Der er lukket for telefoniske og personlige henvendelser i KAB onsdag den 23. oktober

Fleksible kriterier

Er du fx i arbejde, er du studerende eller har du i forbindelse med separation eller brudt parforhold brug for en bolig?

I nogle kommuner kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere fleksible kriterier.

Find reglerne for din kommune

De fleksible kriterier varierer fra kommune til kommune. Læs kriterierne grundigt for de kommuner, hvor du søger bolig, og husk bagefter at tilføje dem i Mit KAB. Det er gratis at være skrevet op med fleksible kriterier.

Dokumentation

Du skal dokumentere, at du opfylder fleksible kriterier, når du får tildelt en bolig. Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du ringe til os på T 33 63 10 00.

Skærpede krav til fleksibel udlejning

Der er skærpede krav til fleksibel udlejning i Tingbjerg, Lundtoftegade, Utterslevhuse, Hørgården, Taastrupgaard. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger.

Læs de skærpede krav til fleksibel udlejning

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen* eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer*.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde*
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

*for Taastrupgaard er det 36,5 timers arbejde om ugen.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.556 kr. pr måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest, som dokumenterer hvem der bor i din husstand. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hunflytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes)

Bor du i samme afdeling, som du søger en ny bolig i, behøver du ikke opfylde de særlige kriterier for at få en bolig i denne afdeling.


 

Fleksible kriterier

Albertslund Kommune

Boligselskabet AKB, Albertslund

Albertslund Kommune og Boligselskabet AKB, Albertslund har aftalt, at 38 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+ -afdelingen Alberts Have er ikke omfattet denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Alberts Have i oversigten til højre på siden.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Albertslund.

Til boliger på fire rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

I arbejde eller under uddannelse

Du bor uden for kommunen og ønsker at tilflytte kommunen. Du har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i Albertslund Kommune.

Arbejdet skal være fast og på minimum 30 timer om ugen. Din uddannelse skal være SU-berettiget eller med lærebrev.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner fyldt 50 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en mindre og mere seniorvenlig bolig eller tættere på familie.

Helbredsmæssige/sociale årsager

Du eller mindst en i husstanden bor i kommunen og har af helbredsmæssige eller sociale årsager behov for en egnet bolig eller for at flytte nærmere familie eller bekendte. Vi foretager en individuel vurdering.

Unge i kommunen

Du er ung, bor i kommunen og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Du skal enten have fast arbejde på minimum 30 timer om ugen eller gå på en uddannelse, der er SU-berettiget eller med lærebrev.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.

Ved samlivsophør kræves fælles bopæl i minimum to år. Kriteriet gælder for et år og kan ikke forlænges.

Ballerup Kommune

Ballerup Ejendomsselskab

Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab har aftalt, at 25 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i afdelingerne Skotteparken, Tøndehvælv, Egestrædet, Thermologica, Lundegården, Egebjergvang og Søfryd.

I Stationsgården og Ellebo udlejes 55 % af de ledige boliger efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Ballerup Ejendomsselskab. Interne ansøgere fra boliger uden for Ballerup Ejendomsselskab skal opfylde fleksible kriterier i afdelingerne Stationsgården, Ellebo og Lundegården.

Til boliger på fire rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier . 

Kommunen skal godkende indflytning i Lundegården.

Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

50 % af boligerne udlejes efter fleksible kriterier til ansøgere i arbejde, 25 % til ansøgere under uddannelse og 25 % til seniorer eller skilsmisseramte.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Tidsbegrænsede stillinger skal vare minimum et år og med minimum tre måneder tilbage af ansættelsen.

Under uddannelse

Du er i gang med SU-berettiget uddannelse eller faglig uddannelse, herunder elevstilling af minimum et års varighed.

Seniorer

Du bor i Ballerup Kommune og er fyldt 60 år. Du har fast arbejde eller på alderspension og har behov for en mindre og mere seniorvenlig bolig. Du og eventuel ægtefælle/samlever skal bo i egen selvstændig bolig i Ballerup Kommune på anvisningstidspunktet.

Skilsmisseramte i kommunen

Du har boet i egen selvstændig bolig i minimum to år i Ballerup Kommune. Du har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for hurtigt at få anvist en bolig.

Der kan gives fortrinsret til en bolig i op til et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophør, hvis du er i arbejde eller under uddannelse. 

Egedal Kommune

Egedal Boligselskab

Egedal Kommune og Egedal Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier. 

AlmenBolig+-afdelingerne Irishaven og Skibstedgård er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Irishaven og Skibstedgård i oversigten til højre på siden.

Der er fortrinsret for beboere i Egedal Boligselskab.

Til boliger på fire rum eller derover er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Skilsmissseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune, har børn under 18 år og på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør ønsker du en bolig i Egedal Kommune.

Fast arbejde i Egedal Kommune

Du er bor i en anden kommune, har fast arbejde i Egedal Kommune og ønsker at flytte tættere til arbejdet.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i eller udenfor Egedal Kommune og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, er fyldt 55 år og ønsker en ældrevenlig bolig.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune. Det kan være, du har familie i kommunen, er opvokset der og ønsker at flytte tilbage.
 


Stenløse-Ølstykke Boligforening

Egedal Kommune og Stenløse-Ølstykke Boligforening har indgået en aftale om, at 65 % (25% i Teglværksparken) af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Stenløse-Ølstykke Boligforening. Hver fjerde interne ansøger skal opfylde et fleksibel kriterie for at kunne komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste.

Børnefamilier har fortrinsret til boliger på fire rum eller mere.

Boligsøgende over 50 år har fortrinsret i afdelingen Halkærgård og Kelstedgård.

Kriterierne prioriteres lige, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune med børn under 18 år, og ønsker på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør en bolig i Egedal Kommune.

Fast arbejde i Egedal Kommune

Du bor uden for kommunen, har fast arbejde i Egedal Kommune og ønsker at flytte tættere til arbejdet.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, er fyldt 55 år og ønsker en ældrevenlig bolig.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune. Det kan være, du har familie i kommunen eller er opvokset der og ønsker at flytte tilbage.

Fredensborg Kommune

Fredensborg Boligselskab

Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab har aftalt, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Fredensborg Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde og ønsker at flytte til kommunen.

Sygdom

Du bor i Fredensborg Kommune og har på grund af sygdom behov for en anden bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde, og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig.

Mindre og billigere bolig

Du bor i Fredensborg Kommune og ønsker en mindre og billigere bolig.

Seniorer

Du er folkepensionist, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har fast arbejde og har ret til samvær med dine børn, der har fast bopæl i kommunen.

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber har aftalt, at mellem 33 % og 78 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Frederiksberg Forenede Boligselskaber.

I følgende afdelinger skal boligsøgende fra andre steder end afdelingen opfylde de fleksible kriterier: Broagerhus, Nyelandshuse, Havremarken, Grønlandsgård, Søndermarken, Finsensgård, Vandværksgården, Finsenshave, Tartuhus, Solbjerg Have og Stjernen.

Fordelingen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således, at en 1/3 del af de ledige boliger prioriteres til kriterie A1 og derefter A2, en 1/3 del af de ledige boliger prioriteres til kriterie A2 og derefter A1 og endelig prioriteres en 1/3 af de ledige boliger til kriterierne B1 til B4. B-kriterierne er sidestillet.

Du eller din ægtefælle/partner skal opfylde kriteriet på anvisningstidspunktet.

I følgende afdelinger skal du og din partner opfylde kriterie A1 eller A2 for at komme i betragtning til en bolig: Broagerhus, Grønlandsgård, Søndermarken, Finsensgård, Finsenshave og Stjernen.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet (A1)

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Under uddannelse eller i lærlingeforløb (A2)

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

Arbejde beliggende i Frederiksberg Kommune (B1)

Du bor uden for Frederiksberg Kommune og har fast arbejde i Frederiksberg Kommune (gælder også fuldtidsuddannelse, jfr. ovenfor). Ordningen gælder også for alderspensionister indtil folkepensionsalderen.

Skilsmisseramte i kommunen (B2)

Du bor i Frederiksberg Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig. Gælder i et år efter skilsmisse eller samlivets ophør.

Seniorer (B3)

Du er fyldt 62 år, har fuldtidsarbejde og bor i Frederiksberg Kommune og ønsker at flytte til en mindre bolig.

Enlige med børn (B4)

Du er enlig med børn, har fuldtidsarbejde og bor på Frederiksberg (gælder også fuldtidsstuderende, jfr. ovenfor).

Furesø Kommune

Furesø Boligselskab, Farum

Furesø Kommune og Furesø Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, såfremt det er muligt.

Der er fortrinsret for beboere i Furesø Boligselskab, dog ikke for beboere i Farum Midtpunkt, der ønsker en bolig i Vængerne.

I forbindelse med udlejningen af boligerne ligestilles enlige med par, og par ligestilles med familier uden børn.

Til boliger i Vængerne har husstande med et eller flere børn fortrinsret til boliger med tre eller flere beboelsesrum.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Seniorer

Du bor i Furesø Kommune og er fyldt 55 år.

Helbredsproblemer

Du bor i Furesø Kommune og har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i din nuværende bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Furesø Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder, brug for at få anvist en bolig.

Gentofte Kommune

Gentofte Ejendomsselskab

Gentofte Kommune og Gentofte Ejendomsselskab har aftalt, at 90 % af de ledige boliger lejes ud efter fleksible kriterier. 

Der er fortrinsret for beboere i Gentofte Ejendomsselskab.

Til fire-rums boliger har børnefamilier fortrinsret.

"I arbejde eller under uddannelse" prioriteres først. De øvrige kriterier sidestilles. Anciennitet på ventelisten er gældende for de øvrige kriterier. Hvis der er flere boligsøgende med samme anciennitet, der søger samme bolig, er det nedenstående rækkefølge af de fleksible kriterier, der afgør hvordan en bolig fordeles.

I arbejde eller under uddannelse

Du eller mindst et medlem af husstanden har fast arbejde minimum 30 timer om ugen eller har uddannelsesplads i Gentofte Kommune og ønsker at flytte til kommunen.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og ønsker at flytte til kommunen. Du skal minimum have arbejdet i fire måneder forud for boligtilbuddet, dette gælder også for tidsbegrænset ansættelse.

Seniorer

Du er enlig eller samlevende og mindst et medlem af husstanden er fyldt 50 år. Du/I bor i Gentofte Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller nærmere familie.

Unge i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune, er fyldt 18 år og under 30 år, og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. 

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig.

Det er en betingelse, at skilsmisse, separation eller samlivsophør er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal parret have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Tilknytning

Du eller din familie bor i Gentofte Kommune og din/jeres boligsituation svarer ikke til husstandens behov, eller du/I er født og opvokset i Gentofte Kommune. 

Glostrup Kommune

Glostrup Ejendomsselskab

Glostrup Kommune og Glostrup Ejendomsselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Glostrup Ejendomsselskab.

Til boliger på fire og fem rum over 70 m² er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast bopæl i Glostrup Kommune og mindst én i husstanden har fast arbejde.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner fyldt 60 år og du/I har fast bopæl i Glostrup Kommune. 

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung og bor i Glostrup Kommune. Du er i job eller under uddannelse og ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. I skal have haft fælles bopæl i Glostrup Kommune i minimum to år. Fortrinsretten gælder et år fra skilsmisse/samlivets ophør.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Alle voksne i husstanden har fast arbejde.

Greve Kommune

Sydkystens Boligselskab, Greve

Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Ravnsborg i Køge er ikke en del af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Ravnsborg her.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Til boliger på tre rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier. Ægtepar eller ugifte par kan søge tre rums boliger på lige fod med børnefamilier med et eller flere børn.

De fleksible kriterier prioriteres, så 1/3 af de ledige boliger udlejes til gruppe 1 og 2. 2/3 af de ledige boliger bliver lejet ud til gruppe 3. Indenfor hvert kriterie udlejes efter ancienniteten på ventelisten.

Gruppe 1 - boligsøgende med bopæl i Greve Kommune, som har ændret boligbehov

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har børn under 18 år og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Den ene voksen hjælpes til en bolig med henblik på at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt. Gælder 1 år fra datoen for skilsmissen/separationen/samlivsophøret. Ved samlivsophør skal du og din partner have boet sammen i mindst 2 år forud for samlivsophøret.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte hjemmefra første gang for at komme nærmere til uddannelse eller arbejde.

