Rudersdal Kommune

Furesø Boligselskab, Birkerød

Rudersdal Kommune og Furesø Boligselskab har aftalt, at 80% af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, såfremt det er muligt.

Der er fortrinsret for beboere i KAB-Fællesskabet til hver anden ledige bolig. Interne boligsøgende på oprykningsventelisten, der ikke i forvejen bor i Kajerødhuse, skal opfylde kriteriet om børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er ancienniteten på ventelisten der afgør, hvem der får boligen anvist.

Kriterierne er prioriteret i følgende rækkefølge:
50 % til børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
50 % til beboer i kommunen over 55 år med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har hjemmeboende børn under 18 år, og du eller din evt. ægltefælle/partner arbejder minimum 30 timer om ugen. 

Beboer i kommunen over 55 år med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din evt. partner/ægtefælle er fyldt 55 år, arbejder minimum 30 timer om ugen, bor i Rudersdal Kommune og afgiver en bolig, der er arealmæssigt større end den du søger.