Halsnæs Kommune

Arresø Boligselskab

Halsnæs Kommune og Arresø Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier. 

Kriteriet ”Fast tilknytning til arbejdsmarkedet” prioriteres først. De øvrige kriterier sidestilles, så det er ancienniteten på ventelisten, der er gældende for disse udlejninger.

Der er fortrinsret for beboere i Arresø Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Til alle fire-rums boliger har børnefamilier fortrinsret.

Arresø Boligselskab har besluttet, at der skal være havefællesskab for dobbelthuse, rækkehuse og enkelthuse i afdelingerne Anemonevej, Ølsted og Skovbakken, Frederiksværk. Du skal derfor skrives på interesseliste for at kunne søge disse boliger. Kontakt Arresø Boligselskab for at blive skrevet på interesselisten. Telefontid mandag til torsdag kl. 10-12 -  Telefon: 47 72 04 24 

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du arbejder minimum 30 timer om ugen og ønsker at flytte til Halsnæs Kommune. Du skal minimum have arbejdet tre måneder forud for boligtilbuddet. Dette gælder også for tidsbegrænset ansættelse.

Under uddannelse

Du er under uddannelse og ønsker at flytte til Halsnæs Kommune. Du skal være studerende på en SU-berettiget mellemlang eller lang uddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse. 

Senior – (seniorboliger findes kun i afsnit II Karlsgave)

Du er enlig eller par, mindst en i husstanden er fyldt 62 år og er bor i Halsnæs Kommune. Du/I ønsker at flytte til en ældrevenlig bolig eller nærmere familien.

Skilsmisseramte i kommunen

Du bor i Halsnæs Kommune og har i forbindelse med skilsmisse, separation eller samlivsophør behov for at få anvist en bolig. Det er en betingelse, at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal parret have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.