Fleksible kriterier

Er du studerende, i arbejde eller har du i forbindelse med separation eller brudt parforhold brug for en bolig? I nogle kommuner kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere fleksible kriterier

Hvis du som boligsøgende opfylder fleksible kriterier, betyder det ikke, at du springer over i køen. Du skal stadig optjene anciennitet, men når du har optjent den anviste anciennitet, kan du få tilsendt orienteringsbreve lidt oftere end uden fleksible kriterier. Du har også mulighed for at modtage orienteringsbreve lidt før den anviste ventetid, men det er ikke en garanti.

De fleksible kriterier er baseret på en aftale mellem kommunen og det enkelte boligselskab.

Undgå at miste orinteringsbreve om ledige boliger

Hvis du er skrevet op med fleksible kriterier, skal du være opmærksom på, at kriterierne ændrer sig løbende. Vi anbefaler, at du logger på Mit KAB ofte og opdaterer dine personlige oplysninger og fleksible kriterier, så det passer til din nuværende situation.

Du skal først dokumentere, at du opfylder fleksible kriterier, når du får tildelt en bolig. Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du ringe til os på T 33 63 10 00.

Det er gratis at tilføje fleksible kriterier til sin venteliste. De fleksible kriterier varierer fra kommune til kommune. Læs kriterierne godt igennem i de kommuner hvor du søger bolig og tilføj dem derefter i Mit KAB. 

Albertslund Kommune

Boligselskabet AKB, Albertslund

Alle ledige boliger i afdelingen Hedemarken udlejes efter fleksible kriterier. Det betyder, at du og din eventuelle ægtefælle/partner skal være i fast arbejde minimum 30 timer om ugen eller i gang med en SU-berettiget uddannelse/elev- eller lærlingeuddannelse. Hvis du er +65 år eller modtager aldersbetinget pension, bortfalder kriteriet om fast arbejde/uddannelse.

Hvis du allerede bor i Hedemarken, skal du ikke opfylde de fleksible kriterier.

Hvis du ønsker at gøre brug af fortrinsret efter skilsmisse eller du har et Boliggarantibevis til afdelingen, skal du ligeledes opfylde de fleksible kriterier.

I Hedemarken er der ikke krav om, at indflytter skal være i arbejde eller under uddannelse, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig.

AlmenBolig+-afdelingen Alberts Have er ikke omfattet denne aftale.

Læs de fleksible kriterier for Alberts Have

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Albertslund til hver anden ledige bolig.

Nedenstående kriterier prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Børnefamilier i arbejde eller under uddannelse

Boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år, hvor både ansøger og eventuel ægtefælle/partner har fast arbejde eller er under uddannelse.

Interne ansøgere der opfylder dette kriterie, har fortrinsret til 4- og 5-rumsboliger i afdelingen.

I arbejde eller under uddannelse

Boligsøgende, hvor både ansøger og eventuel ægtefælle/partner har fast arbejde eller er under uddannelse.

Seniorer

Boligsøgende (minimum 50 år) som bor i kommunen, og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge. 
Hvis ansøger og eventuel ægtefælle/partner er under 65 år, er det et krav, at begge er i arbejde minimum 30 timer om ugen eller er på alderspension (efterløn/ tjenestemandspension).

Unge i kommunen

Unge i kommunen, som ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Ansøger og eventuel ægtefælle/partner kan dokumentere start på eller igangværende uddannelse eller fast arbejde.

Boligsøgende nyuddannede unge

Boligsøgende nyuddannede unge, som skal fraflytte studiebolig, hvor både ansøger og eventuel ægtefælle/partner har eller er blevet tilbudt fast og varigt arbejde.

Skilsmisseramte i kommunen

Skilsmisseramte i kommunen som af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning. Ansøger skal dokumentere med kopi af separationsbevilling/skilsmissebevis. Ved brudt parforhold kræves fælles bopæl i minimum 2 år.

Den boligsøgende skal ligeledes kunne dokumentere fast arbejde/uddannelse.

Fortrinsretten gælder for 1 år fra bevilling af skilsmisse, separation eller samlivsophævelse og kan ikke forlænges.

Ballerup Kommune

Ballerup Ejendomsselskab

Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab har aftalt, at 55 % af de ledige familieboliger udlejes efter fleksible kriterier.  

Der er fortrinsret for beboere i Ballerup Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig. 

Kommunen skal godkende boligsøgende, der ikke allerede bor i Ballerup Ejendomsselskab, inden indflytning i Lundegården.

Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Ved udlejning efter fleksible kriterier udlejes 50 % af boligerne til ansøgere i arbejde, 25 % til ansøgere under uddannelse og 25 % til seniorer eller skilsmisseramte.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Tidsbegrænsede stillinger skal vare minimum et år og med minimum tre måneder tilbage af ansættelsen.

Under uddannelse

Du er i gang med SU-berettiget uddannelse eller faglig uddannelse, herunder elevstilling af minimum et års varighed.

Seniorer

Du bor i Ballerup Kommune og er fyldt 60 år. Du har fast arbejde eller på alderspension og har behov for en mindre og mere seniorvenlig bolig. Du og eventuel ægtefælle/samlever skal bo i egen selvstændig bolig i Ballerup Kommune på anvisningstidspunktet.

Skilsmisseramte i kommunen

Du har boet i egen selvstændig bolig i minimum to år i Ballerup Kommune. Du har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for hurtigt at få anvist en bolig.

Der kan gives fortrinsret til en bolig i op til et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophør, hvis du er i arbejde eller under uddannelse. 


 

Boligforeningen 3B

Ballerup Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje en del af de ledige boliger efter fleksibel udlejning til boligsøgende hvor mindst ét voksent medlem af husstanden er i fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Andelen er i Måløv Park 45 %, i Østerhøj 37 % og i Midgård 25 % . I Grønhøj er der ikke fleksibel udlejning.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B.

Der er fortrinsret for par og enlige uden børn til 3 rums boliger. Par og enlige med børn har fortrinsret til boliger med 4 og 5 rum.

Beboere i Måløvpark har fortrinsret til 4-rums boliger i afdelingen.

Egedal Kommune

Egedal Boligselskab

Egedal Kommune og Egedal Boligselskab har aftalt, at 33 - 45 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier. 

AlmenBolig+-afdelingerne Irishaven og Skibstedgård er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Irishaven og Skibstedgård.

Der er fortrinsret for beboere i Egedal Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire rum eller derover er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune, har børn under 18 år og på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør ønsker du en bolig i Egedal Kommune.

Du skal have haft selvstændig bolig i Egedal kommune i minimum 2 år.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Mindst et voksent medlem af husstanden har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen. Tidsbegrænsede stillinger skal være minimum på ét år.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, modtager aldersbetinget pension og ønsker at flytte til en mindre og mere ældrevenlig bolig.

Du skal have haft selvstændig bolig i Egedal kommune i minimum 2 år.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune.

Du har familie, slægtskab i lige linje, i kommunen eller du er opvokset der, mere end 75% af tiden fra fødsel og til fraflytning af barndomshjem, og ønsker at flytte tilbage.


 

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Egedal Kommune og Stenløse-Ølstykke Boligforening har indgået en aftale om, at 33 - 75% af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Stenløse-Ølstykke Boligforening. Hver fjerde interne ansøger skal opfylde fleksible kriterier for at kunne komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste.

Børnefamilier har fortrinsret til boliger på fire rum eller mere.

Boligsøgende over 50 år har fortrinsret i afdelingen Halkærgård, Kelstedgård og Fortehusene

Kriterierne prioriteres lige, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune, har børn under 18 år og på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør ønsker du en bolig i Egedal Kommune.

Du skal have haft selvstændig bolig i Egedal kommune i minimum 2 år.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Mindst et voksent medlem af husstanden har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen. Tidsbegrænsede stillinger skal være minimum på ét år.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, modtager aldersbetinget pension og ønsker at flytte til en mindre og mere ældrevenlig bolig.

Du skal have haft selvstændig bolig i Egedal kommune i minimum 2 år.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune.

Du har familie, slægtskab i lige linje, i kommunen eller du er opvokset der, mere end 75% af tiden fra fødsel og til fraflytning af barndomshjem, og ønsker at flytte tilbage.

Fredensborg Kommune

Boligforeningen 3B

Fredensborg Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt, at alle ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

Der er aftalt følgende fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge:

Krav til uddannelse, arbejde og indkomst

1. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen. 

Krav til arbejde og indkomst

2. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Krav til uddannelse, arbejde og indkomst

3. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Krav til arbejde og indkomst

4. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Internationale forskere og medarbejdere

5. Gæsteforskere/internationale medarbejdere ved højere læreanstalter, firmaer eller lignende.

Krav til uddannelse og arbejde eller er under uddannelse

6. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannel-se og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, eller er i gang med en kompetencegivende erhvervsuddannelse eller uddannelse på universitet eller højere læreanstalt. 

Skilsmisseramte i kommunen i arbejde

7. Boligsøgende bosat i Fredensborg kommune, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 ti-mer om ugen, og som grundet skilsmisse, separation eller samlivsophør, får brug for anden bolig. (gælder indtil 1 år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse. Samlivet skal have haft en varighed på minimum 2 år). 

Skilsmisseramte med børn i kommunen under 18 år

8. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, og som har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.

Krav til arbejde og ønske om mindre og billigere bolig

9. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, er bosat i Fredensborg Kommune, og som ønsker en mindre og billigere bolig. 

Folkepensionister i kommunen

10. Folkepensionister i Fredensborg Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig. 

Fredensborg Boligselskab

Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab har aftalt, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Fredensborg Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Kriterierne er i prioriteret rækkefølge. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 30 timer om ugen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for en anden bolig.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og har ret til fast samvær med børn med bopæl i Fredensborg Kommune.

Mindre og billigere bolig

Du eller din ægtefælle/samlever bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og ønsker en mindre og billigere bolig.

Seniorer

Du er folkepensionist, bor i Fredensborg Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig.

Frederiksberg Kommune

Den Frederiksbergske Boligorganisation

Frederiksberg Kommune og Den Frederiksbergske Boligorganisation har aftalt, at 44 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, hvor både du og din evt. samlever/ægtefælle skal opfylde kravene.

Flytter du internt i Den Frederiksbergske Boligorganisation, skal du ikke opfylde de fleksible kriterier. Det samme er gældende, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig. 

Der er fortrinsret for beboere i Den Frederiksbergske Boligorganisation til hver anden ledige bolig.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Flytter din samlever/ægtefælle med, skal mindst én kunne dokumentere fast arbejde på mindst 25 timer om ugen, og den anden skal dokumentere enten arbejde eller uddannelse.

eller

Under uddannelse eller i lærlingeforløb

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

Flytter din samlever/ægtefælle med, skal mindst én kunne dokumentere uddannelse, og den anden skal dokumentere enten fast arbejde på mindst 25 timer om ugen eller uddannelse.

eller du kan opfylde et af de øvrige sidestillende krav

Øvrige krav

 • Arbejde beliggende i Frederiksberg Kommune
  Du bor uden for Frederiksberg Kommune og har fast arbejde i Frederiksberg Kommune (gælder også fuldtidsuddannelse).

 • Skilsmisseramte i kommunen
  Du bor i Frederiksberg Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig. Gælder i et år efter skilsmisse eller samlivets ophør.
   
 • Seniorer
  Du er fyldt 62 år, har fast arbejde minimum 25 timer om ugen, bor i Frederiksberg Kommune og ønsker at flytte til en mindre bolig.
   
 • Enlige med børn
  Du er enlig med børn, har arbejde eller er under uddannelse.

 

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber har aftalt, at mellem 10 % og 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Flytter du internt i din egen afdeling, skal du ikke opfylde de fleksible kriterier. 

Der er fortrinsret for beboere i Frederiksberg Forenede Boligselskaber til hver anden ledige bolig.

Skærpede krav til boligsøgende i Stjernen

Læs kravene for at søge bolig i andre afdelinger under FFB længere nede på siden.

Ønsker du en bolig i Stjernen, og bor du ikke allerede i Stjernen, skal både du og din evt. samlever/ægtefælle opfylde kriterierne. Dette gælder også, hvis du ønsker at gøre brug af fortrinsret eller vil bruge dit Boliggarantibevis.

I Stjernen er der ikke krav om kriterierne skal opfyldes, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

eller

Under uddannelse eller i lærlingeforløb

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år skal fremvise dokumentation for, at de i de sidste 2 år har været og stadig har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller har været i gang med en uddannelse, og stadig er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. Arbejdet kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Alle i din husstand mellem 18 og 64 år må ikke have været på offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse de sidste 2 år.

I skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt(er) for mindst 25 timers arbejde de seneste 2 år og lønsedler for de seneste 24 måneder
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob), ansættelseskontrakt(er) og lønsedler for de seneste 24 måneder
 • Har nogen i din husstand inden for de seneste 2 år været på arbejdsløshedsdagpenge, kan dette tælle som arbejde. I skal dog være i arbejde eller under uddannelse på overtagelsestidspunktet.

I skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at I er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt, som viser, at I har været under uddannelse de seneste 2 år
 • En SU-oversigt for de seneste 2 år eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis I ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal I dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, I overtager boligen.

Har I i løbet af de seneste 2 år i både været i arbejde og under uddannelse, skal I dokumentere, hvornår I har været i henholdsvis arbejde og under uddannelse.

Krav til straffeattest

 • Ingen i din husstand, som er over 15 år, må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. 
 • Dette dokumenteres med straffeattester for alle i husstanden, som er over 15 år. I får straffeattester på www.politi.dk

Krav til uddannelsesniveau for 30-59-årige i husstanden

Alle i husstanden mellem 30 og 59 år har mere end en grundskoleuddannelse Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

I skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal I selv ansøge om at få.)

Krav til indkomstniveau for 15-64-årige, der ikke er under uddannelse

Alle i husstanden mellem 15 og 64 år har en gennemsnitlig indkomst på mindst 55 % af gennemsnittet i regionen. 

Beløbet reguleres årligt og er i 2024 på 22.830 kr. pr. måned (før skat).

I skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse 

Krav til boligsøgende i andre afdelinger end Stjernen:

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

eller

Under uddannelse eller i lærlingeforløb

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

eller du kan opfylde ét af følgende sidestillede øvrige krav.

Øvrige krav

 • Arbejde beliggende i Frederiksberg Kommune
  Du bor uden for Frederiksberg Kommune og har fast arbejde i Frederiksberg Kommune (gælder også fuldtidsuddannelse).

 • Skilsmisseramte i kommunen
  Du bor i Frederiksberg Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig. Gælder i et år efter skilsmisse eller samlivets ophør.
   
 • Seniorer
  Du er fyldt 62 år, har fast arbejde minimum 25 timer om ugen, bor i Frederiksberg Kommune og ønsker at flytte til en mindre bolig.
   
 • Enlige med børn
  Du er enlig med børn, har arbejde eller er under uddannelse.

Uddybning af kravene
For udlejning af alle ledige boliger i afdelingerne Broagerhus, Nyelandshuse og Finsenshave skal hele husstanden opfylde kravene.

For udlejning af 66 % af de ledige boliger i afdelingerne Havremarken, Søndermarken, Finsensgård, Vandværksgården og Solbjerg Have skal både du og din evt. partner/ ægtefælle opfylde kravene.

For udlejning af 33 % af de ledige boliger i afdelingerne Grønlandsgård, Skolevænget, Tartuhus, VinstrupgårdFlintholmgård og Duetgården skal enten du eller din evt. partner/ ægtefælle opfylde kravene.

Furesø Kommune

Nordsjællands Almene Boligselskab

Furesø Kommune og Nordsjællands Almene Boligselskab  har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, såfremt det er muligt.

Der er fortrinsret for beboere i Nordsjællands Almene Boligselskab til hver anden ledige bolig. 

Ved oprykning mellem selskabets afdelinger og fra andre afdelinger i KAB-fællesskabet, skal den boligsøgende og dennes ægtefælle/ partner opfylde de fleksible kriterier, men ikke ved oprykning i egen afdeling.

I Vængerne er kriterierne prioriteret således, at der anvises ¾ af de ledige boliger til boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet med eller uden børn og ¼ af de ledige boliger anvises efter de øvrige kriterier.

I Farum Midtpunkt er kriterierne prioriteret således, at der anvises 1/3 af de ledige boliger til boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet og 1/3 anvises til seniorer, og 1/3 af de ledige boliger anvises efter de øvrige kriterier.

Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvem der får boligen anvist.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Seniorer

Du er fyldt 55 år.

Helbredsproblemer

Du bor i Furesø Kommune og har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i din nuværende bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Furesø Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder, brug for at få anvist en bolig.

 

Til boliger i Sportsvænget og Nordvænget I og II er der yderligere et kriterium:

Børnefamilier med beskæftigelse

Du har børn under 18 år, og har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Gentofte Kommune

Mosegårdsparken

Gentofte Kommune og Gentofte Ejendomsselskab har aftalt, at 90 % af de ledige boliger i afdelingen Mosegårdsparken lejes ud nedenstående fleksible kriterier:

Der er fortrinsret for beboere i Gentofte Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig i Mosegårdsparken.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, bor i Gentofte Kommune og har hjemmeboende børn under 23.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og bor i Gentofte Kommune

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder brug for at få anvist en bolig. Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og I har boet sammen i mindst 2 år forud for bruddet.

Seniorer

Du og evt. ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i Gentofte Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller ønsker at flytte tættere på familie/slægtninge.

Mosevang

Gentofte Kommune og Gentofte Ejendomsselskab har aftalt, at de ledige boliger i afdelingen Mosevang lejes ud nedenstående fleksible kriterier:

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune, og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller lignende behov for en hurtig boliganvisning.

Beboer i kommunen med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i Gentofte Kommune og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet minimum 30 timer om ugen.

Kriterierne er sidestillede

Der er fortrinsret for boligsøgende på oprykningsventelisten til hver anden ledige bolig.

Boligsøgende fra andre afdelinger end Mosevang skal opfylde et af de fleksible kriterier for at komme i betragtning til en bolig.

Gladsaxe Kommune

Boligforeningen 3B

Gladsaxe Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 85 % af de ledige boliger efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i samme afdeling til hver anden ledige bolig.

Kriterierne er prioriteret i følgende rækkefølge: Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet 80 %, Studerende 10 % og Seniorer i Gladsaxe Kommune 10 %.

I arbejde

Du eller din samlever er i fast arbejde mindst 37 timer om ugen eller I arbejder begge fast mindst 25 timer om ugen.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.  

Senior

Du er fyldt 55 år, bor i Gladsaxe Kommune og ønsker i tide at få en mere passende bolig.

Glostrup Kommune

Glostrup Ejendomsselskab, Engbrydeparken

Glostrup Kommune og Glostrup Ejendomsselskab, afdeling Engbrydeparken har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Glostrup Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire og fem rum over 70 m² er der fortrinsret for børnefamilier.

Der er fortrinsret for boligsøgende med fast bopæl i Glostrup kommune i 2 år forud for indflytning.

Kriterierne anvises i prioriteret rækkefølge. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles inden for hvert kriterie.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller under uddannelse

Du har hjemmeboende børn og mindst én i husstanden har fast arbejde i minimum 30 timer eller er under uddannelse. Tidsbegrænset arbejde skal være på mindst ét år

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller under uddannelse

Mindst én i husstanden har fast arbejde i minimum 30 timer eller er under uddannelse. Tidsbegrænset arbejde skal være på mindst ét år.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 60 år og får aldersbetinger pension eller er i fast arbejde i minimum 30 timer. Tidsbegrænset arbejde skal være på mindst ét år.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. I skal have haft fælles bopæl i Glostrup Kommune i minimum to år. Fortrinsretten gælder et år fra skilsmisse/samlivets ophør.

Unge med fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller under uddannelse

Du er ung og bor i Glostrup Kommune og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Mindst én i husstanden har fast arbejde i minimum 30 timer eller er under uddannelse. Tidsbegrænset arbejde skal være på mindst ét år.

Glostrup Ejendomsselskab, Vestergård I til IV

Glostrup Kommune og Glostrup Ejendomsselskab, afdelingerne Vestergård I til IV har aftalt, at alle ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier. Der er fortrinsret for beboere i Glostrup Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig.

Ønsker du en bolig i Vestergård I til IV, skal både du og din evt. partner/samlever være i arbejde eller under uddannelse.
Dette gælder også ansøgere på den interne venteliste, der ikke allerde bor i afdelingen, brug af fortrinsret og brug af boliggarantibevis.

I Vestergård I til IV er der ikke krav om, at indflytter skal være i arbejde eller under uddannelse, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig.

Greve Kommune

Sydkystens Boligselskab, Greve

Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 80 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Ravnsborg i Køge er ikke en del af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Ravnsborg.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på tre rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier. Ægtepar eller ugifte par kan søge tre rums boliger på lige fod med børnefamilier med et eller flere børn.

De fleksible kriterier prioriteres, så 1/3 af de ledige boliger udlejes til gruppe 1 og 2. 2/3 af de ledige boliger bliver lejet ud til gruppe 3. Indenfor hvert kriterie udlejes efter ancienniteten på ventelisten.

Gruppe 1 - boligsøgende med bopæl i Greve Kommune, som har ændret boligbehov

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har børn under 18 år og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Den ene voksen hjælpes til en bolig med henblik på at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt. Gælder 1 år fra datoen for skilsmissen/separationen/samlivsophøret. Ved samlivsophør skal du og din partner have boet sammen i mindst 2 år forud for samlivsophøret.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte hjemmefra første gang for at komme nærmere til uddannelse eller arbejde.

Seniorer  

Du er fyldt 55 år og/eller er handicappet, og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet.

Gruppe 2 - boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune

 

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte tættere på dit arbejde eller på dit uddannelsessted i Greve Kommune.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse. Enten arbejde eller uddannelsessted skal ligge i Greve Kommune eller nærområdet.

Gruppe 3 - borgere der bor i og udenfor Greve Kommune

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse.

For arbejde og uddannelse gælder det, at du skal være i arbejde minimum 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller anden SU-berettiget uddannelse.

Herlev Kommune

Boligforeningen 3B

Herlev Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 14 % af de ledige boliger efter fleksibelt kriterie til boligsøgende i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen i afdelingerne Egeløvparken, Hedelyngen, Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Vestergården 1, 2 og 3, Lampestedet og Højstensgård.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B.

AlmenBolig+ -afdelingen Teglværkshaven og Enebærstien er ikke omfattet denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Teglværkshaven og Enebærstien.

Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums boliger på  90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.

I Søagerpark udlejes de ledige boliger efter nedenstående kriterier. 18 familieboliger udlejes til børnefamilier og 50 senioregnede boliger udlejes til seniorer.

Børnefamilier

Boligsøgende med hjemmeboende børn.

Seniorer

Boligsøgende seniorer på minimum 60 år.

Beboere i Boligforeningen 3B har fortrinsret til boliger i Søagerpark.


 

Boligselskabet AKB, Herlev

Boligselskabet AKB, Herlev og Herlev Kommune har aftalt, at 25 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i Herlev 1, afdeling Kobbervej og Kiselvej.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Herlev.

AlmenBolig+ afdelingen Enebærstien er ikke omfattet af samme regler. Læs de fleksible kriterier for Enebærstien i oversigten til højre på siden.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør tildeling af bolig efter de fleksible udlejningskriterier.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har eller er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning på minimum 30 timer om ugen. Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).

Seniorer

Du er fyldt 55 år og ønsker en mere egnet seniorbolig end nuværende bolig. Du skal have boet i selvstændig bolig (ikke f.eks.c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus) i Herlev Kommune de seneste to år.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er mellem 18 til 25 år og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du skal være under uddannelse minimum 20 timer om ugen, eller arbejde minimum 25 timer om ugen.

Du skal på ansøgnings- og anvisningstidspunktet bo hos dine forældre (eller en af dem) og have boet i Herlev Kommune de seneste to år.

Tilknytning

Du har tilknytning til Herlev i form af familie (bedsteforældre, forældre, børn eller børnebørn), der bor i Herlev Kommune.

Du er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning minimum 30 timer om ugen i en virksomhed i Københavnsområdet, eller modtager efterløn, folkepension eller anden aldersbetinget pension.

Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).


 

Boligselskabet Sortemosen

Herlev Kommune og Boligselskabet Sortemosen har indgået en aftale om, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter kriterie for fleksibel udlejning

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Sortemosen 

Børnefamilier

Boligsøgende med 1 eller flere børn under 18 år har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum.


 

Herlev Boligselskab

Herlev Kommune og Herlev Boligselskab har indgået en aftale om, at 40 % af de ledige boliger i afdeling Cederbo udlejes efter kriterier for fleksibel udlejning .

Der er fortrinsret for beboere i Herlev Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Unge familier uden børn (1)

Du/I er en ung familie, som endnu ikke har fået børn, men som får mulighed for at etablere sig i afdelingen, således at der sikres kontinuitet i beboersammensætningen på sigt.

Unge par uden børn (2)

Du/I er et ungt par, som endnu ikke har fået børn. I sikres en bolig, som giver mulighed for familieforøgelse uden at skulle på boligmarkedet for at finde en velegnet bolig.

Seniorer

I er en midaldrende familie mellem 45-60 år uden børn, der gives mulighed for at få en anden bolig, som lever op til jeres forventninger til boligstørrelse.

Seniorer i Herlev Kommune

Du/I er seniorer over 60 år i Herlev kommune, der får mulighed for en almen bolig, som lever op til din/jeres forventninger, når du/I planlægger at forlade boligmarkedet.

Hvidovre Kommune

Boligforeningen 3B

Hvidovre Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 38 % af de ledige boliger efter fleksibelt kriterie til boligsøgende i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen i afdelingerne Danalund og Søbyvej.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.


 

Boligselskabet Friheden, Hvidovre

Hvidovre Kommune og Boligselskabet Friheden har aftalt, at 60 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Langhusene er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Langhusene.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Friheden. Boligsøgende på intern venteliste fra afdelinger uden for Boligselskabet Friheden, skal opfylde enten det fleksible kriterie ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” eller ”Under uddannelse” for at komme i betragtning til en bolig.

Boligsøgende på intern venteliste, der opfylder det fleksible kriterie ”Børnefamilier”, har fortrinsret til boliger med fire eller flere rum frem for boligsøgende uden børn.

De fleksible kriterier vægtes således:
2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/3 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for orienteringsbrevet om ledig bolig. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har et eller flere børn og dermed fortrinsret til boliger med fire eller flere rum. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. og ønsker at flytte til Boligselskabet Friheden. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for orienteringsbrevet om ledig bolig. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor Hvidovre Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Det er en betingelse, at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal I have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Under uddannelse vil sige som studerende på en ungdomsuddannelse, mellemlang og lang uddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse. 

Seniorer

Du eller ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i Hvidovre Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig, eller ønsker at flytte tættere på familie. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller er på aldersbetinget pension.


 

Hvidovre Boligselskab

Hvidovre Kommune og Hvidovre Boligselskab har aftalt, at i afdeling 38-2 Baunevangen udlejes 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterie.

Børnefamilier

Boligsøgende med 1 eller flere børn under 18 år har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum.

Høje-Taastrup Kommune

Boligselskabet AKB, Taastrup

Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har aftalt, at mellem 33 % og 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+ afdelingen Folden er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Folden.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Taastrup til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire rum eller derover er der fortrinsret for børnefamilier.

Interne ansøgere til afdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkildegård som ikke bor i afdelingen i forvejen, skal opfylde de fleksible kriterier for at få en bolig.Skærpede krav til boligsøgende i Taastrupgaard!

I Taastrupgård skal alle i husstanden opfylde nedenstående kriterier. Kriterierne skal opfyldes både for dem, der søger bolig via intern og ekstern venteliste. Læs mere om de skærpede krav.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 36,5 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 36,5 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 36,5 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 22.830 kr. pr. måned. Dette beløb gælder for 2024.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest som dokumenterer hvem der er tilmeldt din nuværende adresse. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk
  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden (oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes).


I afdelingerne Taastrup-Valhøj og Blåkildegård udlejes 100% af ledige boliger efter nedenstående fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge. I afdeling Egeskovvænge udlejes 50 % af de ledige boliger efter nedenstående fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din eventuelle ægtefælle/ samlever på har fast arbejde minimum 25 timer om ugen. Tidsbegrænsede stilling på mindre end et år eller ansættelse med løntilskud opfylder ikke kriteriet. Arbejdet skal påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen.

Hvis det er din ægtefælle/ samlever, der opfylder kriteriet, skal I dokumentere fælles folkeregisteradresse minimum 2 år forud for indflytningsdatoen.

Under uddannelse

Du eller din eventuelle ægtefælle/ samlever er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Er det din ægtefælle/ samlever, der opfylder kriteriet, skal I dokumentere fælles folkeregisteradresse minimum 2 år forud for indflytningsdatoen.

Seniorer

Du eller din eventuelle ægtefælle/partner er fyldt 60 år, bor i kommunen og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller er på alderspension. Alderspension dækker over efterløn, tidlig pension, folkepension eller tjenestemandspension.

Du eller din eventuelle ægtefælle/ samlever skal bo i og afgive egen bolig af permanent karakter i kommunen på udlejningstidspunktet.

Skilsmisseramte i kommunen

Du er i fast arbejde eller under uddannelse, bor i kommunen og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig.

Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Du og din tidligere samlever skal have haft fælles bopæl i kommunen i mindst to år forud for samlivets ophør.


 

Høje Taastrup Boligselskab

Høje-Taastrup Kommune og Høje Taastrup Boligselskab har aftalt, at mellem 33 % og 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Høje Taastrup Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Interne ansøgere til Kallerupvang som ikke bor i afdelingen i forvejen, skal opfylde de fleksible kriterier for at få en bolig.

Ledige boliger udlejes efter kriterierne i prioriteret rækkefølge. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

I afdeling Kallerupvang udlejes 100 % af de ledige boliger efter nedenstående fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge. I afdelingerne Engvadgård, Rådhushaven, Thorsgaard og Fløngvangen udlejes 50 % af de ledige boliger efter nedenstående fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din eventuelle ægtefælle/ samlever på har fast arbejde minimum 25 timer om ugen. Tidsbegrænsede stilling på mindre end et år eller ansættelse med løntilskud opfylder ikke kriteriet. Arbejdet skal påbegyndes senest 2 måneder efter overtagelse af boligen.

Hvis det er din ægtefælle/ samlever, der opfylder kriteriet, skal I dokumentere fælles folkeregisteradresse minimum 2 år forud for indflytningsdatoen.

Under uddannelse

Du eller din eventuelle ægtefælle/ samlever er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Er det din ægtefælle/ samlever, der opfylder kriteriet, skal I dokumentere fælles folkeregisteradresse minimum 2 år forud for indflytningsdatoen.

Seniorer

Du eller din eventuelle ægtefælle/partner er fyldt 60 år, bor i kommunen og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller er på alderspension. Alderspension dækker over efterløn, tidlig pension, folkepension eller tjenestemandspension.

Du eller din eventuelle ægtefælle/ samlever skal bo i og afgive egen bolig af permanent karakter i kommunen på udlejningstidspunktet.

Skilsmisseramte i kommunen

Du er i fast arbejde eller under uddannelse, bor i kommunen og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig.

Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Du og din tidligere samlever skal have haft fælles bopæl i kommunen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Ishøj Kommune

Sydkystens Boligselskab

Ishøj Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier til dem på den interne venteliste.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Alle boligsøgende på den interne venteliste, der ikke allerede bor i afdeling Baldershus, skal opfylde et kriterie.

AlmenBolig+-afdelingen Balders Have er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Balders Have.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på den interne venteliste, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og eventuel ægtefælle/partner skal dokumentere lønindtægt for de sidste tre måneder på minimum 30 timer om ugen.

Seniorer

Du er pensionist, bor i Ishøj Kommune og modtager alderspension. Du ønsker at flytte tættere på børn i kommunen.

Københavns Kommune

Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og Samvirkende Boligselskaber, København

Der er indgået aftale mellem Københavns Kommune og ovenstående boligselskaber om fleksibel udlejning. Det er aftalt, at mellem 11 % og 100 %, af de ledige boliger skal lejes ud efter de fleksible kriterier.

Følgende AlmenBolig+ afdelinger er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Park Kvarteret, Nordre Fælled Kvarteret, Grøndalsvænge, Sundbyvang, Sundbygård, Asters Rækkerne, Dortheavej, Sundholm Syd, Kløverbladsgade, Skovkvarteret og Signalgården.

Der er fortrinsret for beboere til de ledige boliger i Brumleby og Boligforeningen 3B. I Samvirkende Boligselskaber og Boligselskabet AKB, København har beboere fortrinsret til hver anden ledige bolig. 

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip af orienteringsbrevet om ledige boliger. 

Der udlejes efter følgende fleksible kriterier:

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din eventuelle ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 25 timer pr. uge.

Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde.

Projektansættelser/midlertidige ansættelsesforhold gennem en periode på to år med et eller flere slip under tre måneder i alt, vil efter omstændighederne kunne sidestilles med fast arbejde.

En elevstilling anses ikke for fast arbejde, men elever kan være omfattet af kriteriet for uddannelsessøgende.

Er det din samlever som opfylder kriteriet, skal I have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år.

Hvis du er +65 år eller modtager aldersbetinget pension, bortfalder kriteriet om fast arbejde i København.

Under uddannelse

Du er ung og under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Er det din samlever som opfylder kriteriet, skal I have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Københavns Kommune og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig. Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Ved samlivsophør skal du og din tidligere samlever have haft fælles bopæl i mindst to år forud for samlivets ophør.

I en række afdelinger er der krav til fast arbejde eller uddannelse ved alle udlejninger til ventelisten. Dette gælder også ansøgere på den interne venteliste, der ikke allerede bor i afdelingen, brug af fortrinsret og brug af boliggarantibevis.Afdelinger med skærpede krav til boligsøgende

I nedenstående afdelinger skal alle i husstanden, som ikke allerede bor i afdelingen, opfylde de fleksible kriterier fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller under uddannelse samt det skærpede fleksible kriterie: ren straffeattest.

AKB København: Bispevænget, Oldermandsgården, Lundtoftegade, Sjælør Boulevard, Bellahøj

SAB: Humlevænget, Glumsøparken, Lollikhuse, Falsterbo, Fynshuse

3B: Folehaven, Vestergårdsvej, Hørgården 1 og 2, Remisevænget Øst, Vest og Nord, Dyvekevænget og Store Solvænget

I afdelingerne Tingbjerg I-V og Utterslevhuse skal alle i husstanden, som ikke allerede bor i afdelingen, opfylde alle de skærpede krav.

Læs mere om de skærpede krav.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Boligselskab

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Lyngby  Boligselskab til hver anden ledige bolig.

De fleksible kriterier vægtes således:

2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/6 af de ledige boliger går til kriteriet ”Unge i kommunen”
1/6 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles.

Indenfor hver andel anvises efter anciennitet på ventelisten.

Boligerne i afdeling Fortunen Øst på Akademivej 21, 23, 25 og 27 udlejes efter kriteriet for seniorer.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet/under uddannelse

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen eller er i gang med en længerevarende- eller elev/lærlinge uddannelse.

Unge i kommunen

Du bor i kommunen, er fyldt 18 år og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller tættere på familie.

Tilknytning og ændret behov

Du eller din ægtefælle/partner bor i kommunen og din boligsituation svarer ikke til husstandens behov eller du er født og opvokset i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner (samlivsophør), og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for  at få anvist en bolig. Samliv skal have haft en varighed på minimum to år.

Ved samlivsophævelse skal parterne dokumentere fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.

Rudersdal Kommune

Furesø Boligselskab, Birkerød

Rudersdal Kommune og Furesø Boligselskab har aftalt, at 80% af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, såfremt det er muligt.

Der er fortrinsret for beboere i KAB-Fællesskabet til hver anden ledige bolig. Interne boligsøgende på oprykningsventelisten, der ikke i forvejen bor i Kajerødhuse, skal opfylde kriteriet om børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er ancienniteten på ventelisten der afgør, hvem der får boligen anvist.

Kriterierne er prioriteret i følgende rækkefølge:
50 % til børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
50 % til beboer i kommunen over 55 år med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har hjemmeboende børn under 18 år, og du eller din evt. ægtefælle/partner arbejder minimum 30 timer om ugen. 

Beboer i kommunen over 55 år med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din evt. partner/ægtefælle er fyldt 55 år, arbejder minimum 30 timer om ugen, bor i Rudersdal Kommune og afgiver en bolig, der er arealmæssigt større end den du søger.

Rødovre Kommune

Boligselskabet AKB, Rødovre

Rødovre Kommune og Boligselskabet AKB, Rødovre har aftalt, at alle ledige boliger i afdelingen Ved Milestedet udlejes efter fleksible kriterier. 

Ønsker du en bolig i Ved Milestedet, skal både du og din evt. partner/samlever få aldersbetinget pension, være i arbejde eller under uddannelse.
Der er dog ikke krav om, at indflytter skal være i arbejde eller under uddannelse, hvis I allerede bor i afdelingen eller ønsker at benytte retten til at bytte bolig eller fremleje boligen. 

I Ved Milestedet er der ikke krav om, at indflytter skal få aldersbetinget pension, være i arbejde eller under uddannelse, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig.

AlmenBolig+-afdelingen Danmarkshusene er ikke omfattet denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Danmarkshusene

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Rødovre til hver anden ledige bolig.

Ved at være i arbejde er det en forudsætning, at det er fast og varigt arbejde på minimum 30 timer ugentligt. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller med lærlingekontrakt.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Børnefamilier i arbejde eller under uddannelse

Boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år, hvor både ansøger og eventuel partner/samlever har eller er blevet tilbudt arbejde eller er under uddannelse.

I arbejde eller under uddannelse

Boligsøgende, hvor både ansøger og eventuel partner/ samlever har eller er blevet tilbudt arbejde eller er under uddannelse.

Seniorer

Personer/familier (minimum 60 år) der bor i kommunen, og i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge. 
Hvis ansøger og eventuel partner/ samlever er under 65 år er det et krav, at begge er i arbejde minimum 30 timer om ugen eller er på alderspension.

Du skal først dokumentere, at du opfylder kriterierne den dag, hvor du får anvist en bolig.

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Boligselskab

Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab indgået aftale om fleksibel udlejning. I Højstrupparken og Rosenlunden udlejes 3 ud af 4 ledige boliger med krav om, at boligsøgende skal opfylde et fleksibelt kriterie (se nedenfor).  I Firkløverparken udlejes alle ledige boliger til boligsøgende, der opfylder et af nedenstående kriterier.

Seniorboligerne på Stationstorvet udlejes efter deres egen aftale.

Der er fortrinsret for beboere i Vallensbæk Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Der er ikke krav om, at man skal opfylde de fleksible kriterier, hvis du er intern ansøger til en anden bolig i din nuværende afdeling.  

1. Familie i opbrud med fast arbejde

Du er i fast arbejde*, bor i Vallensbæk Kommune og har mindst ét barn i en af kommunens skoler/dagtilbud. Du har efter ægtefællens/samleverens død eller ophævelse af samliv (separation, skilsmisse, brudt parforhold) har brug for en ny bolig. Ved brudt parforhold uden forudgående ægteskab kræves at parterne har haft fælles bopæl i mindst 5 år. De nævnte personer er kun omfattet af dette kriterium i op til ét år efter samlivsophævelsen.

2. Beboer i Vallensbæk kommune med afdød ægtefælle/ partner

Du bor i Vallensbæk Kommune, og har efter ægtefællens/partners død brug for en ny bolig.

3. Unge i kommunen i arbejde eller under uddannelse

Du bor i Vallensbæk Kommune, og ønsker at flytte hjemmefra i forbindelse med start på fast arbejde* eller uddannelse. Der er fortrinsret til 1-rumsboligerne i Højstrupparken og Firkløverparken, men kriteriet indgår ellers i den prioriterede rækkefølge

4. Folkepension eller handicappet

Du er bosiddende i Vallensbæk Kommune, hvor du eller din ægtefælle/partner modtager folkepension, eller hvor du eller din eventuelle ægtefælle/partner eller et medlem af husstanden har et væsentligt og varigt bevægelseshandicap, og som ønsker en bedre egnet bolig.

5. Beboer i kommunen med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i Vallensbæk Kommune og både du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*.

6. Fast arbejde i kommunen

Både du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*, heraf den ene inden for Vallensbæk Kommunes område, og I ønsker at flytte til kommunen.

7. Tilflytter med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*, og I ønsker at flytte til kommunen.

*Ved ”fast arbejde” forstås fast arbejde i mindst 30 timer om ugen de seneste 3 måneder. Boligsøgende der er på efterløn eller tjenestemandspension sidestilles med boligsøgende i ”fast arbejde”.

Se også Vallensbæk Boligselskabs hjemmeside og Vallensbæk Kommunes hjemmeside.