Støberigade

Boligforeningen 3B bygger 65 familieboliger og 7 ungdomsboliger på Teglholmen i Sydhavnen.

Boligforeningen 3B opfører Støberigade centralt placeret på Teglholmen, som er en fortsættelse af kanalbyggeriet ved Sluseholmen i Københavns Sydhavn. 

Sydhavnen er ved at gennemgå en stor forvandling fra industri- og havneområde til et moderne integreret byområde med boliger, institutioner og erhverv i sammenhæng med kanaler og havnebassiner. 

Helhedsplanen for Sydhavnen bygger på forbilleder som Christianshavn og Amsterdam ud fra en vision om, at skabe moderne kanalbyer med karréer omgivet af kanaler, hvor vandet trækkes helt ind i området og op til bebyggelsen.

Udover boliger og erhverv er der opført den nye folkeskole Skolen i Syd-havn, samt den integrerede institution Børnehuset Støberigade. Begge ligger lige nord for 3B’s boliger.

Bydelens historie

Teglholmens historie er tæt knyttet til et teglværk, der blev etableret i området i 1871, og som i mange år forsynede bl.a. Vesterbro med tegl. Omkring 1. Verdenskrig blev den store lergrav omdannet til den nuværende Teglværkshavn med et sejlløb til hovedløbet. Første generation af industrivirksomheder var værfter, støberier og en bilsamlefabrik.

I 1999 fik den hollandske arkitekt Sjoerd Soesters til opgave at udvikle en plan for området fra Kalvebod Brygge i nord til Sluseholmen i syd.

Sjoerd Soesters tog særligt udgangspunkt i Java Island i Amsterdam, der inddrager havnens vandflade i en moderne boligbebyggelse. Samtidig fastholdt arkitekten tanken om de typiske københavnske karréer fra de københavnske brokvarterer samt de tætte, indre gårdrum med læ for vinden og stor variation i bebyggelsen.

De nye boliger er ideelle rammer for et godt boligliv, hvor du som beboer kan være med til at sætte dit eget præg på boligområdet og din nye bolig, som en del af fællesskabet med de andre beboere, som bor i karréen og sammen råder over den fælles gårdhave og bebyggelsens to fælles lokaler.

Fra Teglholmen kommer du hurtigt til det offentligt transport netværk med havnebusserne 250 m væk, Sydhavn Station ligger under 1,5 km fra Støberigade og i 2023 kommer der Metro til Sydhavn. Støberigade ligger under 5 km på cykel fra Københavns Rådhusplads mod nord og Valby Idrætspark mod syd.

Bebyggelsen

Støberigade er opført som etagehus i op til 5 etager og beklædes med rød og mørkegrå tegl, hvis sammensætning og fugefarve er med til at skabe variation i facaden i tråd med Sydhavns karakter af karréer opdelt i byhuse. 

Alle boliger har enten altan, fransk altan (ungdomsboligerne) eller terrasse. 

Boligerne i Støberigade spænder bredt fra små 1-værelses ungdomsboliger på 39 m² til store 4-værelses boliger på 115 m² og duplex byhuse i 2 etager på 115 m². I udlejningspjecen kan du læse mere om de enkelte boligtyper.

Nybyggeri til en god husleje

Boligerne er alle bygget efter de nyeste energihensyn og har derfor et lavt energiforbrug. Du kan se husleje, aconto og indskud i udlejningsbudgettet.

Hårde hvidevarer fra Siemens

Der er ikke hårde hvidevarer i boligen. Det er ikke længere muligt via KAB, at tilkøbe en hård hvidevare pakke fra Designa.

Hvordan får jeg en ungdomsbolig Støberigade?

Kommunen har anvisningsret til alle 7 ungdomsboliger.

Hvordan får jeg en familiebolig Støberigade?

Boligerne lejes ud via den interne venteliste, eksterne venteliste og via den fleksible venteliste.

OBS - boligerne tildeles ud fra din anciennitet på ventelisten.
Hvis du ikke har et ventelistenummer i 3B, kan du købe det her og tilføje Støberigade til dine boligønsker.

Intern venteliste – boligsøgende, der bor i Boligforeningen 3B

Hvis du allerede bor i en af 3B's afdelinger, skal du være skrevet på oprykningsventelisten (den interne venteliste). Hvis du er skrevet op, kan du tilføje afdelingen på din opnotering fra den 9. marts 2019.

Ekstern venteliste – boligsøgende, der ikke bor i Boligforeningen 3B

Har du allerede et 3B ventelistenummer, kan du tilføje afdelingen i Mit 3B fra den 9. marts 2019. Hvis du ikke har en opnotering (et ventelistenummer), kan du skrive dig på den eksterne venteliste og tilføje de fleksible kriterier hvis du opfylder disse.

Fleksible kriterier

​For at få anvist en bolig, skal du opfylde et af følgende fleksible kriterier:

  • Beskæftigelse – mindst ét medlem i husstanden, den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, har fast arbejde på minimum 25 timer om ugen. For seniorer over 62 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjenestemandspension eller folkepension).
     
  • Du eller din ægtefælles/partner er i gang med en SU-berettiget fuldtidsuddannelse eller er lærling/elev.
     
  • Seniorer – boligsøgende i Københavns Kommunen, hvor mindst et af husstandens medlemmer er over 62 år, som afgiver en større bolig i kommunen.
     
  • Skilsmisseramte – boligsøgende bosat i Københavns kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parfor-hold har behov for hurtigt at få en ny bolig, kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophævelse.

Opnotering

Hvis du ikke er skrevet op, kan du følge linket her til opskrivning. Det koster 200 kr. Derefter skal du tilføje Støberigade til dine boligønsker.

Åbent hus og informationsmøde

Er afholdt.

Tilbudsbreve

Vi begynder at sende tilbudsbreve fra den 14. marts 2019.

Kontrakt og indskud

Kommer du i betragtning til en bolig, skal indskuddet betales og kontrakten underskrives senest den 16. maj 2019.

Første måneds husleje

Første måneds husleje skal betales senest 1. juni 2019.

Udlejningsdato

Boligerne udlejes pr. 1. juli 2019.

Parkering

Der er mulighed for at leje en parkeringsplads i parkeringskælderen under karreen. Parkeringspladserne ejes og udlejes af den private byggeherre.

Der er parkering på de omkringliggende gader i området. Læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside om parkering i området.

Husdyrhold

Der må ikke holdes husdyr.

Opsigelse

Når du har underskrevet kontrakten, har du 3 måneders opsigelse.

Nøgleudlevering og indflytning

Du får primo juni 2019 en plan for nøgleudlevering og indflytning, som sker senest fredag den 28. juni 2019. Du kan flytte ind på nøgleudleveringsdagen

Forbehold

Indflytnings- og udlejningsdato er med forbehold for ændringer. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept