Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forenede Boligselskaber har aftalt, at mellem 33 % og 78 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Frederiksberg Forenede Boligselskaber til hver anden ledige bolig.

I følgende afdelinger skal boligsøgende fra andre steder end afdelingen opfylde de fleksible kriterier: Broagerhus, Nyelandshuse, Havremarken, Grønlandsgård, Søndermarken, Finsensgård, Vandværksgården, Finsenshave, Tartuhus, Solbjerg Have og Stjernen.

Fordelingen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således, at en 1/3 del af de ledige boliger prioriteres til kriterie A1 og derefter A2, en 1/3 del af de ledige boliger prioriteres til kriterie A2 og derefter A1 og endelig prioriteres en 1/3 af de ledige boliger til kriterierne B1 til B4. B-kriterierne er sidestillet.

Du eller din ægtefælle/partner skal opfylde kriteriet på anvisningstidspunktet.

I følgende afdelinger skal du og din partner opfylde kriterie A1 eller A2 for at komme i betragtning til en bolig: Broagerhus, Grønlandsgård, Søndermarken, Finsensgård, Finsenshave og Stjernen.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet (A1)

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Under uddannelse eller i lærlingeforløb (A2)

Du er i gang med en SU-berettiget uddannelse eller er lærling.

Arbejde beliggende i Frederiksberg Kommune (B1)

Du bor uden for Frederiksberg Kommune og har fast arbejde i Frederiksberg Kommune (gælder også fuldtidsuddannelse, jfr. ovenfor). Ordningen gælder også for alderspensionister indtil folkepensionsalderen.

Skilsmisseramte i kommunen (B2)

Du bor i Frederiksberg Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør brug for at få anvist en bolig. Gælder i et år efter skilsmisse eller samlivets ophør.

Seniorer (B3)

Du er fyldt 62 år, har fuldtidsarbejde og bor i Frederiksberg Kommune og ønsker at flytte til en mindre bolig.

Enlige med børn (B4)

Du er enlig med børn, har fuldtidsarbejde og bor på Frederiksberg (gælder også fuldtidsstuderende, jfr. ovenfor).