Københavns Kommune

Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og Samvirkende Boligselskaber, København

Københavns Kommune og Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og Samvirkende Boligselskaber har aftalt, at mellem 11 % og 100 %, af de ledige boliger skal lejes ud efter de fleksible kriterier.

Følgende AlmenBolig+ afdelinger er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Park Kvarteret, Nordre Fælled Kvarteret, Grøndalsvænge, Sundbyvang, Sundbygård, Asters Rækkerne, Dortheavej, Sundholm Syd, Kløverbladsgade, Skovkvarteret og Signalgården.

Der er fortrinsret for beboere i både Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og i Samvirkende Boligselskaber til hver anden ledige bolig. I Boligselskabet AKB, København er der desuden fortrinsret for børnefamilier til boliger på fire rum eller derover.

I Boligforeningen 3B har par og husstande med et eller flere børn fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således, at fordelingen sker ligeligt mellem ansøgere i arbejde, studerende og seniorer og skilsmisseramte. Fordelingen i afdelinger med skærpede krav eller obligatorisk fleksibel udlejning er dog anderledes, se nedenfor.

I afdelingerne Bellahøj, Sjælør Boulevard, Folehaven, Remisevænget Øst, Vest og Nord, Store Solvænget, Dyvekevænget og Bellahøj I udlejes alle ledige boliger til ansøgere, der kan opfylde kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” eller ”Under uddannelse”. Dette gælder også ansøgere på den interne venteliste, brug af fortrinsret og brug af boliggarantibevis. 

I disse afdelinger er der ikke krav om, at indflytter skal være i arbejde eller under uddannelse, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

I afdelingerne Bellahøj, Sjælør Boulevard, Folehaven, Remissevænget Øst, Vest og Nord, Store solvænget og Dyvekevænget Bellahøj I udlejes alle ledige boliger til ansøgere, der kan opfylde kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” eller ”Under uddannelse”. Dette  gælder også ved brug af ansøgere på den interne venteliste, brug af fortrinsret og brug af boliggarantibevis.

Der er ikke krav om, at indflytter skal være i arbejde eller under uddannelse, hvis du ønsker at benytte din ret til at bytte bolig eller fremleje hele din bolig.

Du eller din ægtefælle/samlever har fast arbejde minimum 25 timer pr. uge.

Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde.

Projektansættelser/midlertidige ansættelsesforhold gennem en periode på to år med et eller flere slip under tre måneder i alt, vil efter omstændighederne kunne sidestilles med fast arbejde

Er det din samlever som opfylder kriteriet, skal I have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år.

En elevstilling anses ikke for fast arbejde, men elever kan være omfattet af kriteriet for uddannelsessøgende

Under uddannelse

Du er ung og under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Er det din samlever som opfylder kriteriet, skal I have haft fælles folkeregisteradresse i 2 år.

Seniorer

Du er fyldt 62 år og du eller din ægtefælle/samlever bor i Københavns kommune og afgiver en bolig.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Københavns Kommune og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig. Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Ved samlivsophør skal du og din tidligere samlever have haft fælles bopæl i mindst to år forud for samlivets ophør.Der er skærpede krav i Tingbjerg I-V, Lundtoftegade, Utterslevhuse, Hørgården, Fynshuse, Vestergårdsvej, Humlevænget, Lollikhuse, Falsterbo, Glumsøparken, Bispevænget, Oldermandsgården og Hørgården 1 og 2. Læs mere om de skærpede krav.


Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger. 

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 21.688 kr. pr. måned. Dette beløb gælder for 2022.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest som dokumenterer hvem der er tilmeldt din nuværende adresse. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk
  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden (oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes).