Greve Kommune

Sydkystens Boligselskab, Greve

Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i alle afdelinger undtagen Skriverhusene.

AlmenBolig+-afdelingen Ravnsborg i Køge er ikke en del af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Ravnsborg i oversigten til højre på siden.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Til boliger på tre rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier. Ægtepar eller ugifte par kan søge tre rums boliger på lige fod med børnefamilier med et eller flere børn.

De fleksible kriterier prioriteres, så 1/3 af de ledige boliger udlejes til gruppe 1 og 2. 2/3 af de ledige boliger bliver lejet ud til gruppe 3. Indenfor hvert kriterie udlejes efter ancienniteten på ventelisten.

Der træder nye kriterier i kraft medio december.

Gruppe 1 - boligsøgende med bopæl i Greve Kommune, som har ændret boligbehov

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har børn under 18 år og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Den ene voksen hjælpes til en bolig med henblik på at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte hjemmefra eller nærmere til uddannelse eller arbejde.

Seniorer  

Du er fyldt 55 år og/eller er handicappet. Som enlig kan du anvises en tre-rums bolig og som par eller børnefamilie kan du anvises en fire-rums bolig.

Gruppe 2 - boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune

 

Under uddannelse

Du ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution i Greve Kommune eller nærområdet (fortrinsvis nabokommunerne).

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Familier, hvor alle voksne i husstanden har fast arbejde, og minimum en af de voksne arbejder i Greve Kommune eller nærområdet.

Gruppe 3 - borgere der bor i og udenfor Greve Kommune

 

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Alle voksne i husstanden har fast arbejde.