Egedal Kommune

Egedal Boligselskab

Egedal Kommune og Egedal Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier. 

AlmenBolig+-afdelingerne Irishaven og Skibstedgård er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Irishaven og Skibstedgård.

Der er fortrinsret for beboere i Egedal Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire rum eller derover er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Skilsmissseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune, har børn under 18 år og på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør ønsker du en bolig i Egedal Kommune.

Fast arbejde i Egedal Kommune

Du er bor i en anden kommune, har fast arbejde i Egedal Kommune og ønsker at flytte tættere til arbejdet.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i eller udenfor Egedal Kommune og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, er fyldt 55 år og ønsker en ældrevenlig bolig.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune. Det kan være, du har familie i kommunen, er opvokset der og ønsker at flytte tilbage.
 


 

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Egedal Kommune og Stenløse-Ølstykke Boligforening har indgået en aftale om, at 65 % (25% i Teglværksparken) af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Stenløse-Ølstykke Boligforening. Hver fjerde interne ansøger skal opfylde et fleksibel kriterie for at kunne komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste.

Børnefamilier har fortrinsret til boliger på fire rum eller mere.

Boligsøgende over 50 år har fortrinsret i afdelingen Halkærgård og Kelstedgård.

Kriterierne prioriteres lige, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du bor i Egedal Kommune med børn under 18 år, og ønsker på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør en bolig i Egedal Kommune.

Fast arbejde i Egedal Kommune

Du bor uden for kommunen, har fast arbejde i Egedal Kommune og ønsker at flytte tættere til arbejdet.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Seniorer

Du bor i Egedal Kommune, er fyldt 55 år og ønsker en ældrevenlig bolig.

Tilknytning

Du har tilknytning til Egedal Kommune. Det kan være, du har familie i kommunen eller er opvokset der og ønsker at flytte tilbage.