Roholmparken i Albertslund

Boligselskabet AKB, Albertslund bygger et seniorbofællesskab med plads til 50 beboere.

Der forventes opført 50 boliger i størrelsen to-tre rum. Boligerne etableres som et-plans lejligheder i to-tre etages rækkehuse. Seniorbofællesskabet opføres i de naturskønne omgivelser i Roholmparken centralt placeret i Albertslund.

Krav

Kommunen og boligorganisationen fastlægger kriterierne for at komme i betragtning til en bolig. Kriterierne omfatter blandt andet aldersgrænse og krav til en balanceret fordeling mellem enlige og par (uden hjemmeboende børn). 

Ansøgning

Ansøgning til boligerne foregår via lodtrækning. Forud for lodtrækningen inviterer KAB til et introduktionsmøde, hvor du udfylder og afleverer dit ansøgningsskema. Tilmeld dig nyhedsbrevet for Roholmparken. Så får du en invitation til mødet.

Når lodtrækning har fundet sted, inviteres de nye beboere til en proces, hvor de sammen skal fastlægge seniorbofællesskabets værdigrundlag. 

Foreløbig tidsplan

  • Introduktionsmøde: Efterår 2021
  • Åbning af ansøgerskema: Efterår 2021
  • Beboerproces: Vinter 2021/2022 (opstart)
  • Boligtildeling og lejekontrakt: Forår 2022
  • Indflytning: Efterår 2022