AlmenBolig+

AlmenBolig+ er for dig, der gerne vil være en del af et fællesskab og selv stå for vedligeholdelsen af din bolig.

I en AlmenBolig+ er der ikke noget ejendomskontor. Du skal selv slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne. Det er storrumsboliger med badeværelse samt basiskøkken uden hårde hvidevarer. Boligerne er af høj kvalitet til en rimelig leje.

Krav

For at komme i betragtning til en AlmenBolig+ skal du være skrevet op med fleksible kriterier og opfylde mindst ét af kriterierne. AlmenBolig+ har deres egne fleksible kriterier. Se AlmenBolig+ kriterier

Kriterierne kan fx være, at mindst én beboer i husstanden skal have fast arbejde 25-30 timer om ugen eller have erfaring med vedligeholdelse af bygninger. Lærlinge- og elevforløb betragtes ikke som fast arbejde.

For alle AlmenBolig+ afdelinger er det også et krav, at du prioriterer fællesskabet, og ønsker at bo i en bolig, der forudsætter en høj grad af egenindsats.

Som beboer skal du være med til at vedligeholde afdelingen fx ved at male udhæng og sætte plankeværk op. Du behøver ikke være uddannet håndværker, men du skal kunne slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne på egne- og fælles arealer, da der ikke er noget ejendomskontor tilknyttet afdelingen.

Du kan læse mere om kravene til den enkelte afdeling i boligsøgningen.

Hvordan får jeg en AlmenBolig+

Skriv dig på Ventelisten Bolignøglen. I Mit KAB kan du bagefter tilføje de AlmenBolig+ afdelinger, hvor du gerne vil bo.

Hvordan får jeg en nybygget AlmenBolig+

Førstegangsudlejning af AlmenBolig+ er de seneste år sket på baggrund af lodtrækning. Tilmeld dig nyhedsbreve, for de afdelinger du er interesseret i, så får du besked, når der åbnes op for ansøgning til boligerne. Se om der er AlmenBolig+byggerier på vej

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Marketing cookies og genindlæs siden.

Facts om AlmenBolig+

Huslejen i en AlmenBolig+ er relativ lav, fordi det er modulbyggeri, hvor man får en ”skal”, som man selv indretter. Boligerne er bygget med et basisbadeværelse og et basiskøkken uden hårde hvidevarer. Du skal selv sætte skillevægge op. Hvis du en dag fraflytter boligen, kan du få godtgjort en del af din investering, hvis boligen har øget brugsværdi. 

Boligerne er lavenergiboliger og har varmegenindvinding, så udgifterne til opvarmning er lavere end i traditionelt byggeri.

Hvem kan bo i AlmenBolig+?

Boligerne er for alle, og der forventes højt engagement. Du skal som beboer være indstillet på selv at få tingene til at køre. 

Som beboer i en AlmenBolig+ afdeling, skal du være med til at vedligeholde afdelingen fx ved at male udhæng og sætte plankeværk op. Du behøver ikke være uddannet håndværker, men du skal kunne slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne på egne- og fælles arealer, da der ikke er noget ejendomskontor tilknytte afdelingen. 

For at kunne søge en AlmenBolig+ skal du opfylde mindst ét fleksibelt AlmenBolig+ kriterie

Kommunikationen mellem boligorganisationen og beboerne foregår via internettet. Beboerne afholder selv beboermøder og skriver referater.

Særlige beboerpligter

Alle beboere har pligt til at deltage i oprydning og vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger.

Må jeg lave ændringer og forbedringer indvendigt?

Ja, der gælder udvidet råderet for AB+. Du kan få godtgjort en del af din investering, hvis din bolig har øget brugsværdi ved fraflytningen. Dog er tekniske installationer og baderum "fredede".