Den Røde Tråd

Roskilde Nord Boligselskab opfører 46 familieboliger, 24 boliger i seniorbofællesskab og 5 bofællesskaber til unge med plads til i alt 15 beboere.

Boligfællesskaber i den levende bydel Musicon i Roskilde
Boligerne i Den Røde Tråd indgår i et fællesskab på tværs af generationer, hvor det forventes, at du har lyst til at bo godt i egen bolig, samtidig med at du bidrager til det store fællesskab og tager et socialt ansvar.

Fællesskabet består af almindelige familieboliger, et seniorbofællesskab og ungdomsboliger. I ungdomsboligerne bor man tre sammen i et mindre fællesskab, hvor man deler et fælles køkken og bad. Samlende for de tre boligformer er fællesskabet i stueetagen, hvor beboerne selv skal være med til at forme aktiviteterne og samværet.

Afdelingen forventes at blive røgfri.

Der er forventet indflytning den 1. april 2022.

Nye parkeringsregler i Musicon

Den 1. maj 2021 ændrer Roskilde Kommune reglerne for parkering på Musicon. For kommende beboere betyder det, at en 1-årig P-licens til at starte med vil koste 600 kr. om året. Når bydelens tre parkeringshuse er opført, vil prisen stige til ca. 1.500 kr. om året. 

Det er kun muligt at have 1 beboerlicens pr. husstand.
Hvis du har firmabil, kan du søge om at købe en ekstra p-plads.

Læs mere om p-reglerne i Musicon og se hvor du må parkere.
Læs brevet om de nye parkeringsregler fra Musicon-sekretariatet.

Online informationsmøde (afholdt 2. februar 2021)

Se slides fra mødet (pdf)
Se Spørgsmål og Svar fra mødet (pdf)

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Statistik cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.

Se informationsmødet på video.

 

Proces frem mod indflytning

Klik på billedet og se stor version. Revideret 6. september 2021.

Område og placering

Den Røde Tråd ligger som nærmeste nabo til Rabalderparken, i Roskildes nye energirige bydel Musicon. Der er gode muligheder for parkering, og offentlig transport og motorvejen er lige om hjørnet. Bydelen ligger lidt over en kilometer fra Roskilde station, og byder på masser af muligheder for børnepasning, leg og ophold, forskellige ungdomsuddannelser og kulturelle oplevelser.

De to etagebygninger i Den Røde Tråd fordeler sig med en mindre bygning med seks etager med familieboliger, samt en større bygning med 7 etager, hvor ungdomsboligerne er placeret tættest på de aktive udearealer, familieboligerne i midten og seniorerne øverst, med udsigt til hele bydelen.

Boliger med hjerterum til en god pris

De veldisponerede skønne etageboliger er indrettet perfekt med plads til familielivet, fællesskabet og hverdagens sysler. Alle boligerne har dejlige opholdsrum, fantastisk lysindfald og de fleste af boligerne har altan eller delte terrasser, med plads til at nyde livet.

Den Røde Tråd har plads til 46 familier, 24 seniorer – både enlige og par, samt 15 unge hvoraf de fem anvises, af Roskilde kommune. Alle ungdomsboligerne er udstyret med komfur og køle/fryseskab, mens dette ikke indgår i senior- og familieboligerne.

Som beboer i Den Røde Tråd skal du være indstillet på at tage medansvar som ambassadør for det gode naboskab og boligliv i afdelingen – også i forhold til de fem unge beboere, der er udsat i forhold til boligmarkedet, og som anvises af Roskilde kommune.

Husleje

Den månedlige husleje ligger på ca. 6.779 kr. for de mindste boliger og 10.505 kr. for de største. Huslejen er opgivet uden forbrug. Du kan læse mere i udlejningsbudgettet her.

Boligerne er bygget efter de nyeste energihensyn og vil derfor have et lavt energiforbrug, samt lave udgifter til vand og varme.

Hvem kan bo i Den Røde Tråd?

Seniorer
Målgruppen for seniorbofællesskabet er borgere fra 50 år og op uden hjemmeboende børn, der ønsker en bolig i et større delvist forpligtende fællesskab mellem flere generationer, i en aktiv og dynamisk bydel.

Familier
Familier omfatter både enlige og par m./u. børn, der er interesserede i fællesskaber mellem generationer, og med andre familier i et aktivt og trygt boligområde, med mange muligheder for børn, unge og voksne.

Unge
Unge, der ønsker en bolig i bydelen, hvor alting sker – og som er villige til at løfte et socialt ansvar for udsatte unge, i fællesskaber på tværs af generationer. Målgruppen er primært studerende, men studieaktivitet er ikke et krav.

Ét værelse i fem af ungdomsboligenhederne tildeles unge, der primært er udsat i forhold til boligmarkedet, og som vurderes at kunne indgå og drage nytte af at have deres første bolig i samspil med andre ”almindelige” unge, og fællesskaber mellem flere generationer.

Særlige vilkår
Fem af ungdomsboligerne anvises af Roskilde Kommune til såkaldte sofasovere, der er unge, der har været udsat i forhold til boligmarkedet.

Hvordan får jeg en bolig i Den Røde Tråd?

For at komme i betragtning til en bolig i Den Røde tråd, skal du indgå i en studiegruppe, der samles i en fastlagt møderække fordelt på ca. tre-fem møder. Møderækken gennemføres digitalt pga. Covid-19. Er du forhindret i at deltage på grund af arbejde eller sygdom, skal du melde afbud. Tilmelding og afbud gives pr. husstand over mail.

Tilmelding til studiegruppen for seniorbofællesskabet og familieboligerne er lukket.

Hvis du er under uddannelse, fyldt 20 år og har lyst til at bo sammen med vennerne et fadølskast fra Roskilde Festival, er der stadig plads i studiegruppen til ungdomsboligerne

Opdeling i grupper

Efter processen med studiegrupperne afholdes et boligvalgsmøde, hvor tildeling af boliger sker gennem lodtrækning Ved boligvalgsmødet opdeles deltagerne i en A, B, C og D-gruppe, hvor A-gruppen har adgang til at vælge bolig først, B-gruppen har anden prioritet, C-gruppen tredje og D-gruppen fjerde prioritet.

  • A-gruppen er borgere i Roskilde kommune, som har deltaget i eller sendt afbud til alle møder i møderækken.
     
  • B-gruppen er borgere udenfor Roskilde kommune, som har deltaget i eller sendt afbud til alle møder i møderækken.
     
  • C-gruppen er Roskildeborgere, som ikke har deltaget i eller sendt afbud til alle møder.
     
  • D-gruppen er borgere udenfor Roskilde kommune, som ikke har deltaget i eller sendt afbud til alle møder.

Lodtrækning

Ved flere interesserede end boligantallet vil boligtildelingen ske ved lodtrækning. Lodtrækning foretages på baggrund af ansøgning til specifik boligtype (størrelse/antal rum). Der modtages kun én ansøgning pr. husstand.

Lodtrækning giver endvidere de kommende beboere deres placering på ventelisten til de specifikke boligtyper. Det vil sige, at de beboere som ikke har fået en bolig i første omgang, udgør ventelisten til seniorbofællesskabet.

Indflytning

Der er forventet indflytning den 1. april 2022.

Stemningsbilleder fra Musicon.