Ungdomsboliger

Det er gratis at komme på venteliste til en ungdomsbolig. Du kan skrive dig op, når du fylder 15 år, og flytte ind når du fylder 18 år.

For at komme i betragtning til en ungdomsbolig, skal du, når du flytter ind, være uddannelsessøgende til en SU-berettiget uddannelse, en lærlingeuddannelse eller tilsvarende uddannelse. 

Selv om du endnu ikke har modtaget bekræftelse på optagelse fra uddannelsesinstitutionen eller har søgt om optagelse, kan du optages på ventelisten. Du skal være under 35 år for at bo i en ungdomsbolig. På nær i Københavns Kommune, hvor der ikke er regler om alder.

Opskrivning

Du kan søge en ungdomsbolig via KAB og CIU. Vi anbefaler, at du skriver dig på venteliste i god tid, da der er ventetid på ungdomsboligerne.

Ansøg via KAB
Ansøg via CIU

Derudover er der særlige kriterier, du skal opfylde, hvis du søger i Gentofte Kommune

Fortrinsret

I mange kommuner kan studerende få fortrinsret til en bolig. Læs mere om fleksible kriterier i kommunerne.

Hvordan tildeles boligerne?

Ansøgere bliver optaget på ventelisten efter opskrivningsdato. Boligsøgende, der har længst anciennitet, tildeles som hovedregel ungdomsboligen. To-rums boliger bliver fortrinsvis udlejet til par, hvor en eller begge er under uddannelse. Andre med fortrinsret er enlige studerende med børn.

Svar på boligtilbud

Må jeg sige nej tak, hvis jeg får tilbudt en ungdomsbolig? Ja det må du godt, men det har nogle konsekvenser. Du kan læse om reglerne for afslag her (se sidste afsnit).

Fleksible kriterier

I mange kommuner kan studerende få fortrinsret til en bolig. Er du studerende i København, kan du opnå yderligere fortrinsret, hvis du læser på bestemte uddannelser. Læs mere om fleksible kriterier

Andre muligheder

Mange kommuner administrerer selv deres egne ventelister til ungdomsboliger. Kontakt den kommune du ønsker at bo i og spørg om de har ungdomsboliger, du kan søge.

Forlænget studietid

Hvis du har brug for at bo længere tid i din ungdomsbolig (fx hvis du forlænger dit studie eller skal på ophold i udlandet), skal du søge om dispensation.

Ansøg om dispensation
Application for dispensation

Ansøg via KAB

I boligsøgningen får du et samlet overblik over alle de ungdomsboliger, vi administrerer

Det er også i boligsøgningen, at du skriver dig på venteliste.

Skriv dig op

Ansøg via CIU

Ungdomsboliger i Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber (SAB) søges via Central Indstillings Udvalget.

CIU er den største formidler af ventelisteboliger på landsplan, og vi anbefaler, at du opretter en profil på deres hjemmeside www.s.dk/studiebolig

Opret profil

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept