Priser og gebyrer

Se hvad det koster at blive skrevet op, og hvad du skal betale i årligt gebyr.

Det er gratis at komme på venteliste til ungdomsboliger, studieboliger, kollegier og hybler. Du kan skrive dig op, når du fylder 15 år. 
Læs mere om boliger til unge

Fleksible kriterier

Det er gratis at være skrevet op med fleksible kriterier.

Gebyrer

Det koster et gebyr på 30 kr. om året, hvis du ikke er tilmeldt PBS. Beløbet opkræves i forbindelse med den årlige ajourføring.

Hvis vi får et brev retur, koster det 75 kr. i gebyr at gensende det. Det er hvad det koster at finde adressen via cpr-registret. Sørg derfor altid for at dine kontaktoplysninger er opdaterede i Mit KAB. 

Årlig betaling

Husk at betal det årlige ventelistegebyr (ajourføringsgebyr), ellers bliver dit ventelistenummer slettet. Gebyret SKAL betales til tiden, uanset om du er aktiv eller passiv boligsøgende.

Ventelister

Opskrivning

Årligt gebyr

Fleksible kriterier

Arresø Boligselskab

200 kr.

200 kr.

0 kr.

Bolignøglen

200 kr.

200 kr.

0 kr.

Boligforeningen 3B

200 kr.

200 kr.

0 kr.

Brumleby

200 kr.

200 kr.

0 kr.

Stenløse-Ølstykke Boligforening

200 kr.

200 kr.

0 kr.

Intern venteliste

200 kr.

200 kr.

0 kr.

Ungdomsboliger

0 kr.

0 kr.

-

Fællesventelisten KAB 
(lukket for opskrivning)

-

200 kr.

0 kr.

 Fællesventelisten AKB 
(lukket for opskrivning)

-

200 kr.

0 kr.


Fortrydelsesret

Hvis du har fortrudt, at du har skrevet dig på venteliste, har du 14 dages fortrydelsesret, hvor du kan få dine penge retur. For at få dine pengene retur skal du gøre følgende: Send et underskrevet brev eller en mail til kab@kab-bolig.dk, hvor du oplyser dit ventelistenummer samt reg. nr. og kontonummer på din bankkonto.

Hvis vi modtager dette senest 14 dage efter din betaling, tilbagefører vi dine penge direkte til din konto hvorefter dit ventelistenummer slettes. Dette gælder dog ikke, hvis du har fået bolig på ventelistenummeret.