Hvidovre Kommune

Boligforeningen 3B

Hvidovre Kommune og Boligforeningen 3B har aftalt at udleje 38 % af de ledige boliger efter fleksibelt kriterie til boligsøgende i beskæftigelse mindst 25 timer om ugen i afdelingerne Danalund og Søbyvej.

Der er fortrinsret for beboere i Boligforeningen 3B til hver anden ledige bolig.

Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.


 

Boligselskabet Friheden, Hvidovre

Hvidovre Kommune og Boligselskabet Friheden har aftalt, at 60 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+-afdelingen Langhusene er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Langhusene.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet Friheden. Boligsøgende på intern venteliste fra afdelinger uden for Boligselskabet Friheden, skal opfylde enten det fleksible kriterie ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” eller ”Under uddannelse” for at komme i betragtning til en bolig.

Boligsøgende på intern venteliste, der opfylder det fleksible kriterie ”Børnefamilier”, har fortrinsret til boliger med fire eller flere rum frem for boligsøgende uden børn.

De fleksible kriterier vægtes således:
2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/3 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for boligtilbuddet. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Børnefamilier med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har et eller flere børn og dermed fortrinsret til boliger med fire eller flere rum. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller den ene af jer har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen og den anden er i uddannelse. og ønsker at flytte til Boligselskabet Friheden. Ansættelsen skal have haft en varighed af mindst 6 måneder forud for boligtilbuddet. Det gælder også tidsbegrænset ansættelse.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor Hvidovre Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Det er en betingelse, at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal I have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Under uddannelse vil sige som studerende på en ungdomsuddannelse, mellemlang og lang uddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse. 

Seniorer

Du eller ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i Hvidovre Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig, eller ønsker at flytte tættere på familie. Du og din ægtefælle/ partner har fast arbejde minimum 30 timer om ugen, eller er på aldersbetinget pension.


 

Hvidovre Boligselskab

Hvidovre Kommune og Hvidovre Boligselskab har aftalt, at i afdeling 38-2 Baunevangen udlejes 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterie.

Børnefamilier

Boligsøgende med 1 eller flere børn under 18 år har fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum.