Konference for KAB-Fællesskabet lørdag den 24. oktober 2020

Bæredygtighed er på alles læber, og vi er mange, der gerne vil bidrage til, at vores samfund og hele verden bliver mere bæredygtig.

Så du med live? Så vil vi blive meget glade, hvis du udfylder dette hurtige evalueringsskema. 

I mange år har vi været optaget af økonomisk og social bæredygtighed, og nu er der et stort ønske om et tilsvarende fokus på miljøhensyn. 

Vi har derfor skabt en strategisk ramme for KAB, der sikrer, at vi har fokus på alle tre parametre – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

I efterspørger, at jeres selskaber bliver grønne, og mange i KAB-Fællesskabet har for længst taget hul på fx opgaven med solceller på taget og led-belysning på fællesarealer. Men I vil mere, meget mere.

En lørdag i bæredygtighedens tegn

Den 24. oktober inviterede vi til online konference, hvor fem oplægsholdere gav deres bud på, hvorfor vi skal forholde os til klimaforandringer, og hvordan vi på alle mulige måder kan gøre det – hver for sig og sammen.

Herunder kan du se eller gense de fire oplæg:

 

’Anderledes vejr fordrer forandring’ 


 

Klimaet forandrer sig ved Jesper Theilgaard Vand er vores udfordring 

Med baggrund i at fortælle om vejret i over 40 år formidler Jesper Theilgaard viden om de aktuelle klimaændringer og et budskab om at handle nu.

Se Jesper Theilgaards oplæg.

 LAR – et nødvendigt onde, der åbner for nytænkning ved Tobias Theil Konishi og Kristine Kjørup Rasmussen  

Det er bekosteligt og gennemgribende for boligafdelinger, der pålægges at sikre lokal afledning af regnvand. Heldigvis kan den nødvendige klimatilpasning også tilføre værdi til afdelingen.

Se Tobias' og Kristines oplæg.


’Hvad kan vi gøre – hver for sig og sammen’ FN’s verdensmål set med almene øjne ved Lotte Hansen

Lotte kan forklare, hvordan verdensmålene er vigtige, og hvordan man kan bruge dem til at blive mere bæredygtig i sin hverdag – i en husstand eller i en afdeling.

Se Lotte Hansens oplæg.

Alle kan gøre en forskel for miljøet ved Signe Wenneberg

Signe om at gøre en forskel i verden – som privatperson, som beboer i en boligafdeling og som del af en almen sektor. Det handler om hverdagsaktivisme og en følelse af at kunne bidrage.

Se Signe Wennebergs oplæg.Jesper Theilgaard

Som mangeårig meteorolog og vært på Vejret på DR TV har Jesper fulgt vejret og klimaforandringerne tæt.

På konferencen fortæller Jesper om forandringerne i både vejr og klima, så de er til at forstå, og vi kan forholde os til dem.

Tobias Theil Konishi og Kristine Kjørup Rasmussen

På arkitektkontoret SLA arbejder arkitekten Tobias og biologen Kristine med skybrudssikring og ved, hvorfor og hvordan man konkret kan forholde sig til regnvandshåndtering og klimasikring i mindre gårdrum over komplicerede byrum til store byparker. 

Tobias er desuden projektleder for landskab på det kommende KAB-hus' nye byhave ved Enghavevej.

Lotte Hansen

Igennem sin rådgivningsvirksomhed og som medstifter af bevægelsen iLoveGlobalGoals arbejder Lotte med, hvordan man engagerer og motiverer til bæredygtig adfærd.

På konferencen sætter hun fokus på FN’s verdensmål, og hvordan man kan bruge målene til at skabe en mere bæredygtig hverdag. 

Signe Wenneberg

Som forfatter, journalist og producent beskæftiger Signe Wenneberg sig med bæredygtighed og  omsætter det til praksis: Bæredygtigt byggeri, Vild med Vilje-have, lokal økologisk produktion af drikkevarer, en græsrodsbevægelse til fordel for høns, fokus på madspild via skraldeaktioner og en Instagram-profil dedikeret til hverdagsaktivisme – fordi vi kan gøre en større forskel, hvis vi engagerer flere.