Udlejningsmetode

Plejeboligerne

Anvises gennem Københavns Kommune.

Ungdomsboligerne

Udlejes via Centralindstillingsudvalget (CIU). 

20 af ungdomsboligerne bliver øremærket til unge med autismespektrumforstyrrelser.