Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Boligselskab

Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger kan lejes ud efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Vallensbæk Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Udlejning sker efter anciennitet på ventelisten. Hvis der skulle opstå den situation, at flere boligsøgende har samme anciennitetsdato, bliver der vægtet i henhold til nedenstående kriterier.

Bor i Vallensbæk Kommune

Du bor i Vallensbæk Kommune og har fast arbejde, minimum 30 timer om ugen.

Folkepension eller handicappet

Du bor i Vallensbæk Kommune, modtager folkepension og har en personlig tillægsprocent på minimum 85 og ønsker at flytte til en mere egnet bolig. Eller du er handicappet, bor i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til en mere egnet bolig.

Skilsmisseramte med skolebørn 

Du bor i Vallensbæk Kommune og har mindst ét barn i en af kommunens skoler, og du på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør har brug for en ny bolig. Ved samlivsophør kræves, at parterne har haft fælles bopæl i mindst fem år. Gælder i et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør.

Unge i kommunen i arbejde eller under uddannelse

Du bor i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte hjemmefra for første gang i forbindelse med start på fast arbejde eller uddannelse. Du har fortrinsret til et-rumsboligerne i Højstrupparken, men ellers indgår du i den prioriterede rækkefølge. Ved uddannelse forstås SU-berettiget uddannelse eller (anden) ungdomsuddannelse.

Folkepensionist

Du bor i Vallensbæk Kommune, modtager folkepension, og ønsker en mere egnet bolig.

Fast arbejde i kommunen

Du har fast arbejde i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til kommunen.

Fast arbejde og vil flytte til kommunen

Du har fast arbejde uden for Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til kommunen.