Fredensborg Kommune

Fredensborg Boligselskab

Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab har aftalt, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Fredensborg Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde og ønsker at flytte til kommunen.

Sygdom

Du bor i Fredensborg Kommune og har på grund af sygdom behov for en anden bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde, og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig.

Mindre og billigere bolig

Du bor i Fredensborg Kommune og ønsker en mindre og billigere bolig.

Seniorer

Du er folkepensionist, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har fast arbejde og har ret til samvær med dine børn, der har fast bopæl i kommunen.