Toggle Mobile Menu Toggle Search

Betingelser for Mit KAB

Nedenstående betingelser finder anvendelse for adgang til og brug af KAB's internetportal Mit KAB.

1. KAB s.m.b.a.

1.1 KAB er professionel administrator af bl.a. alment og kommunalt byggeri. I tilknytning til administration af alment og kommunalt byggeri udbyder KAB en lang række relaterede ydelser, herunder internetportalen Mit KAB.

2. Mit KAB

2.1 Mit KAB ejes og drives af KAB.

2.2 På Mit KAB kan du tilgå information om din tilknytning til KAB jf. pkt. 4.
2.3 Alle data opbevares af og hos KAB.
Al behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Du kan kontakte KAB som dataansvarlig, såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke data, som behandles om dig, eller hvis du ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.
2.4 Ansvarlig for Mit KAB, herunder for databehandling, er:

KAB s.m.b.a.
CVR. nr.: 56815910
Vester Voldgade 17
1552 København V
Telefon: 33 63 10 00
E-mail: kab@kab-bolig.dk

3. Adgang til Mit KAB

3.1 Adgang til Mit KAB forudsætter, at du er tilknyttet KAB som lejer, som opnoteret på venteliste eller på anden måde. Adgang til Mit KAB gives kun mod forudgående anmodning og accept fra KAB.
3.2 Din adgang til Mit KAB er personlig og fortrolig. Videregivelse af din adgang (brugernavn/adgangskode) til tredjeperson frarådes.
Udleverer du din adgang til Mit KAB, sker dette på eget ansvar. KAB anbefaler, at du kun gør dette mod forudgående skriftlig aftale med denne tredjeperson.
3.3 Det er ikke tilladt at forsøge eller at skaffe sig adgang til Mit KAB uden lovligt brugernavn og adgangskode. 

4. Tilgængelige oplysninger

4.1 Mit KAB giver adgang til følgende oplysninger:

4.1.1 Dit navn, dit CPR-nummer, din adresse samt øvrige kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail m.v.), såfremt disse er oplyst til KAB.

4.1.2 Aftaler indgået mellem dig og KAB (eller et alment og kommunalt byggeri administreret af KAB).

4.1.3 Korrespondance mellem dig og KAB via Mit KAB.

4.1.4 Generel information og materiale fra KAB.

4.2 De under pkt. 4.1.1 – 4.1.3 nævnte oplysninger er personlige og fortrolige. KAB sælger eller videregive i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre dette er påkrævet ved lov. KAB benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette.

4.3 KAB sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi vedkommende ikke har et (juridisk) forhold til KAB. KAB sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.

5. Sikkerhed

5.1 KAB har iværksat en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles på Mit KAB, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

6. Indsamling af oplysninger

6.1 På Mit KAB gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for KAB at se, hvilke dele af Mit KAB du tilgår. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra KAB til din browser og automatisk sendes retur, når browseren er inde på Mit KAB.

6.2 KAB behandler og opbevarer information om din brugeradfærd på Mit KAB, som bl.a. indsamles via cookies. Vi anvender denne information til at udarbejde generel statistik for Mit KAB og forbedre vores service.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Information på Mit KAB gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

7.2 Ved kommunikation mellem KAB og dig uden brug af digitale signatur eller NEM ID, er KAB uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

7.3 Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for KAB for indholdet af den side, der linkes til.

7.4 KAB kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Mit KAB, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

8. Ændring af betingelser

8.1 KAB er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af Mit KAB.

9. Øvrige rettigheder

9.1 Logoer, varemærker, billeder samt grafik m.v. på Mit KAB tilhører KAB og må kun anvendes efter forudgående tilladelse.

9.2 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Mit KAB eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på Mit KAB eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

9.3 Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med KAB.

9.4 KAB forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på Mit KAB, samt at nedlægge Mit KAB.

10. Ændring af betingelser

10.1 KAB har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser.

10.2 Ved ændring af disse betingelser vil du blive bedt om at acceptere disse. Såfremt du herefter ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, vil din adgang til Mit KAB ophøre.

11. Ugyldighed

11.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

12. Lovvalg

12.1 Disse betingelser er undergivet dansk ret.