Konference for KAB-Fællesskabet lørdag den 24. oktober 2020

Bæredygtighed er på alles læber, og vi er mange, der gerne vil bidrage til, at vores samfund og hele verden bliver mere bæredygtig.

Så du med live? Så vil vi blive meget glade, hvis du udfylder dette hurtige evalueringsskema. 

I mange år har vi været optaget af økonomisk og social bæredygtighed, og nu er der et stort ønske om et tilsvarende fokus på miljøhensyn. 

Vi har derfor skabt en strategisk ramme for KAB, der sikrer, at vi har fokus på alle tre parametre – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

I efterspørger, at jeres selskaber bliver grønne, og mange i KAB-Fællesskabet har for længst taget hul på fx opgaven med solceller på taget og led-belysning på fællesarealer. Men I vil mere, meget mere.

En lørdag i bæredygtighedens tegn

Den 24. oktober inviterede vi til online konference, hvor fem oplægsholdere gav deres bud på, hvorfor vi skal forholde os til klimaforandringer, og hvordan vi på alle mulige måder kan gøre det – hver for sig og sammen.

Herunder kan du se eller gense de fire oplæg:

 

’Anderledes vejr fordrer forandring’ 


 

Klimaet forandrer sig ved Jesper Theilgaard Vand er vores udfordring 

Med baggrund i at fortælle om vejret i over 40 år formidler Jesper Theilgaard viden om de aktuelle klimaændringer og et budskab om at handle nu.

Se Jesper Theilgaards oplæg.

 LAR – et nødvendigt onde, der åbner for nytænkning ved Tobias Theil Konishi og Kristine Kjørup Rasmussen  

Det er bekosteligt og gennemgribende for boligafdelinger, der pålægges at sikre lokal afledning af regnvand. Heldigvis kan den nødvendige klimatilpasning også tilføre værdi til afdelingen.

Se Tobias' og Kristines oplæg.


’Hvad kan vi gøre – hver for sig og sammen’ FN’s verdensmål set med almene øjne ved Lotte Hansen

Lotte kan forklare, hvordan verdensmålene er vigtige, og hvordan man kan bruge dem til at blive mere bæredygtig i sin hverdag – i en husstand eller i en afdeling.

Se Lotte Hansens oplæg.

Alle kan gøre en forskel for miljøet ved Signe Wenneberg

Signe om at gøre en forskel i verden – som privatperson, som beboer i en boligafdeling og som del af en almen sektor. Det handler om hverdagsaktivisme og en følelse af at kunne bidrage.

Se Signe Wennebergs oplæg.