Københavns Kommune (Brumleby)

Brumleby, København

Københavns Kommune og Brumleby har aftalt, at 11 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere til hver anden ledige bolig.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, dog således at kriteriererne "Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" og "Studerende" prioriteres højest ved 2/3 af udlejningerne.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Seniorer der frigiver en større bolig i kommunen

Du/I bor i kommunen og mindst et af husstandens medlemmer er fyldt 62 år. Du/I frigiver en større bolig i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner (samlivsophør), og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig. Der kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse.

Ved samlivsophævelse skal parterne dokumentere fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.