Stenløse-Ølstykke Boligforening

Ekstern- og intern venteliste

Når du opnår en bolig med dit eksterne ventelistenummer, skal du oplyse KAB, om du ønsker at beholde dit ventelistenummer. 

Takker du ja, bliver dit eksterne ventelistenummer konverteret til et internt ventelistenummer. Din anciennitet overføres tilsvarende. 

Takker du nej, sletter vi dit eksterne ventelistenummer.

Hvis du fortsat ønsker at have et eksternt ventelistenummer, kan vi oprette et nyt til dig med anciennitet fra indflytningsdatoen.

Ved intern flytning hvor dit interne nummer bruges, bevares du dit interne nummer og anciennitet. Ved flytning ud af SØB sletter vi dit interne nummer.

Du kan skrive dig på intern venteliste, så snart du er flyttet ind. Når du har boet i din bolig i 2 år, kan du flytte til en anden bolig i afdelingen eller i en anden afdeling.

Disse regler gælder også for ungdoms- og ældreboliger, men ikke for hybler i afdeling 57-8 Stengården II/1.

Boligbytte

Når du har boet i din bolig i 1 år, kan du bytte internt i afdelingen. Efter to år kan du bytte bolig med andre i organisationen og efter 3 år også uden for din boligorganisation. Der må maks bo én person pr. beboelsesrum ved boligbytte.

Feriefremleje/ Air BnB

Når du bor i Stenløse-Ølstykke Boligforening må du ikke feriefremleje din bolig.

Skilsmisse/brudt parforhold

Hvis dit forhold eller ægteskab slutter, og I har børn sammen under 18 år, kan du komme på en brudt parforholdsliste. Listen giver dig mulighed for at få tilbudt en bolig i nærheden af dine børn. Der er IKKE garanti for, at du får en bolig, og et år efter skilsmissen slettes du af listen. Du kan komme på brudt parforholdslisten, hvis dit barn forsat bor hos den anden forælder i en af boligorganisationens  afdelinger i kommunen.

Fortrinsret for børnefamilier

Der er ingen fortrinsret for børnefamilier.

Beboermaksimum

Boligorganisationen og kommunen har aftalt beboermaksimum. Dermed kan der maksimalt flytte 2 personer pr. beboelsesrum ind i boligen.