Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber har aftalt, at mellem 10 % og 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Flytter du internt i din egen afdeling, skal du ikke opfylde de fleksible kriterier. 

Der er fortrinsret for beboere i Frederiksberg Forenede Boligselskaber til hver anden ledige bolig.

Skærpede krav til boligsøgende i Stjernen
Læs kravene for at søge bolig i andre afdelinger under FFB længere nede på siden.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

eller

Under uddannelse eller i lærlingeforløb

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år skal fremvise dokumentation for, at de i de sidste 2 år har været og stadig har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller har været i gang med en uddannelse, og stadig er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. Arbejdet kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Alle i din husstand mellem 18 og 64 år må ikke have været på offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse de sidste 2 år.

I skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt(er) for mindst 25 timers arbejde de seneste 2 år og lønsedler for de seneste 24 måneder
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob), ansættelseskontrakt(er) og lønsedler for de seneste 24 måneder
 • Har nogen i din husstand inden for de seneste 2 år været på arbejdsløshedsdagpenge, kan dette tælle som arbejde. I skal dog være i arbejde eller under uddannelse på overtagelsestidspunktet.

I skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at I er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt, som viser, at I har været under uddannelse de seneste 2 år
 • En SU-oversigt for de seneste 2 år eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis I ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal I dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, I overtager boligen.

Har I i løbet af de seneste 2 år i både været i arbejde og under uddannelse, skal I dokumentere, hvornår I har været i henholdsvis arbejde og under uddannelse.

Krav til straffeattest

 • Ingen i din husstand, som er over 15 år, må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. 
 • Dette dokumenteres med straffeattester for alle i husstanden, som er over 15 år. I får straffeattester på www.politi.dk

Krav til uddannelsesniveau for 30-59-årige i husstanden

Alle i husstanden mellem 30 og 59 år har mere end en grundskoleuddannelse Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

I skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal I selv ansøge om at få.)

Krav til indkomstniveau for 15-64-årige, der ikke er under uddannelse

Alle i husstanden mellem 15 og 64 år har en gennemsnitlig indkomst på mindst 55 % af gennemsnittet i regionen. 

Beløbet reguleres årligt og er i 2022 på 21.688 kr. pr. måned (før skat).

I skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse 

 

Krav til boligsøgende i andre afdelinger end Stjernen:

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

eller

Under uddannelse eller i lærlingeforløb

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

eller du kan opfylde ét af følgende sidestillede øvrige krav.

Øvrige krav

 • Arbejde beliggende i Frederiksberg Kommune
  Du bor uden for Frederiksberg Kommune og har fast arbejde i Frederiksberg Kommune (gælder også fuldtidsuddannelse).

 • Skilsmisseramte i kommunen
  Du bor i Frederiksberg Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig. Gælder i et år efter skilsmisse eller samlivets ophør.
   
 • Seniorer
  Du er fyldt 62 år, har fast arbejde minimum 25 timer om ugen, bor i Frederiksberg Kommune og ønsker at flytte til en mindre bolig.
   
 • Enlige med børn
  Du er enlig med børn, har arbejde eller er under uddannelse.

Uddybning af kravene
For udlejning af alle ledige boliger i afdelingerne Broagerhus, Nyelandshuse og Finsenshave skal hele husstanden opfylde kravene.

For udlejning af 66 % af de ledige boliger i afdelingerne Havremarken, Søndermarken, Finsensgård, Vandværksgården og Solbjerg Have skal både du og din evt. partner/ ægtefælle opfylde kravene.

For udlejning af 33 % af de ledige boliger i afdelingerne Grønlandsgård, Skolevænget, Tartuhus, VinstrupgårdFlintholmgård og Duetgården skal enten du eller din evt. partner/ ægtefælle opfylde kravene.