Greve Kommune

Sydkystens Boligselskab, Greve

Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i alle afdelinger undtagen Skriverhusene.

AlmenBolig+-afdelingen Ravnsborg i Køge er ikke en del af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Ravnsborg i oversigten til højre på siden.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Til boliger på tre rum eller mere er der fortrinsret for børnefamilier. Ægtepar eller ugifte par kan søge tre rums boliger på lige fod med børnefamilier med et eller flere børn.

Gruppe 1 og 2 prioriteres forud for gruppe 3. Derefter er det ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Der træder nye kriterier i kraft medio december.

Gruppe 1 - boligsøgende med bopæl i Greve Kommune

Skilsmisseramte med børn under 18 år

Du har børn under 18 år og har på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Den ene voksen hjælpes til en bolig med henblik på at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du ønsker at flytte hjemmefra eller nærmere til uddannelse eller arbejde.

Seniorer  

Du er fyldt 55 år og/eller er handicappet. Som enlig kan du anvises en tre-rums bolig og som par eller børnefamilie kan du anvises en fire-rums bolig.

Hjemmet som arbejdsplads 

Du bor i Greve Kommune og dit job er tæt integreret i hjemmet. Jobbet kan være i fare ved boligskiftet. For eksempel dagplejemødre og visse enkeltmandsvirksomheder. Hvis jobbet kræver, at boligen ligger i en bestemt bydel, kan dette også prioriteres.

Gruppe 2 - boligsøgende med særlig tilknytning til Greve Kommune

Under uddannelse

Du ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution i Greve Kommune eller nærområdet (fortrinsvis nabokommunerne).

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Familier, hvor alle voksne i husstanden har fast arbejde, og minimum en af de voksne arbejder i Greve Kommune eller nærområdet.

Gruppe 3 - borgere der bor i og udenfor Greve Kommune

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Alle voksne i husstanden har fast arbejde.