Albertslund Kommune

Boligselskabet AKB, Albertslund

Albertslund Kommune og Boligselskabet AKB, Albertslund har aftalt, at alle ledige boliger i afdelingen Hedemarken udlejes efter fleksible kriterier. 

Ønsker du en bolig i Hedemarken, skal både du og din evt. partner/samlever være i arbejde eller under uddannelse. Dette gælder for alle ansøgere, også hvis du allerede bor i afdelingen, hvis du ønsker at gøre brug af din fortrinsret som handicappet eller skilsmisseramt eller vil bruge dit Boliggarantibevis.
I Hedemarken er der ikke krav om, at indflytter skal være i arbejde eller under uddannelse, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig.

AlmenBolig+-afdelingen Alberts Have er ikke omfattet denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Alberts Have

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Albertslund til hver anden ledige bolig.
Til 4- og 5-rumsboliger er der fortrinsret for interne ansøgere, som har hjemmeboende børn under 18 år, hvor både ansøger og eventuel partner/ samlever har eller er blevet tilbudt arbejde eller er under uddannelse.

Ved at være i arbejde er det en forudsætning, at det er fast og varigt arbejde på minimum 30 timer ugentligt. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller med lærlingekontrakt.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Børnefamilier i arbejde eller under uddannelse

Boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år, hvor både ansøger og eventuel partner/samlever har eller er blevet tilbudt arbejde eller er under uddannelse.

I arbejde eller under uddannelse

Boligsøgende, hvor både ansøger og eventuel partner/ samlever har eller er blevet tilbudt arbejde eller er under uddannelse.

Seniorer

Personer/familier (minimum 50 år) der bor i kommunen, og i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge. 
Hvis ansøger og eventuel partner/ samlever er under den officielle pensionsalder (67 år i 2022), er det et krav, at begge er i arbejde minimum 30 timer om ugen eller er på alderspension (efterløn/ tjenestemandspension).

Unge i kommunen

Unge i kommunen, som ønsker at flytte hjemmefra for første gang (skal kunne dokumenteres med en bopælsattest), hvor både ansøger og eventuel partner/ samlever kan dokumentere start på eller igangværende uddannelse eller start på eller igangværende fast arbejde.

Boligsøgende nyuddannede unge

Boligsøgende nyuddannede unge, som skal fraflytte studiebolig, hvor både ansøger og eventuel partner/ samlever har eller er blevet tilbudt fast og varigt arbejde.

Skilsmisseramte i kommunen

Skilsmisseramte i kommunen som af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning.

Ansøger skal dokumentere med kopi af separationsbevilling/skilsmissebevis. Ved brudt parforhold kræves fælles bopæl i minimum 2 år.

Fortrinsretten gælder for 1 år fra bevilling af skilsmisse, separation eller samlivsophævelse og kan ikke forlænges.

Både ansøger og eventuel partner/ samlever skal være i arbejde eller er under uddannelse.

Du skal først dokumentere, at du opfylder kriterierne den dag, hvor du får anvist en bolig.