Byggeri af Ellebo II

Ellebo II

Ballerup Ejendomsselskab opfører 176 nye boliger i den eksisterende boligafdeling Ellebo

Ballerup EjendomsselskabProjektet omfatter 40 boliger i seniorbofællesskab, 15 ungdomsboliger, 5 ældreboliger (xl) og 116 familieboliger.

Byggeriet er svanemærket og opføres i to etaper. 

 

Gå rundt i en 4-værelses familiebolig

Boligen er 111-115 m² (boligtype J) og ligger i Blok B på 1. sal. Se side 31 i udlejningsbrochuren

Tip: Klik på linealen i venstre hjørne og cirklen med "+" for at lave en opmåling.
Se familieboligen i fuld skærm

Etape 1

Der har været indflytning.

Etape 2: Vigtige datoer

Datoerne er foreløbige og kan ændre sig løbende.
38 familieboliger, 6 ungdomsboliger, 2 ældreboliger (xl),
40 seniorboliger i bofællesskab.
 
Udlejningsbrochure på hjemmesiden 22-05-2023
Udlejningsbudget på hjemmesiden 23-06-2023
Ventelisten åbner (familieboliger): Se, hvordan du optjener anciennitet nu 10-11-2023
Orienteringsbrev om ledig bolig udsendes 03-01-2024
Åbent hus Dato på vej
Orienteringsbrev afgøres 16-01-2024
Nøgleudlevering og indflytning 01-05-2024

 

Om boligerne

De 176 nye boliger placeres i 6 blokke omkring et fælles grønt område. Byggeriet opføres i 3-4 etager med facader af teglsten og træ. Alle boliger har niveaufri adgang og egen terrasse, altan eller fransk altan.

Boligtyperne fordeler sig størrelsesmæssigt således:

  • Ungdomsboliger (1 rum)
  • Familieboliger (1-4 rum)
  • Seniorboliger (1-3 rum)
  • Ældreboliger (1-2 rum)

Fordeling af boligtyper i blokkene

Seniorbofællesskabet ligger i sin egen blok, og har adgang til fælleslokale og tagterrasse. I de fem andre blokke er boligtyperne blandet.

Der er adgang til fælles vaskeri og værksted for alle i Ellebo II.

Område og nærmiljø

Boligerne etableres som en del af Ballerup Ejendomsselskab eksisterende afdeling Ellebo på Baltorpvej 51B.

Læs om byggeprojektet her.

Udlejningsmetode

Familieboliger

Familieboligerne udlejes via venteliste. Hvis du køber Bolignøglen nu, kan du optjene anciennitet inden ventelisten åbner. Bemærk: Vi udlejer efter anciennitet - ikke efter "først til mølle".

Ungdomsboliger og ældreboliger

Ungdomsboligerne lejes ud via Ballerup Kommune. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Ballerup Kommunes Boligkontor på T 44 77 18 00 eller 

Ansøg om ældreboligerne her.

Seniorbofællesskabet

Borgere i Ballerup Kommune har fortrinsret ift. ansøgere fra andre kommuner.

Det er hos Ballerup Kommune, du kan skrive dig på interesselisten til en bolig i Ellebo II. Alle kan skrive sig på interesselisten, men du kan kun flytte ind hvis:

  • Du er over 50 år
  • Ikke har hjemmeboende børn
  • Er selvhjulpen
  • Vil indgå i et forpligtende fællesskab

Du skriver dig på interesseliste via Ballerup Kommunes hjemmeside https://forms.ballerup.dk/ekstern/boligansoegning-seniorbofaellesskab

OBS: Du skal bruge MitID til at logge ind.

Husleje, forbrug og energi

Vides ikke på nuværende tidspunkt.

Boligstøtte

Lejere med eget køkken og fast bopæl har mulighed for at søge boligstøtte.

Beregn din boligstøtte her. (beløbet er vejledende)

Indflytningsproces

Når du har underskrevet din lejekontrakt, får du nærmere information vedrørende indflytning. 

Særligt for seniorbofællesskabet

Må man holde hund, eller kat?

Nej – Seniorbofællesskabet bliver en del af boligafdelingen Ellebo, hvor man ikke må holde hund eller kat. Såfremt man ønsker det, kan spørgsmålet rejses på det årlige beboermøde i boligafdelingen, hvor der skal stemmes om evt. forslag.

Er der el-lade standere?

Ja der etableres et antal el-lade standere for alle beboerne i boligafdelingen Ellebo. Der vil være 10 el-ladestandere i afdelingen ved indflytning. Yderligere 7 anlægges herefter. 

Indskud

Der skal betales indskud i forbindelse med, at der lejekontrakten underskrives – formentlig januar 2024, når endelig indflytningsdato kendes. Der kan søges indskudslån via kommunen.

Boligstøtte

Der kan søges boligstøtte via Udbetaling Danmark.

P-pladser

Der er fælles P-pladser med de øvrige beboere i boligafdelingen Ellebo. 

Vaskeri

Der er vaskeri placeret i bygningen, hvor seniorbofællesskabet ligger. Vaskeriet deles med alle beboerne i boligafdelingen Ellebo.

Der er desuden fælles vaskeri i en af de eksisterende blokke og endnu et vaskeri etableres i en af de kommende blokke.

Fællesrum

Seniorbofællesskabet har egne fællesrum i bygningen hvor boligerne ligger.

Gå ikke glip af vigtig information

Denne side opdateres løbende. Tilmeld dig nyhedsbrevet for dette byggeri for at holde dig opdateret.