Ungdomsboliger

Det er gratis at komme på venteliste til en ungdomsbolig. Du kan skrive dig op, når du fylder 15 år, og flytte ind når du fylder 18 år.

Før du kan flytte ind i en studie- /ungdoms- eller kollegiebolig, skal du dokumentere, at du er aktiv på dit studie eller din uddannelse med en udfyldt erklæring om studie-/ uddannelsesaktivitet.

Henvend dig til din uddannelsesinstitution for at få en erklæring om studieaktivitet eller hent en blanket her. Erklæringen skal være underskrevet og stemplet af din uddannelsesinstitution.

Selv om du endnu ikke har modtaget bekræftelse på optagelse fra uddannelsesinstitutionen eller har søgt om optagelse, kan du optages på ventelisten. Du skal være under 35 år for at bo i en ungdomsbolig. På nær i Københavns Kommune, hvor der ikke er regler om alder.

Opskrivning

Du kan søge en ungdomsbolig via KAB og CIU. Vi anbefaler, at du skriver dig på venteliste i god tid, da der er ventetid på ungdomsboligerne.

Ansøg via KAB
Ansøg via CIU

Derudover er der særlige kriterier, du skal opfylde, hvis du søger i Gentofte Kommune

Fortrinsret

I mange kommuner kan studerende få fortrinsret til en bolig. Læs mere om fleksible kriterier i kommunerne.

Hvordan tildeles boligerne?

Ansøgere bliver optaget på ventelisten efter opskrivningsdato. Boligsøgende, der har længst anciennitet, tildeles som hovedregel ungdomsboligen. To-rums boliger bliver fortrinsvis udlejet til par, hvor en eller begge er under uddannelse. Andre med fortrinsret er enlige studerende med børn.

Svar på orienteringsbreve om ledige boliger

Må jeg sige nej tak til en ungdomsbolig? Ja det må du godt, men det har nogle konsekvenser. Du kan læse om reglerne for afslag her (se sidste afsnit).

Andre muligheder

Mange kommuner administrerer selv deres egne ventelister til ungdomsboliger. Kontakt den kommune du ønsker at bo i og spørge om de har ungdomsboliger, du kan søge.

Forlænget studietid

Hvis du har brug for at bo længere tid i din ungdomsbolig (fx hvis du forlænger dit studie eller skal på ophold i udlandet), skal du søge om dispensation.

Ansøg om dispensation
Application for dispensation

Intern venteliste

I nogle boligselskaber er det muligt at komme på intern venteliste, hvis du bor i en ungdomsbolig. Ring på T 33 63 10 00 for at høre mere.