Furesø Kommune

Furesø Boligselskab, Farum

Furesø Kommune og Furesø Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier, såfremt det er muligt.

Der er fortrinsret for beboere i Furesø Boligselskab til hver anden ledige bolig. 

Ved oprykning mellem selskabets afdelinger og fra andre afdelinger i KAB-fællesskabet, skal den boligsøgende og dennes ægtefælle/ partner opfylde de fleksible kriterier, men ikke ved oprykning i egen afdeling.

I Vængerne er kriterierne prioriteret således, at der anvises ¾ af de ledige boliger til boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet med eller uden børn og ¼ af de ledige boliger anvises efter de øvrige kriterier.

I Farum Midtpunkt er kriterierne prioriteret således, at der anvises 1/3 af de ledige boliger til boligsøgende med fast tilknytning til arbejdsmarkedet og 1/3 anvises til seniorer, og 1/3 af de ledige boliger anvises efter de øvrige kriterier.

Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvem der får boligen anvist.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Seniorer

Du er fyldt 55 år.

Helbredsproblemer

Du bor i Furesø Kommune og har varige helbredsproblemer, der gør det vanskeligt at bo i din nuværende bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Furesø Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder, brug for at få anvist en bolig.

 

Til boliger i Sportsvænget og Nordvænget I og II er der yderligere et kriterium:

Børnefamilier med beskæftigelse

Du har børn under 18 år, og har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.