Københavns Kommune

Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber, København

Københavns Kommune og Boligselskabet AKB, København og Samvirkende Boligselskaber har aftalt, at mellem 11 % og 89 %, af de ledige boliger skal lejes ud efter de fleksible kriterier.

AlmenBolig+afdelingerne Park Kvarteret, Nordre Fælled Kvarteret, Grøndalsvænge, Sundbyvang og Sundbygård er ikke omfattet af denne aftale.

Der er fortrinsret for beboere i både Boligselskabet AKB, København og i Samvirkende Boligselskaber.

I Boligselskabet AKB, København er der desuden fortrinsret for børnefamilier til boliger på fire rum eller derover.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således at kriterierne "Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" og "Studerende" (se kriterierne for Københavns Kommune, studerende) prioriteres højest ved 2/3 af udlejningerne.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer pr. uge.

Seniorer

Du eller din samlever bor i kommunen, er fyldt 62 år og frigiver en større bolig i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Københavns Kommune og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig. Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Ved samlivsophør skal du og din tidligere samlever have haft fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.