Greve Kommune

Sydkystens Boligselskab, Greve

Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 80 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Ravnsborg i Køge er ikke en del af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Ravnsborg.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Til boliger på tre rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier. Ægtepar eller ugifte par kan søge tre rums boliger på lige fod med børnefamilier med et eller flere børn.

De fleksible kriterier prioriteres, så 1/3 af de ledige boliger udlejes til gruppe 1 og 2. 2/3 af de ledige boliger bliver lejet ud til gruppe 3. Indenfor hvert kriterie udlejes efter ancienniteten på ventelisten.

Gruppe 1 - boligsøgende med bopæl i Greve Kommune, som har ændret boligbehov

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har børn under 18 år og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Den ene voksen hjælpes til en bolig med henblik på at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt. Gælder 1 år fra datoen for skilsmissen/separationen/samlivsophøret. Ved samlivsophør skal du og din partner have boet sammen i mindst 2 år forud for samlivsophøret.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte hjemmefra første gang for at komme nærmere til uddannelse eller arbejde.

Seniorer  

Du er fyldt 55 år og/eller er handicappet, og ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet.

Gruppe 2 - boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune

 

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte tættere på dit arbejde eller på dit uddannelsessted i Greve Kommune.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse. Enten arbejde eller uddannelsessted skal ligge i Greve Kommune eller nærområdet.

Gruppe 3 - borgere der bor i og udenfor Greve Kommune

Familier, hvor alle voksne i husstanden enten har fast arbejde, eller er under uddannelse.

For arbejde og uddannelse gælder det, at du skal være i arbejde minimum 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller anden SU-berettiget uddannelse.