Herlev Kommune

Boligforeningen 3B

Herlev Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 14 % af de ledige boliger efter fleksibelt kriterie til boligsøgende i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen i afdelingerne Egeløvparken, Hedelyngen, Herlevgårdsvej, Herlev Torv, Vestergården 1, 2 og 3, Lampestedet og Højstensgård.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B.

AlmenBolig+ -afdelingen Teglværkshaven og Enebærstien er ikke omfattet denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Teglværkshaven og Enebærstien.

Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums boliger på  90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.

I Søagerpark udlejes de ledige boliger efter nedenstående kriterier. 18 familieboliger udlejes til børnefamilier og 50 senioregnede boliger udlejes til seniorer.

Børnefamilier

Boligsøgende med hjemmeboende børn.

Seniorer

Boligsøgende seniorer på minimum 60 år.

Beboere i Boligforeningen 3B har fortrinsret til boliger i Søagerpark.


 

Boligselskabet AKB, Herlev

Boligselskabet AKB, Herlev og Herlev Kommune har aftalt, at 25 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier i Herlev 1, afdeling Kobbervej og Kiselvej.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Herlev.

AlmenBolig+ afdelingen Enebærstien er ikke omfattet af samme regler. Læs de fleksible kriterier for Enebærstien i oversigten til højre på siden.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør tildeling af bolig efter de fleksible udlejningskriterier.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har eller er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning på minimum 30 timer om ugen. Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).

Seniorer

Du er fyldt 55 år og ønsker en mere egnet seniorbolig end nuværende bolig. Du skal have boet i selvstændig bolig (ikke f.eks.c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus) i Herlev Kommune de seneste to år.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er mellem 18 til 25 år og ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du skal være under uddannelse minimum 20 timer om ugen, eller arbejde minimum 25 timer om ugen.

Du skal på ansøgnings- og anvisningstidspunktet bo hos dine forældre (eller en af dem) og have boet i Herlev Kommune de seneste to år.

Tilknytning

Du har tilknytning til Herlev i form af familie (bedsteforældre, forældre, børn eller børnebørn), der bor i Herlev Kommune.

Du er blevet tilbudt arbejde uden tidsbegrænsning minimum 30 timer om ugen i en virksomhed i Københavnsområdet, eller modtager efterløn, folkepension eller anden aldersbetinget pension.

Du skal på ansøgningstidspunktet bo i selvstændig bolig (ikke f.eks. c/o adresse, kolonihave- eller sommerhus).


 

Boligselskabet Sortemosen

Herlev Kommune og Boligselskabet Sortemosen har indgået en aftale om, at 50 % af de ledige boliger udlejes efter kriterie for fleksibel udlejning

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Sortemosen 

Børnefamilier

Boligsøgende med 1 eller flere børn under 18 år har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum.


 

Herlev Boligselskab

Herlev Kommune og Herlev Boligselskab har indgået en aftale om, at 40 % af de ledige boliger i afdeling Cederbo udlejes efter kriterier for fleksibel udlejning .

Der er fortrinsret for beboere i Herlev Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Unge familier uden børn (1)

Du/I er en ung familie, som endnu ikke har fået børn, men som får mulighed for at etablere sig i afdelingen, således at der sikres kontinuitet i beboersammensætningen på sigt.

Unge par uden børn (2)

Du/I er et ungt par, som endnu ikke har fået børn. I sikres en bolig, som giver mulighed for familieforøgelse uden at skulle på boligmarkedet for at finde en velegnet bolig.

Seniorer

I er en midaldrende familie mellem 45-60 år uden børn, der gives mulighed for at få en anden bolig, som lever op til jeres forventninger til boligstørrelse.

Seniorer i Herlev Kommune

Du/I er seniorer over 60 år i Herlev kommune, der får mulighed for en almen bolig, som lever op til din/jeres forventninger, når du/I planlægger at forlade boligmarkedet.