Teglværksgården

Boligselskabet AKB, København har opført 82 almene boliger i Teglholmskvarteret i Københavns Sydhavn.

I Vestre Teglgade har Boligselskabet AKB, København i et partnerskab med FB-gruppen opført et blandet byggeri. FB-Gruppen bygger 105 private boliger og Boligselskabet AKB, København bygger 71 ungdomsboliger og 11 familieboliger. 

11 familieboliger lejes ud hurtigst muligt!

De 11 små familieboliger udlejes efter anciennitet på venteliste. For at søge en bolig, skal du være skrevet op på enten den eksterne venteliste eller den interne venteliste (for dem der allerede bor i KAB-fællesskabet).

Log på Mit KAB og tilføj boliggruppen til din venteliste.

Se familieboligerne i boligsøgningen.

Vær opmærksom på, at familieboligerne ligger i en afdeling med 71 ungdomsboliger.

Proces for udlejning

 • 9. januar - ventelisten åbner
 • 20. januar - boligtilbud sendes ud
 • 24. januar - åbent hus
 • 27. januar - svarfrist på tilbud via Mit KAB
 • 31. januar - lejekontrakter sendes ud

Indflytning: 1. marts, 15. marts eller 1. april 2020.
Adresse: Vestre Teglgade 4, 2450 København SV. Google Maps

Fortrinsret

Fortrinsret for ansøgere på ventelisten, der kan dokumentere, at de har fast arbejde - Fortolkning af ”Fast arbejde”:

 • Ansøger skal have fast arbejde. 
 • Beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen 
   
 • Tidsbegrænsede ansættelser, herunder vikaransættelse, skal have en varighed på mindst tre måneder. 
   
 • Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde. En ansøger i fleksjob vurderes efter det timetal, som kommunen supplerer op til. Dvs. hvis der arbejdes 15 timer om ugen, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer, så betragtes dette fleksjob som arbejde i 30 timer om ugen. Fleksjob bør dokumenteres med kopi af tre mdr. lønsedler og/eller ansættelseskontrakt samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.
   
 • En elevstilling anses ikke for fast arbejde, men elever kan være omfattet af kriteriet for uddannelsessøgende, jf. pkt. nedenfor.
   
 • For seniorer over 62 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjenestemandspension eller folkepension)

Boligerne

Familieboligerne er 2-rums boliger på 62-65 m2. Huslejen ligger på 6.480-6.640 kr. og indskuddet er på 34.000-36.000 kr.

Boligerne

Ungdomsboligerne er 1-rums og 2-rums boliger på mellem 37-48 m2. Huslejen ligger på 4.000-4.450 kr. og indskuddet på 20.500-26.600 kr.

Området

Teglværksgården er placeret i et roligt nybygget kvarter nær centrum af København. Kvarteret betjenes af flere buslinier med Sydhavn Station som nærmeste S-togs forbindelse. Tæt ved ligger også AAU-CPH, Sydhavnsskolen og andre uddannelsesinstitutioner.

Udlejning af ungdomsboligerne

CIU har åbnet for opskrivning på ventelisten til ungdomsboligerne på Vestre Teglgade.

Boligerne udlejes den 15. februar 2020.

Hold dig orienteret

Denne side opdateres løbende med tegninger af de enkelte boliger og med information om husleje, boligstørrelse, typer m.m. Tilmeld dig nyhedsbrevet for Vestre Teglgade for at holde dig opdateret.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept