Ishøj Kommune

Sydkystens Boligselskab

Ishøj Kommune og Sydkystens Boligselskab har aftalt, at 100 % af de ledige boliger udlejes efter fleksible kriterier til dem på den interne venteliste.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Alle boligsøgende på den interne venteliste, der ikke allerede bor i afdeling Baldershus, skal opfylde et kriterie.

AlmenBolig+-afdelingen Balders Have er ikke omfattet af denne aftale. Læs de fleksible kriterier for Balders Have.

Der er fortrinsret for beboere i Sydkystens Boligselskab.

Kriterierne prioriteres lige. Det er ancienniteten på den interne venteliste, der afgør, hvordan boligerne fordeles.

Fast tilknytning til arbejdsmarkedet

Du og eventuel ægtefælle/partner skal dokumentere lønindtægt for de sidste tre måneder på minimum 30 timer om ugen.

Seniorer

Du er pensionist, bor i Ishøj Kommune og modtager alderspension. Du ønsker at flytte tættere på børn i kommunen.