Toggle Mobile Menu Toggle Search

Tilgængelighed i boligen

Alle boliger i KAB er mærket efter tilgængelighed. Mærkningen skal gøre det lettere at finde boliger til ældre og personer, der ikke er så mobile og ikke kan komme omkring, hvis ikke boligens adgangsforhold og indretning egner sig til det.

En tilgængelig bolig kan bebos og besøges af personer med nedsat mobilitet. Skalaen går fra A til D - hvor A er bedst tilgængelighed, D er dårligst. Du kan se boligernes tilgængelighed under hver enkelt afdeling i boligsøgningen.

Tilgængelighedsgruppe A - kørestolsboliger

Boligerne i denne gruppe egner sig til kørestolsbrugere, der bruger manuel eller mindre el-kørestol i boligen og ellers er selvhjulpne. Du kan forvente:

  • at adgangsstier er uden trin og ikke for stejle
  • adgang til boligen er uden trin eller via elevator
  • at elevatorer kan rumme en kørestol
  • dørbredder samt friareal i både køkken og toilet/baderum er tilstrækkeligt for kørestolsbrugere
  • mindst ét opholdsrum der har en størrelse, som gør det muligt at møblere med sædvanlige møbler og samtidig komme omkring med en kørestol

Tilgængelighedsgruppe A er ikke plejeboliger. De er heller ikke egnede til meget store eller svære kørestolsbrugere, til beboere med elektriske kørestole eller beboere med behov for plads til hjælpere og hjælpemidler i toilet/baderum og soveværelse.

Kontakt din kommune, hvis du har brug for en handicapbolig.

Tilgængelighedsgruppe B - rollatorboliger

Boligerne i denne gruppe egner sig til beboere, der anvender rollator. Kravene til boligen er:

  • adgangsstier ikke er for stejle
  • der er højst et trin ved entrédør, med adgang fra terræn eller via elevator
  • elevatorer kan rumme en rollator
  • boligen er i en etage
  • dørbredder samt friareal i både køkken og toilet/baderum er tilstrækkelige for rollatorbrugere

Vær opmærksom på, at meget store eller svære rollatorbrugere har behov for mere plads end benyttet ved denne kortlægning.

Tilgængelighedsgruppe C - boliger til gangbesværede

Boliger i denne gruppe egner sig til beboere, der har svært ved at gå på trapper. Boliger i tilgængelighedsgruppe C har højst 7 trin frem til entrédør. Der er ikke stillet yderligere krav til boligens indretning.

Tilgængelighedsgruppe D - andre boliger

Gruppe D-boliger er ikke egnede for personer med nedsat mobilitet.

Boligerne opfylder ikke målkravene til boliger i gruppe A, B eller C 

Hent tilgængelighedsgruppernes målkrav