Sydkystens Boligselskab

Intern venteliste

Du kan skrive dig på intern venteliste, så snart du er flyttet ind. Når du har boet i din bolig i 2 år, kan du flytte til en anden bolig i afdelingen eller i en anden afdeling.

Disse regler gælder også for ungdoms- og ældreboliger.

Ved almindelig udlejning er det muligt at leje ud til mere end 2 personer pr. beboelsesrum. For afdelinger i Greve Kommune er fortrinsret for børnefamilier til 3- og flerrums boliger. For afdelinger i Kommunerne Køge, Ishøj og Faxe er der fri boligstørrelse.

Der er 0 års karens ved beboerfortrinsret i egen afdeling i Permatopia.

Boligbytte

Når du har boet i din bolig i 3 år, kan du bytte bolig med en anden lejer, også uden for din afdeling og din boligorganisation. 

1 person pr. rum er tilladt ved fremleje. Ved bytte er der 2 års karens og 2 pers. er tilladt pr. rum

Skilsmisse/brudt parforhold

Hvis dit forhold eller ægteskab slutter, og I har børn sammen under 18 år, kan du komme på en brudt parforholdsliste. Listen giver dig mulighed for at få tilbudt en bolig i nærheden af dine børn. Der er IKKE garanti for, at du får en bolig, og et år efter skilsmissen slettes du af listen. Du kan komme på brudt parforholdslisten, hvis dit barn forsat bor hos den anden forælder i en af boligorganisationens  afdelinger i kommunen.

Fortrinsret for børnefamilier

Der er indgået aftale med Greve Kommune om fortrinsret for børnefamilier til boliger med 3 eller flere rum og at ægtepar og hermed sidestillede par har fortrinsret til boliger med 3 rum.

Der er ikke indgået aftale med Køge, Ishøj og Faxe Kommune om fortrinsret for børnefamilier til boliger med 3 eller flere rum. 

Beboermaksimum

Boligorganisationen har vedtaget, at der er beboermaksimum i følgende kommuner: Greve Kommune og Ishøj Kommune. Dermed kan der maksimalt flytte 2 personer pr. beboelsesrum ind i boligen.

Beboermaksimum gælder også for ungdomsboliger.