Høje-Taastrup Kommune

Boligselskabet AKB, Taastrup

Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har aftalt, at en del af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

AlmenBolig+ afdelingen Folden er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Folden.

Der er fortrinsret for beboere i Boligselskabet AKB, Taastrup til hver anden ledige bolig.

Til boliger på fire rum eller derover er der fortrinsret for børnefamilier.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på ventelisten, der afgør hvordan boligerne fordeles.Skærpede krav i Taastrupgaard!

Der er skærpede krav til fleksibel udlejning i Taastrupgaard. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 36,5 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 36,5 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 36,5 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 21.688 kr. pr. måned. Dette beløb gælder for 2022.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest som dokumenterer hvem der er tilmeldt din nuværende adresse. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk
  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden (oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes).


I afdeling Taastrup-Valhøj udlejes 50 % efter nedenstående fleksible kriterier.

I arbejde eller under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune

Du har, eller er blevet tilbudt arbejde minimum 30 timer om ugen eller er under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune, og ønsker at flytte til kommunen. 

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller tættere på familie.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung, bor i kommunen og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du er under uddannelse eller i arbejde.

Arbejdsmæssig tilknytning

Du bor i kommunen og din boligsituationen svarer ikke til husstandens behov. Du har eller opnår arbejdsmæssig tilknytning til området.I afdeling Blåkildegård udlejes 33% af boligerne efter følgende fleksible kriterier.

I arbejde eller under uddannelse i Høje-Taastrup Kommune

Du har eller er blevet tilbudt arbejde minimum 30 timer om ugen eller uddannelse i Høje-Taastrup Kommune, og ønsker at flytte til kommunen. 

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 50 år, bor i Høje-Taastrup Kommune og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller ønsker at flytte tættere på familie.

Skilsmisseramte i kommunen 

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner, og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig.

Unge i arbejde eller under uddannelse

Du er ung, bor i kommunen og kan dokumentere at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang. Du er under uddannelse eller i arbejde.