Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Boligselskab

Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab har aftalt, at 65 % af de ledige boliger kan lejes ud efter fleksible kriterier.

Der er fortrinsret for beboere i Vallensbæk Boligselskab til hver anden ledige bolig.

Kriterierne prioriteres lige. Udlejning sker efter anciennitet på ventelisten. Hvis der skulle opstå den situation, at flere boligsøgende har samme anciennitetsdato, bliver der vægtet i henhold til nedenstående kriterier.

Bor i Vallensbæk Kommune

Du bor i Vallensbæk Kommune og har fast arbejde, minimum 30 timer om ugen.

Folkepension eller handicappet

Du bor i Vallensbæk Kommune, modtager folkepension og har en personlig tillægsprocent på minimum 85 og ønsker at flytte til en mere egnet bolig. Eller du er handicappet, bor i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til en mere egnet bolig.

Skilsmisseramte med skolebørn 

Du bor i Vallensbæk Kommune og har mindst ét barn i en af kommunens skoler, og du på grund af skilsmisse, separation eller samlivsophør har brug for en ny bolig. Ved samlivsophør kræves, at parterne har haft fælles bopæl i mindst fem år. Gælder i et år efter skilsmisse/separation/samlivets ophør.

Unge i kommunen i arbejde eller under uddannelse

Du bor i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte hjemmefra for første gang i forbindelse med start på fast arbejde eller uddannelse. Du har fortrinsret til et-rumsboligerne i Højstrupparken, men ellers indgår du i den prioriterede rækkefølge. Ved uddannelse forstås SU-berettiget uddannelse eller (anden) ungdomsuddannelse.

Folkepensionist

Du bor i Vallensbæk Kommune, modtager folkepension, og ønsker en mere egnet bolig.

Fast arbejde i kommunen

Du har fast arbejde i Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til kommunen.

Fast arbejde og vil flytte til kommunen

Du har fast arbejde uden for Vallensbæk Kommune og ønsker at flytte til kommunen.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept