Københavns Kommune (Brumleby)

Brumleby, København

Københavns Kommune og Brumleby har aftalt, at 11 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere.

Til boliger på 68,1 m² eller derover er fortrinsret for børnefamilier.

Anvisningen efter de fleksible kriterier sker efter anciennitet på ventelisten, dog således at kriteriererne "Fast tilknytning til arbejdsmarkedet" og "Studerende" prioriteres højest ved 2/3 af udlejningerne.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet 

Du har fast arbejde minimum 25 timer om ugen.

Under uddannelse

Du er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Seniorer der frigiver en større bolig i kommunen

Du/I bor i kommunen og mindst et af husstandens medlemmer er fyldt 62 år. Du/I frigiver en større bolig i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner (samlivsophør), og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for at få anvist en bolig. Der kan gives fortrinsret til en bolig i indtil et år efter skilsmisse/separation/samlivsophævelse.

Ved samlivsophævelse skal parterne dokumentere fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.