Priser og gebyrer

Se hvad det koster at blive skrevet op, og hvad du skal betale i gebyr.

Det er gratis at komme på venteliste til ungdomsboliger, studieboliger, kollegier og hybler. Du kan skrive dig op, når du fylder 15 år. 
Læs mere om boliger til unge

Ventelister

Opskrivning

Årligt gebyr

Årligt gebyr +
fleksible kriterier

Bolignøglen

400 kr.

200 kr.

250 kr.

Brumleby

200 kr.

200 kr.

250 kr.

Intern venteliste

200 kr.

200 kr.

250 kr.

Ungdomsboliger

0 kr.

0 kr.

-

Fællesventelisten KAB 
(lukket for opskrivning)

-

200 kr.

250 kr.

 Fællesventelisten AKB 
(lukket for opskrivning)

-

200 kr.

250 kr.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept