Roholmparken i Albertslund

I Albertslund bygges to nye seniorbofællesskaber med plads til 50 beboere.

Boligerne opføres af Boligselskabet AKB, Albertslund. Der forventes opført 50 boliger, som kommer til at variere i størrelsen to-tre rum. Boligerne etableres som et-plans lejligheder i to-tre etages rækkehuse. 

Det er hensigten, at de to seniorbofællesskaber med hver 25 boliger, kan dele fælles faciliteter såsom køkken, opholdsrum, gæsteværelse og værksteder.

Seniorbofællesskaberne opføres i de naturskønne omgivelser i Roholmparken centralt placeret i Albertslund.

Krav

Kommunen og boligorganisationen fastlægger kriterierne for, at komme i betragtning til en bolig. Kriterierne omfatter blandt andet aldersgrænse og krav til en balanceret fordeling mellem enlige og par (uden hjemmeboende børn). 

Ansøgning

Ansøgning til boligerne foregår via lodtrækning. Forud for lodtrækningen inviterer KAB til et introduktionsmøde, hvor du udfylder og afleverer dit ansøgningsskema. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Roholmparken (tilmelding kommer snart). Så får du en invitation til mødet.

Når lodtrækning har fundet sted, inviteres de nye beboere til en proces, hvor de sammen skal fastlægge seniorbofællesskabernes værdigrundlag. 

Foreløbig tidsplan

  • Introduktionsmøde: Vinteren 2018/2019
  • Åbning af ansøgningsskema (på web): Vinteren 2018/2019
  • Beboerproces (tre-fire møder): Foråret 2019
  • Boligtildeling og lejekontrakt: Sommeren 2019
  • Indflytning: Efteråret 2020

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept