Hvidovre Kommune

Boligselskabet Friheden, Hvidovre

Hvidovre Kommune og Boligselskabet Friheden har aftalt, at 60 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Langhusene er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Langhusene i oversigten til højre på siden.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Friheden. Boligsøgende på intern venteliste fra afdelinger uden for Boligselskabet Friheden, skal opfylde enten det fleksible kriterie ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” eller ”Under uddannelse” for at komme i betragtning til en bolig.

Boligsøgende på intern venteliste, der opfylder det fleksible kriterie ”Børnefamilier”, har fortrinsret til boliger med fire eller flere rum frem for boligsøgende uden børn.

Til fire-rums boliger er fortrinsret for familier med to børn eller flere.

De fleksible kriterier vægtes således:
2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/3 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen og ønsker at flytte til Boligselskabet Friheden. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst tre måneder forud for boligtilbuddet. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har et eller flere børn og dermed fortrinsret til boliger med fire eller flere rum. Boligsøgende med 1 eller flere børn har fortrinsret til boliger med 4 eller flere rum. Den boligsøgende eller dennes partner/ægtefælle skal have fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor Hvidovre Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Det er en betingelse, at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal I have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Under uddannelse

Du er under uddannelse og ønsker at flytte til Boligselskabet Friheden. Under uddannelse vil sige som studerende på en ungdomsuddannelse, mellemlang og lang uddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse. 

Seniorer

Du eller ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i Hvidovre Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig, eller ønsker at flytte tættere på familie.