Må jeg sige nej tak til en bolig?

Ja, det må du godt. Men efter flere afslag sker dette.

3 afslag på boligtilbud 

Hvis du i løbet af 3 måneder enten afslår eller ikke besvarer 3 boligtilbud, får du et varslingsbrev eller e-mail, hvor du bliver bedt om at rette dine kriterier for boligønsker i Mit KAB.

6 afslag på boligtilbud

Hvis du fortsat afslår eller ikke besvarer yderligere 3 boligtilbud, får du et nyt varslingsbrev eller e-mail. Denne gang med besked om at dit ventelistenummer er sat i bero. Du beholder dit ventelistenummer og optjener stadig anciennitet, mens din boligsøgning er i bero. Din boligsøgning er i bero, indtil du igen aktiverer den i Mit KAB.

Særligt for ungdomsboliger

Hvis du har svaret nej 2 gange eller undladt at svare på 2 boligtilbud fra samme afdeling, bliver afdelingen fjernet fra din venteliste. Er der ikke flere afdelingsønsker på din venteliste, bliver den slettet.