Fresia Hus (Grønttorvet)

På det historiske Grønttorv i Valby opfører Boligselskabet AKB, København og SAB 63 almene boliger (7 ungdomsboliger og 56 familieboliger).

Fresia Hus er beliggende i den nordvestlige del af Grønttorvet og ligger langs Kortstilkvej og Elstarvej. Det er en etagebebyggelse i 4-6 etager med fælles tagterrasse og væksthus på 5. sal, fælleslokale i stuen og åben gård mod nabobebyggelsen. Det fælles væksthus er 100 m2. Cykelparkering, depoter og vaskerum til ungdomsboligerne placeres i kælderen.

Facaderne udføres i røde og gule tegl med farvegraduering. Altanerne er i galvaniseret stål. De udvendige vinduer er grå, og består af aluminium. Gårdrummet indrettes med gangstier og opdeles i zoner med plantebede og mulighed for ophold.

Affald håndteres med centralsug.

Ventelisten er åben

Nu kan du skrive dig på venteliste til familieboligerne i Fresia Hus.
Skriv dig op til Boligselskabet AKB, København's familieboliger
Skriv dig op til SAB's familieboliger

Køkkenindretning

Lejemåls nr. AKB, 02, 04, 07, 10, 13 – SAB, 42, 44, 47, 50
- 45 cm plads til opvaskemaskine
- 60 cm plads til fritstående komfur
- 60 cm plads til fritstående køle-fryseskab (højde til overskabe ved siden af er 2132mm)

Lejemåls nr. AKB, 01
- 60 cm plads til opvaskemaskine
- 60 cm plads til fritstående komfur
- 56,6 x 178 cm indv. mål i skab til køle-fryseskab.

Øvrige lejemåls nr. AKB / SAB
- 60 cm plads til opvaskemaskine
- 60 cm plads til fritstående komfur
- 60 cm plads til fritstående køle-fryseskab (højde til overskabe ved siden af er 2132mm)

Grønttorvsparken. 2 min. gang fra Fresia Hus

Til og fra området

Området er særligt egnet til beboere, der ikke er afhængig af en bil. Fra Grønttorvet kommer du hurtigt til daginstitutioner, skole og indkøb – uanset om du spadserer, cykler, tager bussen eller S-toget fra Vigerslev Allé Station, der ligger under en kilometer væk. Ligeledes ligger Ny Ellebjerg Station i en kort afstand fra boligerne. Herfra er der udover S-togs forbindelse regionale forbindelser til resten af Sjælland samt kommende metrostation. Læs mere om Grønttorvet her.

Cykelparkering, depoter og vaskerum til ungdomsboligerne placeres i kælderen.

Udsigt fra fælles tagterrasse

Parkeringsforhold

Parkering på Grønttorvet er fastlagt i Københavns Kommunes lokalplan for området. Der er ikke parkeringspladser i de 2 afdelinger. Der er mulighed for kortvarigt at standse og læsse af/på.

Parkering er henvist til parkeringshuset på Grønttorvet mod betaling eller på gader og veje udenfor Grønttorvet. Københavns Kommune har varslet, at der bliver betaling for parkering på gader og veje udenfor Grønttorvet.

Link til parkering Grønttorvet – klik på fanen ”Om Grønttorvet” - Parkering https://groenttorvet.dk/parkering/

Udlejning af familieboligerne

Boligerne udlejes via venteliste. Vi sender et nyhedsbrev ud, når det bliver muligt at tilføje afdelingen på din opnotering.

Fortrinsret for ansøgere på boligorganisationens venteliste, der kan dokumentere, at de har fast arbejde - Fortolkningsbidrag ”Fast arbejde”:

 • Ansøger skal have fast arbejde. 
   
 • Beskæftigelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen 
   
 • Tidsbegrænsede ansættelser, herunder vikaransættelse, skal have en varighed på mindst tre måneder. 
   
 • Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde. En ansøger i fleksjob vurderes efter det timetal, som kommunen supplerer op til. Dvs. hvis der arbejdes 15 timer om ugen, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer, så betragtes dette fleksjob som arbejde i 30 timer om ugen. Fleksjob bør dokumenteres med kopi af tre mdr. lønsedler og/eller ansættelseskontrakt samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.
   
 • En elevstilling anses ikke for fast arbejde, men elever kan være omfattet af kriteriet for uddannelsessøgende, jf. pkt. nedenfor.
   
 • For seniorer over 62 år, kan beskæftigelseskravet erstattes af fast indtægt fra aldersbetinget pension (efterløn, tjenestemandspension eller folkepension)

Fortrinsret for unge under uddannelse - Fortolkningsbidrag ”under uddannelse”:

 • Målgruppen er unge ansøgere eller dennes samlever/ægtefælle, der kan dokumentere, at de er under uddannelse og tilhører den berettigede personkreds i forhold til almene ungdomsboliger. 
   
 • Uddannelsen skal være SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.
   
 • Den boligsøgende skal modtage undervisning i et omfang, der berettiger til SU.

Ventelistenumre

Hvis du har et eksternt ventelistenummer, der starter med 91-, 9a- eller 88- kan du søge om en bolig i AKB København's andel af Fresia Hus.

Hvis du har et eksternt ventelistenummer, der starter med 99- eller 88- kan du søge om en bolig i SAB's andel af Fresia Hus.

Hvis du allerede bor i KAB-fællesskabet og har et internt ventelistenummer, kan du søge en bolig i både AKB København's og SAB's del af Fresia Hus.

Hvis ikke du har et ventelistenummer (hverken internt eller eksternt), kan du med fordel skrive dig op allerede nu og begynde at optjene anciennitet. Du køber et eksternt ventelistenummer via Bolignøglen.
Læs, hvordan du skriver dig på intern venteliste.

Udlejning af ungdomsboligerne

Københavns Kommune har anvisningsret til de 7 ungdomsboliger.

Hold dig orienteret

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Fresia Hus. Så sender vi dig en e-mail, hver gang vi opdaterer denne side.

Indflytning

Der er forventet indflytning den 28. februar og den 2. marts 2020.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept