Furesø Kommune

Furesø Boligselskab, Farum

Furesø Kommune og Furesø Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, såfremt det er muligt.

Der er fortrinsret for beboere i Furesø Boligselskab, dog ikke for beboere i Farum Midtpunkt, der ønsker en bolig i Vængerne.

I forbindelse med udlejningen af boligerne ligestilles enlige med par, og par ligestilles med familier uden børn.

Til boliger i Vængerne har husstande med et eller flere børn fortrinsret til boliger med tre eller flere beboelsesrum.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Seniorer

Du bor i Furesø Kommune og er fyldt 55 år.

Helbredsproblemer

Du bor i Furesø Kommune og har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i din nuværende bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Furesø Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder, brug for at få anvist en bolig.