Seniorer  

Du er fyldt 55 år og/eller er handicappet, og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet.

Gruppe 2 - boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune

 

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte tættere på dit arbejde eller på dit uddannelsessted i Greve Kommune.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse. Enten arbejde eller uddannelsessted skal ligge i Greve Kommune eller nærområdet.

Gruppe 3 - borgere der bor i og udenfor Greve Kommune

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse.

For arbejde og uddannelse gælder det, at du skal være i arbejde minimum 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller anden SU-berettiget uddannelse.

Halsnæs Kommune

Arresø Boligselskab

Halsnæs Kommune og Arresø Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier. 

Kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” prioriteres først. De øvrige kriterier sidestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der er gældende for disse udlejninger.

Der er fortrinsret for beboere i Arresø Boligselskab.

Til alle fire-rums boliger har børnefamilier fortrinsret.

Arresø Boligselskab har besluttet, at der skal være havefællesskab for dobbelthuse, rækkehuse og enkelthuse i afdelingerne Anemonevej, Ølsted og Skovbakken, Frederiksværk. Du skal derfor skrives på interesseliste for at kunne søge disse boliger. Kontakt Arresø Boligselskab for at blive skrevet på interesselisten. Telefontid mandag til torsdag kl. 10-12 -  Telefon: 47 72 04 24 

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du arbejder minimum 30 timer om ugen og ønsker at flytte til Halsnæs Kommune. Du skal minimum have arbejdet tre måneder forud for boligtilbuddet. Dette gælder også for tidsbegrænset ansættelse.

Under uddannelse

Du er under uddannelse og ønsker at flytte til Halsnæs Kommune. Du skal være studerende på en SU-berettiget mellemlang eller lang uddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse. 

Senior – (seniorboliger findes kun i afsnit II Karlsgave)

Du er enlig eller par, mindst en i husstanden er fyldt 62 år og er bor i Halsnæs Kommune. Du/I ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller nærmere familien.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Halsnæs Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Det er en betingelse, at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal parret have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Herlev Kommune

Boligselskabet AKB, Herlev

Boligselskabet AKB, Herlev og Herlev Kommune har aftalt, at 25 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i Herlev 1, afdeling Kobbervej og Kiselvej.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Herlev.

AlmenBolig+ afdelingen Enebærstien er ikke omfattet af samme regler. Læs de fleksible kriterier for Enebærstien i oversigten til højre på siden.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør tildeling af bolig efter de fleksible udlejningskriterier.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har eller er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning på minimum 30 timer om ugen. Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).

Seniorer

Du er fyldt 55 år og ønsker en mere egnet seniorbolig end nuværende bolig. Du skal have boet i selvstændig bolig (ikke f.eks.c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus) i Herlev Kommune de seneste to år.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er mellem 18 til 25 år og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du skal være under uddannelse minimum 20 timer om ugen, eller arbejde minimum 25 timer om ugen.

Du skal på ansøgnings- og anvisningstidspunktet bo hos dine forældre (eller en af dem) og have boet i Herlev Kommune de seneste to år.

Tilknytning

Du har tilknytning til Herlev i form af familie (bedsteforældre, forældre, børn eller børnebørn), der bor i Herlev Kommune.

Du er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning minimum 30 timer om ugen i en virksomhed i Københavnsområdet, eller modtager efterløn, folkepension eller anden aldersbetinget pension.

Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).


Herlev Boligselskab

Herlev Kommune og Herlev Boligselskab har indgået en aftale om, at 40 % af de ledige boliger i afdeling Cederbo udlejes efter kriterier for fleksibel udlejning .

Der er fortrinsret for beboere i Herlev Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Unge familier uden børn (1)

Du/I er en ung familie, som endnu ikke har fået børn, men som får mulighed for at etablere sig i afdelingen, således at der sikres kontinuitet i beboersammensætningen på sigt.

Unge par uden børn (2)

Du/I er et ungt par, som endnu ikke har fået børn. I sikres en bolig, som giver mulighed for familieforøgelse uden at skulle på boligmarkedet for at finde en velegnet bolig.

