Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Boligselskab

Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab indgået aftale om fleksibel udlejning. I Højstrupparken og Rosenlunden udlejes 3 ud af 4 ledige boliger med krav om, at boligsøgende skal opfylde et fleksibelt kriterie (se nedenfor).  I Firkløverparken udlejes alle ledige boliger til boligsøgende, der opfylder et af nedenstående kriterier.

Seniorboligerne på Stationstorvet udlejes efter deres egen aftale.

Der er fortrinsret for beboere i Vallensbæk Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Der er ikke krav om, at man skal opfylde de fleksible kriterier, hvis du er intern ansøger til en anden bolig i din nuværende afdeling.  

1. Familie i opbrud med fast arbejde

Du er i fast arbejde*, bor i Vallensbæk Kommune og har mindst ét barn i en af kommunens skoler/dagtilbud. Du har efter ægtefællens/samleverens død eller ophævelse af samliv (separation, skilsmisse, brudt parforhold) har brug for en ny bolig. Ved brudt parforhold uden forudgående ægteskab kræves at parterne har haft fælles bopæl i mindst 5 år. De nævnte personer er kun omfattet af dette kriterium i op til ét år efter samlivsophævelsen.

2. Beboer i Vallensbæk kommune med afdød ægtefælle/ partner

Du bor i Vallensbæk Kommune, og har efter ægtefællens/partners død brug for en ny bolig.

3. Unge i kommunen i arbejde eller under uddannelse

Du bor i Vallensbæk Kommune, og ønsker at flytte hjemmefra i forbindelse med start på fast arbejde* eller uddannelse. Der er fortrinsret til 1-rumsboligerne i Højstrupparken og Firkløverparken, men kriteriet indgår ellers i den prioriterede rækkefølge

4. Folkepension eller handicappet

Du er bosiddende i Vallensbæk Kommune, hvor du eller din ægtefælle/partner modtager folkepension, eller hvor du eller din eventuelle ægtefælle/partner eller et medlem af husstanden har et væsentligt og varigt bevægelseshandicap, og som ønsker en bedre egnet bolig.

5. Beboer i kommunen med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du bor i Vallensbæk Kommune og både du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*.

6. Fast arbejde i kommunen

Både du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*, heraf den ene inden for Vallensbæk Kommunes område, og I ønsker at flytte til kommunen.

7. Tilflytter med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og din eventuelle ægtefælle/partner har fast arbejde*, og I ønsker at flytte til kommunen.

*Ved ”fast arbejde” forstås fast arbejde i mindst 30 timer om ugen de seneste 3 måneder. Boligsøgende der er på efterløn eller tjenestemandspension sidestilles med boligsøgende i ”fast arbejde”.

Se også Vallensbæk Boligselskabs hjemmeside og Vallensbæk Kommunes hjemmeside.