Gentofte Kommune

Gentofte Ejendomsselskab

Gentofte Kommune og Gentofte Ejendomsselskab har aftalt, at 90 % af de ledige boliger lejes ud efter fleksible kriterier. 

Der er fortrinsret for beboere i Gentofte Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig.

Til fire-rums boliger har børnefamilier fortrinsret.

"I arbejde eller under uddannelse" prioriteres først. De øvrige kriterier sidestilles. Anciennitet på ventelisten er gældende for de øvrige kriterier. Hvis der er flere boligsøgende med samme anciennitet, der søger samme bolig, er det nedenstående rækkefølge af de fleksible kriterier, der afgør hvordan en bolig fordeles.

I arbejde eller under uddannelse

Du eller mindst et medlem af husstanden har fast arbejde minimum 30 timer om ugen eller har uddannelsesplads i Gentofte Kommune og ønsker at flytte til kommunen.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og ønsker at flytte til kommunen. Du skal minimum have arbejdet i fire måneder forud for boligtilbuddet, dette gælder også for tidsbegrænset ansættelse.

Seniorer

Du er enlig eller samlevende og mindst et medlem af husstanden er fyldt 50 år. Du/I bor i Gentofte Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller nærmere familie.

Unge i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune, er fyldt 18 år og under 30 år, og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. 

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Gentofte Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig.

Det er en betingelse, at skilsmisse, separation eller samlivsophør er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal parret have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Tilknytning

Du eller din familie bor i Gentofte Kommune og din/jeres boligsituation svarer ikke til husstandens behov, eller du/I er født og opvokset i Gentofte Kommune.