Seniorer

I er en midaldrende familie uden børn, der gives mulighed for at få en anden bolig, som lever op til jeres forventninger til boligstørrelse.

Seniorer i Herlev Kommune

Du/I er seniorer i Herlev Kommune, der får mulighed for en almen bolig, som lever op til din/jeres forventninger, når du/I planlægger at forlade boligmarkedet.

Hvidovre Kommune

Boligselskabet Friheden, Hvidovre

Hvidovre Kommune og Boligselskabet Friheden har aftalt, at 60 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Langhusene er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Langhusene i oversigten til højre på siden.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Friheden. Boligsøgende på intern venteliste fra afdelinger uden for Boligselskabet Friheden, skal opfylde enten det fleksible kriterie ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” eller ”Under uddannelse” for at komme i betragtning til en bolig.

Boligsøgende på intern venteliste, der opfylder det fleksible kriterie ”Børnefamilier”, har fortrinsret til boliger med fire eller flere rum frem for boligsøgende uden børn.

De fleksible kriterier vægtes således:
2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/3 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for boligtilbuddet. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har et eller flere børn og dermed fortrinsret til boliger med fire eller flere rum. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. og ønsker at flytte til Boligselskabet Friheden. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for boligtilbuddet. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor Hvidovre Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Det er en betingelse, at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal I have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Under uddannelse vil sige som studerende på en ungdomsuddannelse, mellemlang og lang uddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse. 

Seniorer

Du eller ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i Hvidovre Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig, eller ønsker at flytte tættere på familie. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller er på aldersbetinget pension.

Hvidovre Boligselskab

Hvidovre Kommune og Hvidovre Boligselskab har aftalt, at i afdeling 38-2 Baunevangen udlejes 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterie.

Børnefamilier

Boligsøgende med 1 eller flere børn under 18 år har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum.

Høje-Taastrup Kommune

Boligselskabet AKB, Taastrup

Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har aftalt, at en del af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Taastrup.

Til boliger på fire rum eller derover er fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

I afdeling Taastrup-Valhøj udlejes 50 % efter nedenstående fleksible kriterier.

I arbejde eller under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune

Du har, eller er blevet tilbudt arbejde minimum 30 timer om ugen eller er under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune, og ønsker at flytte til kommunen. 

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller tættere på familie.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung, bor i kommunen og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du er under uddannelse eller i arbejde.

Arbejdsmæssig tilknytning

Du bor i kommunen og din boligsituationen svarer ikke til husstandens behov. Du har eller opnår arbejdsmæssig tilknytning til området.

I afdeling Blåkildegård udlejes 33% af boligerne efter de nedenstående fleksible kriterier.

I arbejde eller under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune

Du har eller er blevet tilbudt arbejde minimum 30 timer om ugen eller uddannelse i Høje-Taastrup Kommune, og ønsker at flytte til kommunen. 

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i Høje-Taastrup Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller ønsker at flytte tættere på familie.

Skilsmisseramte i kommunen 

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung, bor i kommunen og kan dokumentere at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du er under uddannelse eller i arbejde.

I afdeling Taastrupgård er der følgende nedenstående fleksible kriterier:

I arbejde eller under uddannelse

Du har fast arbejde eller en uddannelsesplads.

Seniorer 

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller ønsker at flytte tættere på familie.

Skilsmisseramte i kommunen 

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.


Skærpede krav i Taastrupgaard

Der er skærpede krav til fleksibel udlejning i Taastrupgaard. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 36,5 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 36,5 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 36,5 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.556 kr. pr måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest, som dokumenterer hvem der bor i din husstand. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hunflytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes)

Bor du i samme afdeling, som du søger en ny bolig i, behøver du ikke opfylde de særlige kriterier for at få en bolig i denne afdeling.

Ishøj Kommune

Sydkystens Boligselskab

Ishøj Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier til dem på den interne venteliste.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Alle boligsøgende på den interne venteliste, der ikke allerede bor i afdeling Baldershus, skal opfylde et kriterie.

AlmenBolig+-afdelingen Balders Have er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Balders Have i oversigten til højre på siden.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på den interne venteliste, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og eventuel ægtefælle/partner skal dokumentere lønindtægt for de sidste tre måneder på minimum 30 timer om ugen.

Seniorer

Du er pensionist, bor i Ishøj Kommune og modtager alderspension. Du ønsker at flytte tættere på børn i kommunen.

Københavns Kommune

Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber, København

Københavns Kommune og Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber har aftalt, at mellem 11 % og 89 %, af de ledige boliger skal lejes ud efter de fleksible kriterier.

AlmenBolig+afdelingerne Park Kvarteret, Nordre Fælled Kvarteret, Grøndalsvænge, Sundbyvang og Sundbygård er ikke omfattet af denne aftale. 

Der er fortrinsret for beboere i både Boligselskabet AKB, København og i Samvirkende Boligselskaber. I Boligselskabet AKB, København er der desuden fortrinsret for børnefamilier til boliger på fire rum eller derover.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således at kriterierne "Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" og "Studerende" (se kriterierne for Københavns Kommune, studerende) prioriteres højest ved 2/3 af udlejningerne.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer pr. uge.

Seniorer

Du eller din samlever bor i kommunen, er fyldt 62 år og frigiver en større bolig i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Københavns Kommune og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig. Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Ved samlivsophør skal du og din tidligere samlever have haft fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.


Skærpede krav i Tingbjerg, Lundtoftegade, Utterslevhuse og Hørgården

Der er skærpede krav til fleksibel udlejning i Tingbjerg, Lundtoftegade, Utterslevhuse og Hørgården. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.556 kr. pr måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest, som dokumenterer hvem der bor i din husstand. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hunflytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes)

Bor du i samme afdeling, som du søger en ny bolig i, behøver du ikke opfylde de særlige kriterier for at få en bolig i denne afdeling.

Københavns Kommune (studerende)

Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber, København

Københavns Kommune og Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber har aftalt, at mellem 11 % og 89 %, af de ledige boliger skal lejes ud efter de fleksible kriterier.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således at kriterierne "Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" (se kriterierne for Københavns Kommune) og "Studerende" prioriteres højest ved 2/3 af udlejningerne.

Under uddannelse

Du er ung og under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.                

Lundtoftegade

Hvis du studerer på en af de følgende uddannelser, har du fortrinsret til afdelingen Lundtoftegade:

KU - SUND Kbh Ø, Universitetsparken 2
KU - SCIENCE - BIO, Universitetsparken 4
KU - SCIENCE - BIO SNM, Universitetsparken 15
KU - SCIENCE - BIO, Universitetsparken 13
KU - SCIENCE - BIO - BRIC, Ole Maaløes Vej 5
KU - SCIENCE - DI - Kbh Ø, Universitetsparken 1
KU - SCIENCE - NBI, Universitetsparken 5
KU - SCIENCE - IGN, Rolighedsvej 23
KU - SCIENCE - FOOD og NEXS, Rolighedsvej 30
KU - SCIENCE - FOOD - NEXS, Rolighedsvej 26
KU - SCIENCE - IFRO, Rolighedsvej 25
KU - SCIENCE - DIKU, Imagesektion, Sigurdsgade 41

Københavns Erhvervsakademi, Prinsesse Charlottes Gade 38
Københavns Erhvervsakademi Lersø Parkallé, Lersø Parkallé 2
Københavns Erhvervsakademi Bispevej, Bispevej 5 3.
Københavns Erhvervsakademi Lygten 37, Lygten 37 1.
Københavns Erhvervsakademi Lygten 16, Lygten 16

Københavns Tekniske Skole  Nørrebro, Rebslagervej 11
Københavns Tekniske Skole Vibenhus, Jagtvej 163
Roskilde Tekniske Skole (Fodterapeutskolen), Titangade 13 4.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, Tagensvej 86
​Socialrådgiveruddannelserne Metropol, Kronprinsesse Sofies Vej 35

Campus Rådmandsmarken, Sigurdsgade 26
CPH WEST Uddannelsescenter København Vest, Glentevej 61Sydhavnen

Hvis du studerer på en af de følgende uddannelser har du fortrinsret til afdelingen Sjælør Boulevard og afdelingerne i Kgs. Enghave og Frederiksholm karré 1-8, 11-12, 14-15, 17-18 og Grønnegården. 

