Fleksible kriterier

Er du fx i arbejde, er du studerende eller har du i forbindelse med separation eller brudt parforhold brug for en bolig?

I nogle kommuner kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere fleksible kriterier. Kriterierne varierer fra kommune til kommune. Læs kriterierne grundigt igennem i de kommuner hvor du søger bolig, og tilføj dem derefter i Mit KAB. Det er gratis at tilføje fleksible kriterier til sin venteliste.

Se, hvordan du tilføjer fleksible kriterier til din venteliste.

Du skal dokumentere, at du opfylder fleksible kriterier, når du får tildelt en bolig. Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du ringe til os på T 33 63 10 00.

Skærpede fleksible kriterier

I nogle boligområder i København og Høje-Taastrup skal du opfylde SKÆRPEDE fleksible kriterier for at kunne få en bolig.

Albertslund Kommune

Boligselskabet AKB, Albertslund

Albertslund Kommune og Boligselskabet AKB, Albertslund har aftalt, at 45 % af de ledige boliger i afdelingen Hedemarken udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+ -afdelingen Alberts Have er ikke omfattet denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Alberts Have

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Albertslund til hver anden ledige bolig.

For interne ansøgere på oprykningsventelisten er der ikke krav om, at man skal opfylde de fleksible kriterier. Men til 4- og 5- rumsboliger er der fortrinsret for interne ansøgere, som har hjemmeboende børn under 18 år, og som har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse. 

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Børnefamilier i arbejde eller under uddannelse

Boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år, som har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse.

I arbejde eller under uddannelse i Albertslund Kommune

Boligsøgende, som bor uden for kommunen og som har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i Albertslund Kommune, og som ønsker at tilflytte kommunen.

Seniorer

Personer/familier (minimum 50 år) der bor i kommunen, og der i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge.

Unge i kommunen

Unge i kommunen, som ønsker at flytte hjemmefra for første gang (skal kunne dokumenteres med en bopælsattest), og som kan dokumentere start på eller igangværende uddannelse eller start på eller igangværende fast arbejde.

Boligsøgende nyuddannede unge

Boligsøgende nyuddannede unge, som skal fraflytte studiebolig, som har eller er blevet tilbudt fast og varigt arbejde på minimum 30 timer om ugen.

Skilsmisseramte i kommunen

Skilsmisseramte i kommunen som af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning.

Ansøger skal dokumentere med kopi af separationsbevilling/skilsmissebevis. Ved brudt parforhold kræves fælles bopæl i minimum 2 år.

Fortrinsretten gælder for 1 år fra bevilling af skilsmisse, separation eller samlivsophævelse og kan ikke forlænges.

Ved boligsøgning efter kriterier med arbejde eller uddannelse er det en forudsætning, at det er fast og varigt arbejde på minimum 30 timer ugentligt. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller med lærlingekontrakt

Du skal først dokumentere, at du opfylder kriterierne den dag, hvor du får anvist en bolig.

Ballerup Kommune

Ballerup Ejendomsselskab

Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab har aftalt, at 25 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i afdelingerne Skotteparken, Tøndehvælv, Egestrædet, Thermologica, Lundegården, Egebjergvang og Søfryd.

I Stationsgården og Ellebo udlejes 55 % af de ledige boliger efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Ballerup Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig. Interne ansøgere fra boliger uden for Ballerup Ejendomsselskab skal opfylde fleksible kriterier i afdelingerne Stationsgården, Ellebo og Lundegården.

Til boliger på fire rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier . 

Kommunen skal godkende indflytning i Lundegården.

Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

50 % af boligerne udlejes efter fleksible kriterier til ansøgere i arbejde, 25 % til ansøgere under uddannelse og 25 % til seniorer eller skilsmisseramte.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Tidsbegrænsede stillinger skal vare minimum et år og med minimum tre måneder tilbage af ansættelsen.

