Fredensborg Kommune

Boligforeningen 3B

Fredensborg Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt, at alle ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

Der er aftalt følgende fleksible kriterier i prioriteret rækkefølge:

Krav til uddannelse, arbejde og indkomst

1. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen. 

Krav til arbejde og indkomst

2. Boligsøgende og dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Krav til uddannelse, arbejde og indkomst

3. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannelse og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Krav til arbejde og indkomst

4. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen med en bruttoindkomst, der ligger over 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for gruppen af 15 – 64 årige i regionen.

Internationale forskere og medarbejdere

5. Gæsteforskere/internationale medarbejdere ved højere læreanstalter, firmaer eller lignende.

Krav til uddannelse og arbejde eller er under uddannelse

6. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har mere end folkeskolens grunduddannel-se og er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, eller er i gang med en kompetencegivende erhvervsuddannelse eller uddannelse på universitet eller højere læreanstalt. 

Skilsmisseramte i kommunen i arbejde

7. Boligsøgende bosat i Fredensborg kommune, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 ti-mer om ugen, og som grundet skilsmisse, separation eller samlivsophør, får brug for anden bolig. (gælder indtil 1 år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse. Samlivet skal have haft en varighed på minimum 2 år). 

Skilsmisseramte med børn i kommunen under 18 år

8. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner, der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, og som har ret til samvær med børn med fast bopæl i Fredensborg Kommune.

Krav til arbejde og ønske om mindre og billigere bolig

9. Boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner der er i fast lønnet arbejde mindst 30 timer om ugen, er bosat i Fredensborg Kommune, og som ønsker en mindre og billigere bolig. 

Folkepensionister i kommunen

10. Folkepensionister i Fredensborg Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig. 

Fredensborg Boligselskab

Fredensborg Kommune og Fredensborg Boligselskab har aftalt, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Fredensborg Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Kriterierne er i prioriteret rækkefølge. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 30 timer om ugen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for en anden bolig.

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og har ret til fast samvær med børn med bopæl i Fredensborg Kommune.

Mindre og billigere bolig

Du eller din ægtefælle/samlever bor i Fredensborg Kommune, har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og ønsker en mindre og billigere bolig.

Seniorer

Du er folkepensionist, bor i Fredensborg Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig.