Hvordan tilføjer jeg fleksible kriterier?

Med fleksible kriterier kan du i nogle kommuner få fortrinsret til en bolig. De fleksible kriterier kan fx være, at du har fast arbejde, er studerende, har ét eller flere børn eller at du i forbindelse med separation eller brudt parforhold har brug for en bolig. 

Det er gratis at være skrevet op med fleksible kriterier.

1. Log på Mit KAB

www.mitkab.dk 

2. Vælg "Tilføj fleksible kriterier" og følg guiden

3. Opdater dine fleksible kriterier

Hvis dine personlige forhold ændrer sig, fx hvis du er kommet i arbejde, skal du huske at opdatere dine fleksible kriterier. Vælg "Personlige oplysninger" og "Rediger".

Det er muligt at tilføje fleksible kriterier, ifm. opskrivning (når du køber et ventelistenummer).

Når du tilføjer boliggrupper til dit ventelistenummer, bliver du bedt om at svare på spørgsmål om fleksible kriterier.