Boligforeningen 3B

Intern venteliste

Du kan skrive dig på intern venteliste, så snart du er flyttet ind. Når du har boet i din bolig i 2 år, kan du flytte til en anden bolig i afdelingen eller i en anden afdeling.

Disse regler gælder også for ungdoms- og ældreboliger.

Boligbytte

Du kan bytte din bolig med en anden beboer i Boligforeningen 3B efter ét år. Når du har boet i din bolig i 2 år, kan du bytte bolig med en lejer fra en anden boligorganisation.

Fremleje

Maks én person pr. beboelsesrum tilladt ved fremleje. Er der særlige betingelser for at få den pågældende bolig, f.eks. som i almene ungdomsboliger, skal fremleje tager opfylde betingelserne.

Skilsmisse/brudt parforhold

Hvis dit forhold eller ægteskab slutter, og I har børn sammen under 18 år, kan du få fortrinsret til en anden bolig i Boligforeningen 3B i kommunen ved at komme på en brudt parforholdsventeliste. Der er ikke garanti for, at du får en bolig, og et år efter end forhold/skilsmissen slettes du af listen. Du kan komme på brudt parforholdslisten, hvis dit barn forsat bor hos den anden forælder i den hidtil fælles bolig i Boligforeningen 3B. I skal desuden have boet 2 år i den nuværende bolig.

Flytter du fra den fælles bolig med børn under 18 år, kan du kontakte den boligsociale anvisning i kommunen, hvis du mangler en bolig.

Beboermaksimum

Kommunerne har vedtaget beboermaksimum i Fredensborg-, Herlev- og Hvidovre Kommune. Dermed kan der maksimalt flytte 2 personer pr. beboelsesrum ind i boligen.

Fortrinsret med Boliggarantibevis

Har du inden for de sidste 3 år sagt din bolig op for at flytte sammen med din kæreste, kan du ved køb af Boliggarantibevis få fortrinsret til en bolig. Fortrinsretten gælder til at få tilbudt en anden bolig med nogenlunde tilsvarende husleje, størrelse og beliggenhed, hvis det nye samliv ophæves inden for 3 år.

Fortrinsret for børnefamilier

Herlev, Hvidovre, Høje Taastrup og Københavns Kommune:

  • Ved udlejning af 3 rums boliger på op til 90 m2 gælder ingen fortrinsrettigheder
  • Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn.
  • Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum
  • Ansøgere, der får tilbudt en bolig på grundlag af et boliggarantibevis, skal ikke opfylde de nævnte krav til husstandens størrelse.

Ballerup Kommune:

  • Par uden børn og enlige med børn kan få tildelt 3 rums boliger
  • 4 og 5 rums boliger tildeles til par og enlige med børn forud for enlige og par uden børn.
  • Ansøgere, der får tilbudt en bolig på grundlag af et boliggarantibevis, skal ikke opfylde de nævnte krav til husstandens størrelse.

Gladsaxe Kommune:

  • Der er ikke indgået aftale med Gladsaxe Kommune om fortrinsret for børnefamilier med 3 eller flere rum.