Roholmparken i Albertslund

Boligselskabet AKB, Albertslund bygger et seniorbofællesskab med plads til 50 beboere.

Der forventes opført 50 boliger i størrelsen to-tre rum. Boligerne etableres som et-plans lejligheder i to-tre etages rækkehuse. Seniorbofællesskabet opføres i de naturskønne omgivelser i Roholmparken centralt placeret i Albertslund.

Krav

Kommunen og boligorganisationen fastlægger kriterierne for at komme i betragtning til en bolig. Kriterierne omfatter blandt andet aldersgrænse og krav til en balanceret fordeling mellem enlige og par (uden hjemmeboende børn). 

Ansøgning

Ansøgning til boligerne foregår via lodtrækning. Forud for lodtrækningen inviterer KAB til et introduktionsmøde, hvor du udfylder og afleverer dit ansøgningsskema. Tilmeld dig nyhedsbrevet for Roholmparken. Så får du en invitation til mødet.

Når lodtrækning har fundet sted, inviteres de nye beboere til en proces, hvor de sammen skal fastlægge seniorbofællesskabets værdigrundlag. 

Foreløbig tidsplan

Introduktionsmøde: Efterår 2022
Åbning af ansøgerskema: Efterår 2022
Beboerproces: Vinter og forår 2022/2023 (opstart)
Boligtildeling og lejekontrakt: Sommer/efterår 2023
Indflytning: Januar 2024