Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Vallensbæk Stationstorv, seniorbofællesskab

Vallensbæk Boligselskab og KAB opfører 49 boliger som seniorbofællesskab på Stationstorvet.

Boligerne

De 49 boliger varierer i størrelse fra 2 til 3 rum. Alle boliger har privat vestvendt altan, og der er adgang fra både trappe og elevator.

Se boligplan for type Atype B, type Ctype Dtype E,type Ftype G og type H.

Der er fælles opholdsrum med køkkenfaciliteter.

Læs værdigrundlaget for seniorbofællesskabet og en kort beskrivelse af boligafdelingen her

Luftfoto af Vallensbæk Stationstorv - sydvest
Luftfoto: Vallensbæk Stationstorv set fra sydvest

Luftfoto af Vallensbæk Stationstorv - øst
Luftfoto: Vallensbæk Stationstorv set fra øst

Udlejning og ansøgning

Alle boliger er enten udlejet eller i proces mod udlejning.

Hvis du er interesseret i en bolig, skal du tilmelde dig nyhedsbrevet for Vallensbæk Stationstorv. 

TILMELD DIG NYHEDSBREVET

Hvis vi får ledige boliger, får du en mail om hvilke boliger, der er ledige, hvad de koster i husleje og indskud og hvordan de kan søges.

Du skal være opmærksom på, at der er kriterier for, at du kan komme i betragtning. Blandt andet skal du være fyldt 50 år den 1. maj 2017, og være selvhjulpen ved indflytningen. Du må ikke have hjemmeboende børn.

Ansøgere bosiddende i Vallensbæk Kommune har fortrinsret.

Forventet indflytning

Maj 2017

Området

Vallensbæk Stationstorv ligger centralt med ganske kort gåafstand til butikker, station, rådhus og bibliotek.

Se beliggenhed