra Kartoffelrækkerne i København.

Bygningerne er produceret som præfabrikerede moduler, hvor hovedkonstruktionen er fyrretræ fra svenske skove. Store dele af bygnings-materialerne er CO2-neutrale.

Skriv dig op til en bolig i Kajerødhuse

Indflytning

Der er forventet indflytning den 1. oktober 2020.

Området

Kajerødhuse ligger tæt på den smukke natur i øvelsesterrænerne og Tokkekøb Hegn. I kvarteret ligger også sportsbaner, grønne fritidstilbud flere børneinstitutioner, uddannelsessteder og idrætsmuligheder. 

Ansøgning og fleksible kriterier

De 2 små boliger anvises af Rudersdal Kommune.

De 23 familieboliger udlejes efter anciennitet på venteliste og de fleksible kriterier. For at søge en bolig, skal du være skrevet op på enten den eksterne venteliste eller den interne venteliste (dem der allerede bor i KAB-fællesskabet) og opfylde et af de fleksible kriterier.

Fleksible kriterier
Kriterium A
Boligsøgende der har hjemmeboende børn under 18 år, hvor den boligsøgende eller dennes ægtefælde/partner er i beskæftigelse minimum 30 timer om ugen

Kriterium B
Boligsøgende bosiddende i Rudersdal Kommune, hvor den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er fyldt 55 år, og den ene er i beskæftigelse minimum 30 timer om ugen, og de afgiver en bolig i kommunen, der arealmæssigt større end den de søger.

Prioritering
De fleksible kriterier prioriteres således:
50 % til kriterium A
50 % til kriterium B
Indenfor hver andel, anvises efter anciennitet på ventelisten.

Intern venteliste
Bor du i Furesø Boligselskab eller en anden boligorganisation i KAB-fællesskabet, skal du opfylde kriterium A, hvis du ønsker en bolig via intern venteliste.

Hold dig orienteret

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet for Kajerødhuse, sender vi dig en e-mail, hver gang vi opdaterer denne side.