English

Below you will find the most frequently asked questions in English.

For more information in English, we recommend using a translation tool in your browser. Google can provide you with a translation tool.

In this leaflet you can find useful information about the housing organization and about life in non-profit housing. You can also find practical information and advice about the rights and duties shared by all residents in non-profit housing.
Available in 12 different languages.

Du har fravalgt nogle cookies. Derfor kan du ikke se indholdet, fx en video. Klik på cookie-ikonet nederst i venstre hjørne, tilvælg Marketing cookies, gem indstillinger og tryk herefter på 'F5'-tasten. Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger igen.