Aalborg Universitet, Frederikskaj 6
Aalborg Universitet, Frederikskaj 10A
Aalborg Universitet, Frederikskaj 10B
Aalborg Universitet, Frederikskaj 12
Aalborg Universitet, A.C.Meyers Vænge 15

Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18
Københavns Tekniske Skole Valby – Sukkertoppen, Carl Jacobsens Vej 35

Københavns Kommune (Brumleby)

Brumleby, København

Københavns Kommune og Brumleby har aftalt, at 11 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere.

Til boliger på 68,1 m² eller derover er fortrinsret for børnefamilier.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, dog således at kriteriererne "Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" og "Studerende" prioriteres højest ved 2/3 af udlejningerne.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Seniorer der frigiver en større bolig i kommunen

Du/I bor i kommunen og mindst et af husstandens medlemmer er fyldt 62 år. Du/I frigiver en større bolig i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner (samlivsophør), og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig. Der kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse.

Ved samlivsophævelse skal parterne dokumentere fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Boligselskab

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Lyngby  Boligselskab.

De fleksible kriterier vægtes således:

2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/6 af de ledige boliger går til kriteriet ”Unge i kommunen”
1/6 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles.

Indenfor hver andel anvises efter anciennitet på ventelisten.

Boligerne i afdeling Fortunen Øst på Akademivej 21, 23, 25 og 27 udlejes efter kriteriet for seniorer.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet/under uddannelse

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen eller er i gang med en længerevarende- eller elev/lærlinge uddannelse.

Unge i kommunen

Du bor i kommunen, er fyldt 18 år og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller tættere på familie.

Tilknytning og ændret behov

Du eller din ægtefælle/partner bor i kommunen og din boligsituation svarer ikke til husstandens behov eller du er født og opvokset i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner (samlivsophør), og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for  at få anvist en bolig. Samliv skal have haft en varighed på minimum to år.

Ved samlivsophævelse skal parterne dokumentere fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.

Tårnby Kommune

Tårnby Kastrup Boligselskab

Tårnby Kommune og Tårnby Kastrup Boligselskab har indgået en aftale om at fleksibel udlejning i Kastrupvænge

I Kastrupvænge skal hver anden ledige bolig anvises til familier med mindst to børn.

Der er fortrinsret for beboere i Tårnby Kastrup Boligselskab.

Det er ikke nødvendigt at være skrevet op til fleksibel udlejning for at komme i betragtning til en bolig efter de fleksible kriterier for Kastrupvænge. Men det er nødvendigt, at eventuelle børn i husstanden er noteret på din opskrivning.

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Boligselskab

Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger kan lejes ud efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Vallensbæk Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Udlejning sker efter anciennitet på ventelisten. Hvis der skulle opstå den situation, at flere boligsøgende har samme anciennitetsdato, bliver der vægtet i henhold til nedenstående kriterier.

Bor i Vallensbæk Kommune

Du bor i Vallensbæk Kommune og har fast arbejde, minimum 30 timer om ugen.

Folkepension eller handicappet

Du bor i Vallensbæk Kommune, modtager folkepension og har en personlig tillægsprocent på minimum 85 og ønsker at flytte til en mere egnet bolig. Eller du er handicappet, bor i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til en mere egnet bolig.

Skilsmisseramte med skolebørn 

Du bor i Vallensbæk Kommune og har mindst ét barn i en af kommunens skoler, og du på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør har brug for en ny bolig. Ved samlivsophør kræves, at parterne har haft fælles bopæl i mindst fem år. Gælder i et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør.

Unge i kommunen i arbejde eller under uddannelse

Du bor i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte hjemmefra for første gang i forbindelse med start på fast arbejde eller uddannelse. Du har fortrinsret til et-rumsboligerne i Højstrupparken, men ellers indgår du i den prioriterede rækkefølge. Ved uddannelse forstås SU-berettiget uddannelse eller (anden) ungdomsuddannelse.

Folkepensionist

Du bor i Vallensbæk Kommune, modtager folkepension, og ønsker en mere egnet bolig.

Fast arbejde i kommunen

Du har fast arbejde i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til kommunen.

Fast arbejde og vil flytte til kommunen

Du har fast arbejde uden for Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til kommunen.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept