Københavns Kommune

Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og Samvirkende Boligselskaber, København

Københavns Kommune og Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og Samvirkende Boligselskaber har aftalt, at mellem 11 % og 100 %, af de ledige boliger skal lejes ud efter de fleksible kriterier.

AlmenBolig+ afdelingerne Park Kvarteret, Nordre Fælled Kvarteret, Grøndalsvænge, Sundbyvang, Sundbygård, Asters Rækkerne, Dortheavej, Sundholm Syd, Kløverbladsgade, Skovkvarteret og Signalgården er ikke omfattet af denne aftale. 

Der er fortrinsret for beboere i både Boligselskabet AKB, København, Boligforeningen 3B og i Samvirkende Boligselskaber til hver anden ledige bolig. I Boligselskabet AKB, København er der desuden fortrinsret for børnefamilier til boliger på fire rum eller derover.

I Boligforeningen 3B har par og husstande med et eller flere børn fortrinsret til 3-4 rums boliger på mellem 90 – 110 m2 forud for enlige uden børn. Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med 5 eller flere rum.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, således at kriterierne "Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" og "Studerende" (se kriterierne for Københavns Kommune, studerende) prioriteres højest ved 2/3 af udlejningerne.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du har fast arbejde minimum 25 timer pr. uge.

Seniorer

Du eller din samlever bor i kommunen, er fyldt 62 år og frigiver en større bolig i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Københavns Kommune og har i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør behov for at få en ny bolig. Der gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør. 

Ved samlivsophør skal du og din tidligere samlever have haft fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.Skærpede krav i Tingbjerg, Lundtoftegade, Utterslevhuse og Hørgården

Der er skærpede krav til fleksibel udlejning i Tingbjerg, Lundtoftegade, Utterslevhuse og Hørgården. Det er vigtigt, at du bliver skrevet op med fleksible kriterier, så du ikke går glip at tilbud om ledige boliger.

Krav til arbejde eller uddannelse for alle i husstanden

Alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. I arbejde kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Du skal dokumentere arbejde med:

 • Ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde
 • Kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • En dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om, at du er indskrevet på uddannelsen eller en kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
 • En SU-oversigt eller anden dokumentation for at uddannelsen er SU-berettiget.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

Krav til indkomstniveau for 15-64 årige, der ikke er under uddannelse

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år i din husstand, som ikke opfylder uddannelseskravet, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 19.556 kr. pr måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Du skal dokumentere indtægt med:

 • Lønsedler fra i år
 • Årsopgørelse fra sidste år
 • Lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse

Krav til uddannelsesniveau for 30-59 årige i husstanden

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år har en uddannelse over grundskoleniveau. Det vil sige en højere uddannelse end 9. og 10. klasse. Den skal være taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i det forudgående kalenderår.

Personer under 30 år og over 59 år opfylder kravet uanset uddannelsesniveau.

Du skal dokumentere uddannelse med:

 • Eksamensbevis
 • Dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få.)

Krav til straffeattest

Alle i din husstand, som er over 15 år skal fremvise straffeattest. Ingen i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Du får straffeattester på www.politi.dk

Øvrige krav til dokumentation

 • Husejerattest som dokumenterer hvem der er tilmeldt din nuværende adresse. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten, og du skal have din lejekontrakt med. Husejerattesten koster 75 kr.
   
 • Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst 2 år. Du køber bopælsattester på borger.dk
  Hvad er en bopælsattest? 
  En bopælsattest dokumenterer, hvor du bor på nuværende tidspunkt.
  En bopælsattest (med historik) dokumenterer alle de adresser du har boet på.
   
 • Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
   
 • Hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden. (Oplyses i en mail til KAB, samtidig med anden dokumentation indsendes)

Bor du i samme afdeling, som du søger en ny bolig i, behøver du ikke opfylde de særlige kriterier for at få en bolig i denne afdeling.