Gentofte Kommune

Mosegårdsparken

Gentofte Kommune og Gentofte Ejendomsselskab har aftalt, at 90 % af de ledige boliger i afdelingen Mosegårdsparken lejes ud nedenstående fleksible kriterier:

Der er fortrinsret for beboere i Gentofte Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig i Mosegårdsparken.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, bor i Gentofte Kommune og har hjemmeboende børn under 23.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, og bor i Gentofte Kommune

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør inden for de sidste 12 måneder brug for at få anvist en bolig. Du eller din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og I har boet sammen i mindst 2 år forud for bruddet.

Seniorer

Du og evt. ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i Gentofte Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller ønsker at flytte tættere på familie/slægtninge.

Mosevang

Gentofte Kommune og Gentofte Ejendomsselskab har aftalt, at de ledige boliger i afdelingen Mosevang lejes ud nedenstående fleksible kriterier:

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune, og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller lignende behov for en hurtig boliganvisning.

Beboer i kommunen med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i Gentofte Kommune og har fast tilknytning til arbejdsmarkedet minimum 30 timer om ugen.

Kriterierne er sidestillede

Der er fortrinsret for boligsøgende på oprykningsventelisten til hver anden ledige bolig.

Boligsøgende fra andre afdelinger end Mosevang skal opfylde et af de fleksible kriterier for at komme i betragtning til en bolig.