Den Røde Tråd

Roskilde Nord Boligselskab opfører 46 familieboliger, 24 boliger i seniorbofællesskab og 5 bofællesskaber til unge med plads til i alt 15 beboere

Boligerne i Den Røde Tråd indgår i et fællesskab på tværs af generationer. Her bor du godt i egen bolig men det forventes, at du også bidrager til det store fællesskab og tager et socialt ansvar. 

Samlende for de tre boligformer er fællesskabet i stueetagen, hvor beboerne er med til at forme aktiviteterne og samværet. Afdelingen er røgfri.

Plantegninger af ledige boliger i seniorbofællesskab


Se plantegning til ledig 2-værelses bolig i seniorbofællesskab (lejemålsnr. 56)

udlejningsbudgettet kan du se husleje, indskud og aconto udgifter for boligen.

Hvis du har spørgsmål til boligen, kan du skrive til nybyggeri@kab-bolig.dk

Bygning A. Seniorbofællesskabet er placeret på de tre øverste etager.

Vigtige datoer

Ansøgningsskema åbner 19-05-2022
Lejekontrakt udsendes 25-03-2022
Underskrevet lejekontrakt sendes retur til KAB 19-04-2022
Indskud betales 15-07-2022
Husleje betales 15-07-2022
1. beboermøde og fremvisning af kontraktbolig 24-04-2022
Ekstra åbent hus fra kl. 15-16 30-06 2022
Ekstra åbent hus fra kl. 15-16 07-07-2022
Nøgleudlevering og indflytning 01-08-2022

 

Plantegninger

Plantegninger af alle boligtyper kan ses i udlejningsbrochuren.

Om boligerne

De veldisponerede skønne etageboliger er indrettet perfekt med plads til familielivet, fællesskabet og hverdagens sysler. Alle boligerne har dejlige opholdsrum, fantastisk lysindfald og de fleste af boligerne har altan eller delte terrasser, med plads til at nyde livet.

Den Røde Tråd har plads til 46 familier, 24 seniorer – både enlige og par, samt 15 unge hvoraf de fem anvises, af Roskilde kommune. De to etagebygninger i Den Røde Tråd fordeler sig med en mindre bygning med seks etager med familieboliger, samt en større bygning med 7 etager, hvor ungeboligerne er placeret tættest på de aktive udearealer, familieboligerne i midten og seniorerne øverst, med udsigt til hele bydelen.

Område og nærmiljø

Den Røde Tråd ligger som nærmeste nabo til Rabalderparken, i Roskildes nye energirige bydel Musicon. Der er gode muligheder for parkering, og offentlig transport og motorvejen er lige om hjørnet. Bydelen ligger lidt over en kilometer fra Roskilde station, og byder på masser af muligheder for børnepasning, leg og ophold, forskellige ungdomsuddannelser og kulturelle oplevelser.

Parkeringsregler i Musicon

Den 1. maj 2021 ændrede Roskilde Kommune reglerne for parkering på Musicon. For kommende beboere betyder det, at en 1-årig P-licens til at starte med vil koste 600 kr. om året. Når bydelens tre parkeringshuse er opført, vil prisen stige til ca. 1.500 kr. om året. 

Det er kun muligt at have 1 beboerlicens pr. husstand. Hvis du har firmabil, kan du søge om at købe en ekstra p-plads.

Læs mere om p-reglerne i Musicon og se hvor du må parkere.
Læs brevet om de nye parkeringsregler fra Musicon-sekretariatet.

Udlejningsmetode

Alle kan søge og det er ikke et krav, at man er skrevet på venteliste ved førstegangsudlejning. Boligerne udlejes efter særlige fleksible udlejningsregler, som stiller særlige krav til ansøgere – særligt for familieboligerne. Det betyder også, at Roskilde Kommune ikke har anvisningsret ved førstegangsudlejning af familie- og seniorboligerne.

Der er pt. lukket for ansøgning til boligerne. 

Seniorer
Målgruppen for seniorbofællesskabet er borgere fra 50 år og op uden hjemmeboende børn, der ønsker en bolig i et større delvist forpligtende fællesskab mellem flere generationer.

Familier
Familier omfatter både enlige og par m./u. børn, der er interesserede i fællesskaber mellem generationer, og med andre familier i et aktivt og trygt boligområde.

Unge
Unge, der ønsker en bolig i bydelen, hvor alting sker – og som er villige til at løfte et socialt ansvar for udsatte unge, i fællesskaber på tværs af generationer. Målgruppen er primært studerende, men studieaktivitet er ikke et krav.

Ét værelse i fem af ungeboligenhederne tildeles unge, der primært er udsat i forhold til boligmarkedet, og som vurderes at kunne indgå og drage nytte af at have deres første bolig i samspil med andre ”almindelige” unge, og fællesskaber mellem flere generationer. Anvisningen sker i tæt dialog med Roskilde Kommune.

Særlige vilkår
For familieboligerne gælder det, at 2/3 af familieboligerne udlejes til boligsøgende i beskæftigelse med børn, 1/3 af familieboligerne udlejes til boligsøgende i beskæftigelse uden børn eller seniorer over 65 år i beskæftigelse eller på alderspension.

  • Beskæftigelse = den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner har fast arbejde på min. 30 timer om ugen.
  • Er du bevilget fleksjob og arbejder 10 timer om ugen, svarer det til 30 timers arbejde.
  • Børn = hjemmeboende børn under 23 år.
  • Aldersbetinget pension = folkepension, tjenestemandspension eller efterløn.

Husleje, forbrug og energi

Den månedlige husleje ligger på ca. 6.779 kr. for de mindste boliger og 10.505 kr. for de største. Huslejen er opgivet uden forbrug. Læs mere i udlejningsbudgettet her

Boligerne er bygget efter de nyeste energihensyn og vil derfor have et lavt energiforbrug, samt lave udgifter til vand og varme.

Boligstøtte

Lejere med eget køkken og fast bopæl har mulighed for at søge boligstøtte.

Beregn din boligstøtte her. (beløbet er vejledende)

Indflytningsproces

Når du har underskrevet din lejekontrakt, får du nærmere information vedrørende indflytning. 

Gå ikke glip af vigtig information

Denne side opdateres løbende. Tilmeld dig nyhedsbrevet for dette byggeri for at holde dig opdateret.

Stemningsbilleder fra Musicon.