Under uddannelse

Du er i gang med SU-berettiget uddannelse eller faglig uddannelse, herunder elevstilling af minimum et års varighed.

Seniorer

Du bor i Ballerup Kommune og er fyldt 60 år. Du har fast arbejde eller på alderspension og har behov for en mindre og mere seniorvenlig bolig. Du og eventuel ægtefælle/samlever skal bo i egen selvstændig bolig i Ballerup Kommune på anvisningstidspunktet.

Skilsmisseramte i kommunen

Du har boet i egen selvstændig bolig i minimum to år i Ballerup Kommune. Du har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for hurtigt at få anvist en bolig.

Der kan gives fortrinsret til en bolig i op til et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophør, hvis du er i arbejde eller under uddannelse. 


 

Boligforeningen 3B

Ballerup Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje en del af de ledige boliger efter fleksibel udlejning til boligsøgende hvor mindst ét voksent medlem af husstanden er i fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Andelen er i Måløv Park 33 %, i Østerhøj og Midgård 25 % og i Grønhøj 12,5 %  

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

Der er fortrinsret for par og enlige uden børn til 3 rums boliger. Par og enlige med børn har fortrinsret til boliger med 4 og 5 rum.

Egedal Kommune

Egedal Boligselskab

Egedal Kommune og Egedal Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier. 

AlmenBolig+-afdelingerne Irishaven og Skibstedgård er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Irishaven og Skibstedgård.

Der er fortrinsret for beboere i Egedal Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire rum eller derover er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Skilsmissseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune, har børn under 18 år og på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør ønsker du en bolig i Egedal Kommune.

Fast arbejde i Egedal Kommune

Du er bor i en anden kommune, har fast arbejde i Egedal Kommune og ønsker at flytte tættere til arbejdet.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i eller udenfor Egedal Kommune og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, er fyldt 55 år og ønsker en ældrevenlig bolig.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune. Det kan være, du har familie i kommunen, er opvokset der og ønsker at flytte tilbage.
 


 

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Egedal Kommune og Stenløse-Ølstykke Boligforening har indgået en aftale om, at 65 % (25% i Teglværksparken) af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Stenløse-Ølstykke Boligforening. Hver fjerde interne ansøger skal opfylde et fleksibel kriterie for at kunne komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste.

Børnefamilier har fortrinsret til boliger på fire rum eller mere.

Boligsøgende over 50 år har fortrinsret i afdelingen Halkærgård og Kelstedgård.

Kriterierne prioriteres lige, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune med børn under 18 år, og ønsker på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør en bolig i Egedal Kommune.

Fast arbejde i Egedal Kommune

Du bor uden for kommunen, har fast arbejde i Egedal Kommune og ønsker at flytte tættere til arbejdet.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, er fyldt 55 år og ønsker en ældrevenlig bolig.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune. Det kan være, du har familie i kommunen eller er opvokset der og ønsker at flytte tilbage.

Fredensborg Kommune

Boligforeningen 3B

Fredensborg Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt, at alle ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

Der er aftalt følgende fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge:

Krav til uddannelse, arbejde og indkomst

1. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen. 

Krav til arbejde og indkomst

2. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Krav til uddannelse, arbejde og indkomst

3. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Krav til arbejde og indkomst

4. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Internationale forskere og medarbejdere

5. Gæsteforskere/internationale medarbejdere ved højere læreanstalter, firmaer eller lignende.

Krav til uddannelse og arbejde eller er under uddannelse

6. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannel-se og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, eller er i gang med en kompetencegivende erhvervsuddannelse eller uddannelse på universitet eller højere læreanstalt. 

Skilsmisseramte i kommunen i arbejde

7. Boligsøgende bosat i Fredensborg kommune, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 ti-mer om ugen, og som grundet skilsmisse, separation eller samlivsophør, får brug for anden bolig. (gælder indtil 1 år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse. Samlivet skal have haft en varighed på minimum 2 år). 

Skilsmisseramte med børn i kommunen under 18 år

8. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, og som har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.

Krav til arbejde og ønske om mindre og billigere bolig

9. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, er bosat i Fredensborg Kommune, og som ønsker en mindre og billigere bolig. 

Folkepensionister i kommunen

10. Folkepensionister i Fredensborg Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig. 

Fredensborg Boligselskab

Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab har aftalt, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Fredensborg Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Kriterierne er i prioriteret rækkefølge. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 30 timer om ugen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for en anden bolig.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og har ret til fast samvær med børn med bopæl i Fredensborg Kommune.

Mindre og billigere bolig

Du eller din ægtefælle/samlever bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og ønsker en mindre og billigere bolig.

Seniorer

Du er folkepensionist, bor i Fredensborg Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig.

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber har aftalt, at mellem 10 % og 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Flytter du internt i din egen afdeling, skal du ikke opfylde de fleksible kriterier. 

Der er fortrinsret for beboere i Frederiksberg Forenede Boligselskaber til hver anden ledige bolig.

Skærpede krav til boligsøgende i Stjernen
Læs kravene for at søge bolig i andre afdelinger under FFB længere nede på siden.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

eller

Under uddannelse eller i lærlingeforløb

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år skal fremvise dokumentation for, at de i de sidste 2 år har været og stadig har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller har været i gang med en uddannelse, og stadig er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. Arbejdet kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Alle i din husstand mellem 18 og 64 år må ikke have været på offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse de sidste 2 år.

I skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt(er) for mindst 25 timers arbejde de seneste 2 år og lønsedler for de seneste 24 måneder
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob), ansættelseskontrakt(er) og lønsedler for de seneste 24 måneder
 • Har nogen i din husstand inden for de seneste 2 år været på arbejdsløshedsdagpenge, kan dette tælle som arbejde. I skal dog være i arbejde eller under uddannelse på overtagelsestidspunktet.

I skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at I er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt, som viser, at I har været under uddannelse de seneste 2 år
 • En SU-oversigt for de seneste 2 år eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis I ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal I dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, I overtager boligen.

Har I i løbet af de seneste 2 år i både været i arbejde og under uddannelse, skal I dokumentere, hvornår I har været i henholdsvis arbejde og under uddannelse.

Krav til straffeattest

 • Ingen i din husstand, som er over 15 år, må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.
 • Dette dokumenteres med straffeattester for alle i husstanden, som er over 15 år. I får straffeattester på politi.dk

Krav til uddannelsesniveau for 30-59-årige i husstanden

Alle i husstanden mellem 30 og 59 år har mere end en grundskoleuddannelse Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

I skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal I selv ansøge om at få.)

Krav til indkomstniveau for 15-64-årige, der ikke er under uddannelse

Alle i husstanden mellem 15 og 64 år har en gennemsnitlig indkomst (før skat) på mindst 55 % af gennemsnittet i regionen (19.890 kr. pr. måned)

I skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse 

 

Krav til boligsøgende i andre afdelinger end Stjernen:

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

eller

Under uddannelse eller i lærlingeforløb

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

eller du kan opfylde ét af følgende sidestillede øvrige krav.

Øvrige krav

 • Arbejde beliggende i Frederiksberg Kommune
  Du bor uden for Frederiksberg Kommune og har fast arbejde i Frederiksberg Kommune (gælder også fuldtidsuddannelse).

 • Skilsmisseramte i kommunen
  Du bor i Frederiksberg Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig. Gælder i et år efter skilsmisse eller samlivets ophør.
   
 • Seniorer
  Du er fyldt 62 år, har fast arbejde minimum 25 timer om ugen, bor i Frederiksberg Kommune og ønsker at flytte til en mindre bolig.
   
 • Enlige med børn
  Du er enlig med børn, har arbejde eller er under uddannelse.

Uddybning af kravene
For udlejning af alle ledige boliger i afdelingerne Broagerhus, Nyelandshuse og Finsenshave skal hele husstanden opfylde kravene.

For udlejning af 66 % af de ledige boliger i afdelingerne Havremarken, Søndermarken, Finsensgård, Vandværksgården og Solbjerg Have skal både du og din evt. partner/ ægtefælle opfylde kravene.

For udlejning af 33 % af de ledige boliger i afdelingerne Grønlandsgård, Skolevænget, Tartuhus, VinstrupgårdFlintholmgård og Duetgården skal enten du eller din evt. partner/ ægtefælle opfylde kravene.

Furesø Kommune

Furesø Boligselskab, Farum

Furesø Kommune og Furesø Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, såfremt det er muligt.

Der er fortrinsret for beboere i Furesø Boligselskab til hver anden ledige bolig. 

Ved oprykning mellem selskabets afdelinger og fra andre afdelinger i KAB-fællesskabet, skal den boligsøgende og dennes ægtefælle/ partner opfylde de fleksible kriterier, men ikke ved oprykning i egen afdeling.

I Vængerne er kriterierne prioriteret således, at der anvises ¾ af de ledige boliger til boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet med eller uden børn og ¼ af de ledige boliger anvises efter de øvrige kriterier.

I Farum Midtpunkt er kriterierne prioriteret således, at der anvises 1/3 af de ledige boliger til boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet og 1/3 anvises til seniorer, og 1/3 af de ledige boliger anvises efter de øvrige kriterier.

Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvem der får boligen anvist.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Seniorer

Du er fyldt 55 år.

Helbredsproblemer

Du bor i Furesø Kommune og har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i din nuværende bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Furesø Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder, brug for at få anvist en bolig.

Til boliger i Sportsvænget og Nordvænget I og II er der yderligere et kriterium:

Børnefamilier med beskæftigelse

Du har børn under 18 år, og har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Gentofte Kommune

Gentofte Ejendomsselskab

Gentofte Kommune og Gentofte Ejendomsselskab har aftalt, at 90 % af de ledige boliger lejes ud efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Gentofte Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, bor i Gentofte Kommune og har hjemmeboende børn under 23.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og bor i Gentofte Kommune

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder brug for at få anvist en bolig. Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og I har boet sammen i mindst 2 år forud for bruddet.

Seniorer

Du og evt. ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i Gentofte Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller ønsker at flytte tættere på familie/slægtninge.

Gladsaxe Kommune

Boligforeningen 3B

Gladsaxe Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 85 % af de ledige boliger efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i samme afdeling til hver anden ledige bolig.

Kriterierne er prioriteret i følgende rækkefølge: Personer med tilknytning til arbejdsmarkedet 80 %, Studerende 10 % og Seniorer i Gladsaxe Kommune 10 %.

I arbejde

Du eller din samlever er i fast arbejde mindst 37 timer om ugen eller I arbejder begge fast mindst 25 timer om ugen.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.  

Senior

Du er fyldt 55 år, bor i Gladsaxe Kommune og ønsker i tide at få en mere passende bolig.

Glostrup Kommune

Glostrup Ejendomsselskab

Glostrup Kommune og Glostrup Ejendomsselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Glostrup Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire og fem rum over 70 m² er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast bopæl i Glostrup Kommune og mindst én i husstanden har fast arbejde.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner fyldt 60 år og du/I har fast bopæl i Glostrup Kommune. 

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung og bor i Glostrup Kommune. Du er i job eller under uddannelse og ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. I skal have haft fælles bopæl i Glostrup Kommune i minimum to år. Fortrinsretten gælder et år fra skilsmisse/samlivets ophør.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Alle voksne i husstanden har fast arbejde.

Greve Kommune

Sydkystens Boligselskab, Greve

Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 80 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Ravnsborg i Køge er ikke en del af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Ravnsborg.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på tre rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier. Ægtepar eller ugifte par kan søge tre rums boliger på lige fod med børnefamilier med et eller flere børn.

De fleksible kriterier prioriteres, så 1/3 af de ledige boliger udlejes til gruppe 1 og 2. 2/3 af de ledige boliger bliver lejet ud til gruppe 3. Indenfor hvert kriterie udlejes efter ancienniteten på ventelisten.

Gruppe 1 - boligsøgende med bopæl i Greve Kommune, som har ændret boligbehov

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har børn under 18 år og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Den ene voksen hjælpes til en bolig med henblik på at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt. Gælder 1 år fra datoen for skilsmissen/separationen/samlivsophøret. Ved samlivsophør skal du og din partner have boet sammen i mindst 2 år forud for samlivsophøret.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte hjemmefra første gang for at komme nærmere til uddannelse eller arbejde.

Seniorer  

Du er fyldt 55 år og/eller er handicappet, og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet.

Gruppe 2 - boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune

 

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte tættere på dit arbejde eller på dit uddannelsessted i Greve Kommune.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse. Enten arbejde eller uddannelsessted skal ligge i Greve Kommune eller nærområdet.

Gruppe 3 - borgere der bor i og udenfor Greve Kommune

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse.

For arbejde og uddannelse gælder det, at du skal være i arbejde minimum 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller anden SU-berettiget uddannelse.

Herlev Kommune

Boligforeningen 3B

Herlev Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 14 % af de ledige boliger efter fleksibelt kriterie til boligsøgende i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen i afdelingerne Egeløvparken, Hedelyngen, Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Vestergården 1, 2 og 3, Lampestedet og Højstensgård.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

AlmenBolig+ -afdelingen Teglværkshaven og Enebærstien er ikke omfattet denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Teglværkshaven og Enebærstien.

Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.

I Søagerpark udlejes 50 % af de ledige boliger efter nedenstående fleksible kriterier.

I arbejde

Du er i arbejde mindst 30 timer om ugen.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner fyldt 55 år.

Kriterierne prioriteres lige ved udlejning. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.


 

Boligselskabet AKB, Herlev

Boligselskabet AKB, Herlev og Herlev Kommune har aftalt, at 25 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i Herlev 1, afdeling Kobbervej og Kiselvej.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Herlev.

AlmenBolig+ afdelingen Enebærstien er ikke omfattet af samme regler. Læs de fleksible kriterier for Enebærstien i oversigten til højre på siden.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør tildeling af bolig efter de fleksible udlejningskriterier.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har eller er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning på minimum 30 timer om ugen. Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).

Seniorer

Du er fyldt 55 år og ønsker en mere egnet seniorbolig end nuværende bolig. Du skal have boet i selvstændig bolig (ikke f.eks.c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus) i Herlev Kommune de seneste to år.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er mellem 18 til 25 år og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du skal være under uddannelse minimum 20 timer om ugen, eller arbejde minimum 25 timer om ugen.

Du skal på ansøgnings- og anvisningstidspunktet bo hos dine forældre (eller en af dem) og have boet i Herlev Kommune de seneste to år.

Tilknytning

Du har tilknytning til Herlev i form af familie (bedsteforældre, forældre, børn eller børnebørn), der bor i Herlev Kommune.

Du er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning minimum 30 timer om ugen i en virksomhed i Københavnsområdet, eller modtager efterløn, folkepension eller anden aldersbetinget pension.

Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).


 

Boligselskabet Sortemosen

Herlev Kommune og Boligselskabet Sortemosen har indgået en aftale om, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter kriterie for fleksibel udlejning

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Sortemosen 

Børnefamilier

Boligsøgende med 1 eller flere børn under 18 år har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum.


 

Herlev Boligselskab

Herlev Kommune og Herlev Boligselskab har indgået en aftale om, at 40 % af de ledige boliger i afdeling Cederbo udlejes efter kriterier for fleksibel udlejning .

Der er fortrinsret for beboere i Herlev Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Unge familier uden børn (1)

Du/I er en ung familie, som endnu ikke har fået børn, men som får mulighed for at etablere sig i afdelingen, således at der sikres kontinuitet i beboersammensætningen på sigt.

Unge par uden børn (2)

Du/I er et ungt par, som endnu ikke har fået børn. I sikres en bolig, som giver mulighed for familieforøgelse uden at skulle på boligmarkedet for at finde en velegnet bolig.

Seniorer

I er en midaldrende familie mellem 45-60 år uden børn, der gives mulighed for at få en anden bolig, som lever op til jeres forventninger til boligstørrelse.

Seniorer i Herlev Kommune

Du/I er seniorer over 60 år i Herlev kommune, der får mulighed for en almen bolig, som lever op til din/jeres forventninger, når du/I planlægger at forlade boligmarkedet.

Hvidovre Kommune

Boligforeningen 3B

Hvidovre Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 38 % af de ledige boliger efter fleksibelt kriterie til boligsøgende i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen i afdelingerne Danalund og Søbyvej.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.


 

Boligselskabet Friheden, Hvidovre

Hvidovre Kommune og Boligselskabet Friheden har aftalt, at 60 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Langhusene er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Langhusene.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Friheden. Boligsøgende på intern venteliste fra afdelinger uden for Boligselskabet Friheden, skal opfylde enten det fleksible kriterie ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” eller ”Under uddannelse” for at komme i betragtning til en bolig.

Boligsøgende på intern venteliste, der opfylder det fleksible kriterie ”Børnefamilier”, har fortrinsret til boliger med fire eller flere rum frem for boligsøgende uden børn.

De fleksible kriterier vægtes således:
2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/3 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for boligtilbuddet. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har et eller flere børn og dermed fortrinsret til boliger med fire eller flere rum. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. og ønsker at flytte til Boligselskabet Friheden. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for boligtilbuddet. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor Hvidovre Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Det er en betingelse, at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal I have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Under uddannelse vil sige som studerende på en ungdomsuddannelse, mellemlang og lang uddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse. 

Seniorer

Du eller ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i Hvidovre Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig, eller ønsker at flytte tættere på familie. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller er på aldersbetinget pension.


 

Hvidovre Boligselskab

Hvidovre Kommune og Hvidovre Boligselskab har aftalt, at i afdeling 38-2 Baunevangen udlejes 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterie.

Børnefamilier

Boligsøgende med 1 eller flere børn under 18 år har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum.

Høje-Taastrup Kommune

Boligselskabet AKB, Taastrup

Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har aftalt, at en del af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+ afdelingen Folden er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Folden.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Taastrup til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire rum eller derover er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.Skærpede krav i Taastrupgaard!

Der er skærpede krav til fleksibel udlejning i Taastrupgaard. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 36,5 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 36,5 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 36,5 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.890 kr. pr måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest som dokumenterer hvem der er tilmeldt din nuværende adresse. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk
  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes)

Bor du i samme afdeling, som du søger en ny bolig i, behøver du ikke opfylde de særlige kriterier for at få en bolig i denne afdeling.I afdeling Taastrup-Valhøj udlejes 50 % efter nedenstående fleksible kriterier.

I arbejde eller under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune

Du har, eller er blevet tilbudt arbejde minimum 30 timer om ugen eller er under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune, og ønsker at flytte til kommunen. 

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller tættere på familie.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung, bor i kommunen og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du er under uddannelse eller i arbejde.

Arbejdsmæssig tilknytning

Du bor i kommunen og din boligsituationen svarer ikke til husstandens behov. Du har eller opnår arbejdsmæssig tilknytning til området.I afdeling Blåkildegård udlejes 33% af boligerne efter de nedenstående fleksible kriterier.

I arbejde eller under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune

Du har eller er blevet tilbudt arbejde minimum 30 timer om ugen eller uddannelse i Høje-Taastrup Kommune, og ønsker at flytte til kommunen. 

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i Høje-Taastrup Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller ønsker at flytte tættere på familie.

Skilsmisseramte i kommunen 

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung, bor i kommunen og kan dokumentere at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du er under uddannelse eller i arbejde.

Ishøj Kommune

Sydkystens Boligselskab

Ishøj Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier til dem på den interne venteliste.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Alle boligsøgende på den interne venteliste, der ikke allerede bor i afdeling Baldershus, skal opfylde et kriterie.

AlmenBolig+-afdelingen Balders Have er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Balders Have.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på den interne venteliste, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og eventuel ægtefælle/partner skal dokumentere lønindtægt for de sidste tre måneder på minimum 30 timer om ugen.

Seniorer

Du er pensionist, bor i Ishøj Kommune og modtager alderspension. Du ønsker at flytte tættere på børn i kommunen.

Københavns Kommune

Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og Samvirkende Boligselskaber, København

Københavns Kommune og Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og Samvirkende Boligselskaber har aftalt, at mellem 11 % og 100 %, af de ledige boliger skal lejes ud efter de fleksible kriterier.

Følgende AlmenBolig+ afdelinger er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Park Kvarteret, Nordre Fælled Kvarteret, Grøndalsvænge, Sundbyvang, Sundbygård, Asters Rækkerne, Dortheavej, Sundholm Syd, Kløverbladsgade, Skovkvarteret og Signalgården.

Der er fortrinsret for beboere i både Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og i Samvirkende Boligselskaber til hver anden ledige bolig. I Boligselskabet AKB, København er der desuden fortrinsret for børnefamilier til boliger på fire rum eller derover.

I Boligforeningen 3B har par og husstande med et eller flere børn fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således, at fordelingen sker ligeligt mellem ansøgere i arbejde, studerende og seniorer og skilsmisseramte. Fordelingen i afdelinger med skærpede krav er dog anderledes, se nedenfor

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 25 timer pr. uge.

Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde.

Projektansættelser/midlertidige ansættelsesforhold gennem en periode på to år med et eller flere slip under tre måneder i alt, vil efter omstændighederne kunne sidestilles med fast arbejde

Er det din samlever som opfylder kriteriet, skal I have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år.

En elevstilling anses ikke for fast arbejde, men elever kan være omfattet af kriteriet for uddannelsessøgende

Under uddannelse

Du er ung og under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Er det din samlever som opfylder kriteriet, skal I have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år.

Seniorer

Du er fyldt 62 år og du eller din ægtefælle/samlever bor i Københavns kommune og afgiver en bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Københavns Kommune og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig. Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Ved samlivsophør skal du og din tidligere samlever have haft fælles bopæl i mindst to år forud for samlivets ophør.Skærpede krav i Tingbjerg, Lundtoftegade, Utterslevhuse, Hørgården, Fynshuse og Vestergårdsvej

Der er skærpede krav til fleksibel udlejning i Tingbjerg I til V, Lundtoftegade, Utterslevhuse, Hørgården 1 og 2, Fynshuse og Vestergårdsvej. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.890 kr. pr måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest som dokumenterer hvem der er tilmeldt din nuværende adresse. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk
  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes)

Bor du i samme afdeling, som du søger en ny bolig i, behøver du ikke opfylde de særlige kriterier for at få en bolig i denne afdeling.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Boligselskab

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Lyngby  Boligselskab til hver anden ledige bolig.

De fleksible kriterier vægtes således:

2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/6 af de ledige boliger går til kriteriet ”Unge i kommunen”
1/6 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles.

Indenfor hver andel anvises efter anciennitet på ventelisten.

Boligerne i afdeling Fortunen Øst på Akademivej 21, 23, 25 og 27 udlejes efter kriteriet for seniorer.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet/under uddannelse

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen eller er i gang med en længerevarende- eller elev/lærlinge uddannelse.

Unge i kommunen

Du bor i kommunen, er fyldt 18 år og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller tættere på familie.

Tilknytning og ændret behov

Du eller din ægtefælle/partner bor i kommunen og din boligsituation svarer ikke til husstandens behov eller du er født og opvokset i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner (samlivsophør), og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for  at få anvist en bolig. Samliv skal have haft en varighed på minimum to år.

Ved samlivsophævelse skal parterne dokumentere fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.

Tårnby Kommune

Tårnby Kastrup Boligselskab

Tårnby Kommune og Tårnby Kastrup Boligselskab har indgået en aftale om at fleksibel udlejning i Kastrupvænge

I Kastrupvænge skal hver anden ledige bolig anvises til familier med mindst to børn.

Der er fortrinsret for beboere i Tårnby Kastrup Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Det er ikke nødvendigt at være skrevet op til fleksibel udlejning for at komme i betragtning til en bolig efter de fleksible kriterier for Kastrupvænge. Men det er nødvendigt, at eventuelle børn i husstanden er noteret på din opskrivning.

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Boligselskab

Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab indgået aftale om fleksibel udlejning. I Højstrupparken og Rosenlunden udlejes 3 ud af 4 ledige boliger med krav om, at boligsøgende skal opfylde et fleksibelt kriterie (se nedenfor).  I Firkløverparken udlejes alle ledige boliger til boligsøgende, der opfylder et af nedenstående kriterier.

Seniorboligerne på Stationstorvet udlejes efter deres egen aftale.

Der er fortrinsret for beboere i Vallensbæk Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Der er ikke krav om, at man skal opfylde de fleksible kriterier, hvis du er intern ansøger til en anden bolig i din nuværende afdeling.  

1. Familie i opbrud med fast arbejde

Du er i fast arbejde*, bor i Vallensbæk Kommune og har mindst ét barn i en af kommunens skoler/dagtilbud. Du har efter ægtefællens/samleverens død eller ophævelse af samliv (separation, skilsmisse, brudt parforhold) har brug for en ny bolig. Ved brudt parforhold uden forudgående ægteskab kræves at parterne har haft fælles bopæl i mindst 5 år. De nævnte personer er kun omfattet af dette kriterium i op til ét år efter samlivsophævelsen.

2. Beboer i Vallensbæk kommune med afdød ægtefælle/ partner

Du bor i Vallensbæk Kommune, og har efter ægtefællens/partners død brug for en ny bolig.

3. Unge i kommunen i arbejde eller under uddannelse

Du bor i Vallensbæk Kommune, og ønsker at flytte hjemmefra i forbindelse med start på fast arbejde* eller uddannelse. Der er fortrinsret til 1-rumsboligerne i Højstrupparken og Firkløverparken, men kriteriet indgår ellers i den prioriterede rækkefølge

4. Folkepension eller handicappet

Du er bosiddende i Vallensbæk Kommune, hvor du eller din ægtefælle/partner modtager folkepension, eller hvor du eller din eventuelle ægtefælle/partner eller et medlem af husstanden har et væsentligt og varigt bevægelseshandicap, og som ønsker en bedre egnet bolig.

5. Beboer i kommunen med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i Vallensbæk Kommune og både du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*.

6. Fast arbejde i kommunen

Både du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*, heraf den ene inden for Vallensbæk Kommunes område, og I ønsker at flytte til kommunen.

7. Tilflytter med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*, og I ønsker at flytte til kommunen.

*Ved ”fast arbejde” forstås fast arbejde i mindst 30 timer om ugen de seneste 3 måneder. Boligsøgende der er på efterløn eller tjenestemandspension sidestilles med boligsøgende i ”fast arbejde”.

Se også Vallensbæk Boligselskabs hjemmeside og Vallensbæk Kommunes hjemmeside.