Genanvendelse af byggematerialer - et signaturprojekt i KAB-fællesskabet.

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer

I KAB-Fællesskabet arbejder vi målrettet på at genbruge og genanvende byggematerialer, når vi nedriver og renoverer. På den måde kan vi reducere vores klimaaftryk og samtidig skabe bæredygtige boligområder.

Projektet er overgået til almindelig drift.

Det er vigtigt at tage stilling til anvendelse af genbrugte og genanvendte materialer tidligt i planlægningsfasen af en byggesag. Det kan gøres ved at betragte eksisterende bygninger som materialebanker og kortlægge byggematerialer og vurdere deres potentiale for recirkulering.

Inspirationskatalog

KAB har med støtte fra 15 boligorganisationer i KAB-Fællesskabet udviklet inspirationskataloget Potentialer for genbrug og genanvendelse i KAB-Fællesskabet.

Kataloget giver konkret viden om, hvordan man kvalificerer materialers potentiale for genbrug og genanvendelse. Det kan anvendes som dialogværktøj af byggeprojektledere, lokalt driftsansatte og følgegrupper i de tidlige faser af en byggesag til at vurdere muligheden for genbrug og genanvendelse i en renoverings- eller nybyggerisag.

Et kredsløb af materialer

Vi nedriver, bygger og drifter hele tiden. I KAB-Fællesskabet er der med andre ord mulighed for at etablere et kredsløb inden for genbrug af byggematerialer. Denne omstilling vil på sigt kunne sætte gang i nye jobs og give mulighed for at bygge fantastiske boligområder med karakterfulde genbrugsbyggematerialer.

I mindre skala er vi allerede i gang med at genanvende byggematerialer. Det gør vi i blandt andet Hørgården og Tingbjerg i form af udearealer, skure og drivhuse. Næste skridt er at anvende genbrugsmate­rialer i blandt andet facader. 

Se, hvordan lamper, lygter, betonbænke, vinduer fra en nedrevet erhvervsejendom på Store Torv i Tingbjerg bliver genbrugt til et nyt orangeri, nye cykelskure og siddepladser til den lokale cricketbane.

Brugte vinduer fra en renovering genbruges til drivhuse i en nyttehave.

Nogle Cookies er fravalgt. For at se dette indhold, tilvælg Statistik cookies og genindlæs siden.


Størrelsen forpligter

Som Danmarks største administrationsfællesskab har vi sammen et kæmpe potentiale for at trække byggeriet i en mere bæredygtig, cirkulær retning. Derudover besidder vi store mængder af ens byggematerialer, som er nemme at genbruge.

Når vi sætter gang i at udvikle en strategi for genbrug af byggematerialer, får vi udover muligheden for at skabe fantastisk og nyskabende arkitektur også mulighed for at skabe en unik værdi for boligafdelingerne på tværs af miljø, ressourceoptimering, identitet, økonomi og social inklusion.

Hvordan griber vi genanvendelsen an? Få et grafisk overblik her.

CO2-udledningen i byggeriet skal nedbringes

Der er indlejret store mængder CO2 i de bygningsdele, som udskiftes i forbindelse med renoveringsprojekter. Genbrug af byggematerialer kan derfor yde væsentlige bidrag til nedsættelse af vores CO2-udslip. KAB-Fællesskabet satser på genanvendelse af byggemate­rialer som led i en samlet indsats for at nedbringe forbruget af råmaterialer og CO2-udledning i bygge­riet. Med Lendager Group som rådgiver er vi i gang med at afklare, hvordan vi kan genanvende de store mængder af byggematerialer, som bliver til overs fra vores renoveringer og nedrivninger. Som led i denne proces er vi i gang med at etablere en database over genbrugsbyggematerialer i KAB-Fællesskabet.

Vi ser ind i en fremtid, hvor de materialer vi anvender i vores byggerier, i høj grad stammer fra vores egen bygningsmasse som led i et materialemæssigt kreds­løb. Det kræver nytænkning, nye partnerskaber og udvikling af nye produkter. Derfor arbejder vi p.t. inten­sivt på at opnå en fælles erfaring og et fælles ståsted omkring genanvendelse af byggematerialer med rådgivere, producenter og myndigheder.

Byggeriets klimaaftryk

Vi har i KAB-Fællesskabet længe haft fokus på at energioptimere boligafdelingerne, og vi er nået rigtig langt på dette område. Derfor gælder det nu om at gøre en indsats for at reducere CO2-udledningen fra vores byggeri ved blandt andet at genanvende byggematerialerne.

Bygningsdele og byggematerialer fra nedrivninger og renoveringer anvendes kun i lille omfang direkte i nyt byggeri i Danmark. I KAB-Fællesskabet begynder vi så småt at genanvende byggematerialer til fælles drivhuse, skure og udeområder. Og der er potentiale for mere.

Som en stor spiller i dansk byggeri kan vi gøre en reel forskel i genanvendelsen af byggematerialer på landsplan. Og ikke mindst kan vi som den største almene aktør vise vejen for hele sektoren.

Hvorfor går vi i gang nu?

Regering har sat en målsætning om at reducere 70 % af den nationale CO2-udledning før 2030. Og i slutningen af 2019 fik regeringen flertal for en bindende klimalov, der skal styre reduktionen i mål. Samtidig er regeringen på vej med en ny bæredygtigheds-klassificering for byggeriet. Ordningen er i første omgang frivillig, men den vil på få år blive et krav, og så skal vi i KAB-Fællesskabet være klar med gode erfaringer.

Genbrug af byggematerialer kræver en anderledes nedrivning og bearbejdningsproces.
Murstenene her tages skån­somt ud i kassetter og genanvendes som klimaskærm.
Foto: Lendager Group