Udsigten over Musicon fra taget af seniorboligerne.

Den Røde Tråd

Roskilde Nord Boligselskab opfører 46 familieboliger, 24 boliger i seniorbofællesskab og 5 bofællesskaber til unge med plads til i alt 15 beboere.

Boligerne i Den Røde Tråd indgår i et fællesskab på tværs af generationer, hvor det forventes, at du har lyst til at bo godt i egen bolig, samtidig med at du bidrager til det store fællesskab og tager et socialt ansvar. Afdelingen er røgfri.

Der er indflytning den 1. august 2022.
 

Fællesskabet består af almindelige familieboliger, et seniorbofællesskab og ungeboliger. I ungeboligerne bor man tre sammen i et mindre fællesskab, hvor man deler et fælles køkken og bad. Samlende for de tre boligformer er fællesskabet i stueetagen, hvor beboerne selv skal være med til at forme aktiviteterne og samværet. 

Tag en virtuel tur  

Klik på billederne og se boligerne i 3D. Du kan se huslejeoplysninger for de to boliger i udlejningsbudgettet.

  Familiebolig nr. 36, 3v på 83 m2         Familiebolig nr. 29, 4v på 87 m2

Område og placering

Den Røde Tråd ligger som nærmeste nabo til Rabalderparken, i Roskildes nye energirige bydel Musicon. Der er gode muligheder for parkering, og offentlig transport og motorvejen er lige om hjørnet. Bydelen ligger lidt over en kilometer fra Roskilde station, og byder på masser af muligheder for børnepasning, leg og ophold, forskellige ungdomsuddannelser og kulturelle oplevelser.

Boliger med hjerterum til en god pris

De veldisponerede skønne etageboliger er indrettet perfekt med plads til familielivet, fællesskabet og hverdagens sysler. Alle boligerne har dejlige opholdsrum, fantastisk lysindfald og de fleste af boligerne har altan eller delte terrasser, med plads til at nyde livet.

Den Røde Tråd har plads til 46 familier, 24 seniorer – både enlige og par, samt 15 unge hvoraf de fem anvises, af Roskilde kommune. De to etagebygninger i Den Røde Tråd fordeler sig med en mindre bygning med seks etager med familieboliger, samt en større bygning med 7 etager, hvor ungeboligerne er placeret tættest på de aktive udearealer, familieboligerne i midten og seniorerne øverst, med udsigt til hele bydelen.

Husleje

Den månedlige husleje ligger på ca. 6.779 kr. for de mindste boliger og 10.505 kr. for de største. Huslejen er opgivet uden forbrug. Læs mere i udlejningsbudgettet her
Boligerne er bygget efter de nyeste energihensyn og vil derfor have et lavt energiforbrug, samt lave udgifter til vand og varme.

Hvem kan bo i Den Røde Tråd?

Alle kan søge og det er ikke et krav, at man er skrevet på venteliste ved førstegangsudlejning. Boligerne udlejes efter særlige fleksible udlejningsregler, som stiller særlige krav til ansøgere – særligt for familieboligerne. Det betyder også, at Roskilde Kommune ikke har anvisningsret ved førstegangsudlejning af familie- og seniorboligerne.

Seniorer
Målgruppen for seniorbofællesskabet er borgere fra 50 år og op uden hjemmeboende børn, der ønsker en bolig i et større delvist forpligtende fællesskab mellem flere generationer.

Familier
Familier omfatter både enlige og par m./u. børn, der er interesserede i fællesskaber mellem generationer, og med andre familier i et aktivt og trygt boligområde.

Unge
Unge, der ønsker en bolig i bydelen, hvor alting sker – og som er villige til at løfte et socialt ansvar for udsatte unge, i fællesskaber på tværs af generationer. Målgruppen er primært studerende, men studieaktivitet er ikke et krav.

Ét værelse i fem af ungeboligenhederne tildeles unge, der primært er udsat i forhold til boligmarkedet, og som vurderes at kunne indgå og drage nytte af at have deres første bolig i samspil med andre ”almindelige” unge, og fællesskaber mellem flere generationer. Anvisningen sker i tæt dialog med Roskilde Kommune.

Særlige vilkår
For familieboligerne gælder det, at 2/3 af familieboligerne udlejes til boligsøgende i beskæftigelse med børn, 1/3 af familieboligerne udlejes til boligsøgende i beskæftigelse uden børn eller seniorer over 65 år i beskæftigelse eller på alderspension.

  • Beskæftigelse = den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har fast arbejde på min. 30 timer om ugen.
  • Er du bevilget fleksjob og arbejder 10 timer om ugen, svarer det til 30 timers arbejde.
  • Børn = hjemmeboende børn under 23 år.
  • Aldersbetinget pension = folkepension, tjenestemandspension eller efterløn.

Lodtrækning

Ved flere interesserede end boligantallet vil boligtildelingen ske ved lodtrækning. Lodtrækning foretages på baggrund af ansøgning til specifik boligtype (størrelse/antal rum). Der modtages kun én ansøgning pr. husstand.

Lodtrækning giver endvidere de kommende beboere deres placering på ventelisten til de specifikke boligtyper. Det vil sige, at de beboere som ikke har fået en bolig i første omgang, udgør ventelisten.

Parkeringsregler i Musicon

Den 1. maj 2021 ændrede Roskilde Kommune reglerne for parkering på Musicon. For kommende beboere betyder det, at en 1-årig P-licens til at starte med vil koste 600 kr. om året. Når bydelens tre parkeringshuse er opført, vil prisen stige til ca. 1.500 kr. om året. 

Det er kun muligt at have 1 beboerlicens pr. husstand. Hvis du har firmabil, kan du søge om at købe en ekstra p-plads.

Læs mere om p-reglerne i Musicon og se hvor du må parkere.
Læs brevet om de nye parkeringsregler fra Musicon-sekretariatet.

Stemningsbilleder fra Musicon.