Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Boligselskab

Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Lyngby  Boligselskab til hver anden ledige bolig.

De fleksible kriterier vægtes således:

2/3 af de ledige boliger går til kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet”
1/6 af de ledige boliger går til kriteriet ”Unge i kommunen”
1/6 af de ledige boliger går til de øvrige kriterier, som sidestilles.

Indenfor hver andel anvises efter anciennitet på ventelisten.

Boligerne i afdeling Fortunen Øst på Akademivej 21, 23, 25 og 27 udlejes efter kriteriet for seniorer.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet/under uddannelse

Du har fast arbejde minimum 30 timer om ugen eller er i gang med en længerevarende- eller elev/lærlinge uddannelse.

Unge i kommunen

Du bor i kommunen, er fyldt 18 år og kan dokumentere, at du ønsker at flytte hjemmefra for første gang.

Seniorer

Du eller din ægtefælle/partner er fyldt 62 år, bor i kommunen og ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller tættere på familie.

Tilknytning og ændret behov

Du eller din ægtefælle/partner bor i kommunen og din boligsituation svarer ikke til husstandens behov eller du er født og opvokset i kommunen.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i kommunen, er skilt/separeret eller skal flytte fra din partner (samlivsophør), og har af sociale eller arbejdsmæssige årsager behov for  at få anvist en bolig. Samliv skal have haft en varighed på minimum to år.

Ved samlivsophævelse skal parterne dokumentere fælles bopæl i mindst et år forud for samlivets ophør.