Bofællesskaber

KAB administrerer bofællesskaberne Den Røde Tråd i Roskilde og Tubberup Vænge I og II i Herlev.

I et bofællesskab er du tæt på dine naboer. Du har din egen bolig, men deler et fællesområder med de andre beboere. Det kan være en fælles daglig- eller spisestue eller et legeområde til børnene.

På denne side kan du læse om bofællesskabet Den Røde Tråd som ligger i Roskilde og bofællesskaberne Tubberup Vænge I og II som ligger i Herlev.

Den Røde Tråd

Den Røde Tråd er et fællesskab på tværs af generationer, og består af 46 familieboliger, 24 boliger i seniorbofællesskab og et bofællesskab for unge med plads til 15 beboere.

Afdelingen er røgfri. 

Læs udlejningsbrochure

Hvordan får jeg en bolig i Den Røde Tråd?

Du skal skrive dig på bofællesskabets interesseliste. Når du er skrevet på interesseliste, vil du modtage en invitation, når der er åbent hus.

Det er gratis at komme på listen, og du behøver ikke opfylde kriterierne for tildeling af bolig, når du skriver dig op.

Boligerne udlejes efter fleksible kriterier

Alle kan søge og det er ikke et krav, at man er skrevet på venteliste ved førstegangsudlejning. Boligerne udlejes efter særlige fleksible udlejningsregler, som stiller særlige krav til ansøgere – særligt for familieboligerne. Det betyder også, at Roskilde Kommune ikke har anvisningsret ved førstegangsudlejning af familie- og seniorboligerne.

Seniorer
Målgruppen for seniorbofællesskabet er borgere fra 50 år og op uden hjemmeboende børn, der ønsker en bolig i et større delvist forpligtende fællesskab mellem flere generationer.

Unge
Boligerne i bofællesskabet for unge udlejes til unge, der er under uddannelse og er fyldt 20 år på indflytningstidspunktet.

Familier
Familier omfatter både enlige og par m./u. børn, der er interesserede i fællesskaber mellem generationer, og med andre familier i et aktivt og trygt boligområde.

Særlige vilkår
For familieboligerne gælder det, at 2/3 af familieboligerne udlejes til boligsøgende i beskæftigelse med børn, 1/3 af familieboligerne udlejes til boligsøgende i beskæftigelse uden børn eller seniorer over 65 år i beskæftigelse eller på alderspension.

  • Beskæftigelse = den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har fast arbejde på min. 30 timer om ugen.
  • Er du bevilget fleksjob og arbejder 10 timer om ugen, svarer det til 30 timers arbejde.
  • Børn = hjemmeboende børn under 23 år.
  • Aldersbetinget pension = folkepension, tjenestemandspension eller efterløn.

Tubberup Vænge I og II

Tubberup Vænge består af 111 boliger fordelt på 2-4 rums boliger. 

Boligerne udlejes efter fleksible kriterier

Hvordan får jeg en bolig i Tubberup Vænge?

Skriv dig på Ventelisten Bolignøglen 

Når du skriver dig op, kan du tilføje boligafdelinger til din venteliste. Ønsker du på et senere tidspunkt at fjerne eller tilføje nye afdelinger, kan du gøre det i Mit KAB

Vi kontakter dig, når en bolig bliver ledig, og det er din tur på ventelisten. Før du får tilbudt boligen, skal du til en samtale hos beboerne. Formålet med samtalen er, at I lærer hinanden at kende og sikre, at du vil fungere i fællesskabet.

Se Tubberup Vænge I i boligsøgningen
Se Tubberup Vænge II i boligsøgningen

Tubberub Vænge.

Tubberup Vænge.