Glostrup Kommune

Glostrup Ejendomsselskab

Glostrup Kommune og Glostrup Ejendomsselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Glostrup Ejendomsselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire og fem rum over 70 m² er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast bopæl i Glostrup Kommune og mindst én i husstanden har fast arbejde.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner fyldt 60 år og du/I har fast bopæl i Glostrup Kommune. 

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung og bor i Glostrup Kommune. Du er i job eller under uddannelse og ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. I skal have haft fælles bopæl i Glostrup Kommune i minimum to år. Fortrinsretten gælder et år fra skilsmisse/samlivets ophør.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet for alle voksne over 23 år
Alle voksne i husstanden over 23 år har fast arbejde.

Arbejdstiden skal være min. 30 timer om ugen.

Tidsbegrænset arbejde skal være på mindst ét år