Særlige beboerpligter

Alle beboere har pligt til at deltage i oprydning og vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger.