Ballerup Kommune

Ballerup Ejendomsselskab

Ballerup Kommune og Ballerup Ejendomsselskab har aftalt, at 55 % af de ledige familieboliger udlejes efter fleksible kriterier.  

Der er fortrinsret for beboere i Ballerup Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig. 

Til boliger på fire rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier . 

Kommunen skal godkende boligsøgende, der ikke allerede bor i Ballerup Ejendomsselskab, inden indflytning i Lundegården.

Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Ved udlejning efter fleksible kriterier udlejes 50 % af boligerne til ansøgere i arbejde, 25 % til ansøgere under uddannelse og 25 % til seniorer eller skilsmisseramte.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Tidsbegrænsede stillinger skal vare minimum et år og med minimum tre måneder tilbage af ansættelsen.

Under uddannelse

Du er i gang med SU-berettiget uddannelse eller faglig uddannelse, herunder elevstilling af minimum et års varighed.

Seniorer

Du bor i Ballerup Kommune og er fyldt 60 år. Du har fast arbejde eller på alderspension og har behov for en mindre og mere seniorvenlig bolig. Du og eventuel ægtefælle/samlever skal bo i egen selvstændig bolig i Ballerup Kommune på anvisningstidspunktet.

Skilsmisseramte i kommunen

Du har boet i egen selvstændig bolig i minimum to år i Ballerup Kommune. Du har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for hurtigt at få anvist en bolig.

Der kan gives fortrinsret til en bolig i op til et år efter skilsmisse, separation eller samlivsophør, hvis du er i arbejde eller under uddannelse. 


 

Boligforeningen 3B

Ballerup Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje en del af de ledige boliger efter fleksibel udlejning til boligsøgende hvor mindst ét voksent medlem af husstanden er i fast arbejde minimum 30 timer om ugen. Andelen er i Måløv Park 45 %, i Østerhøj 37 % og i Midgård 25 % . I Grønhøj er der ikke fleksibel udlejning.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B.

Der er fortrinsret for par og enlige uden børn til 3 rums boliger. Par og enlige med børn har fortrinsret til boliger med 4 og 5 rum.

Beboere i Måløvpark har fortrinsret til 4-rums boliger i afdelingen.